Прием след VII клас

Оценете
(11 гласа)

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалност Митническа и данъчна администрация

Професия Данъчен и митнически посредник с разширено изучаване на Английски език

Учениците усвояват знания в областта на митническото, международното и данъчното законодателство. Изучават процесите и процедурите в съответната митническа и данъчна администрация. Придобиват умения за съставяне, приемане, обработване, проверка на митнически и данъчни документи за събиране и отчитане на задължения и вземания.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършилите курса на обучение се реализират като служители в митническата и данъчната администрация, в държавната администрация. Извършват данъчен и финансов контрол, събират, обработват и съхраняват фирмената документация. Успешно изпълняват длъжността на оперативен счетоводител, икономист, анализатор и могат да стартират собствен бизнес.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по География и икономика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

Специалност Икономика и мениджмънт

Професия Икономист с разширено изучаване на Английски език

Обучението в тази специалност дава възможност на учениците да се запознаят и изучат икономическите процеси, протичащи в реално предприятие чрез работа в учебно предприятие. Те придобиват умения за работа в екип и вземане на правилни управленски решения. Формират адекватно бизнес поведение и компетенции за работа в модерна бизнес среда. Контролират, планират и възлагат задачи за изпълнение, водят търговски преговори и сключват сделки.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършилите курса на обучение се реализират като служители в администрацията и финансово-счетоводните отдели на предприятията, в държавната администрация. Успешно изпълняват длъжността на офис мениджър, мениджър човешки ресурси, оперативен счетоводител, икономист, анализатор и могат да стартират собствен бизнес.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по География и икономика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

СОЦИАЛНА РАБОТА И КОНСУЛТИРАНЕ

 

Специалност Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Професия Сътрудник социални дейности с разширено изучаване на Английски език

Учениците придобиват знания за нормативната уредба в областта на социалното законодателство и видовете социални услуги. Научават как да оказват съдействие при предоставяне на социални услуги на лицата, с които работят, да посредничат при взаимодействие с институциите. Придобиват умения да проучват, организират и извършват превантивни дейности, да работят в екип, да водят регистри и да опазват конфиденциална информация.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Учениците намират реализация в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане, в различните видове социални услуги и форми на социално обслужване.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по География и икономика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Специалност Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

Професия Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

В процеса на обучение учениците научават технологията и машините за производство на хляб, тестени и сладкарски изделия. Придобиват умения за процесите на хлебопроизводство в модерно обзаведена учебна кухня. Добиват увереност в ръководене на персонала в хранително-вкусовата промишленост.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Могат да работят във фирми за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, като техник-технолози. Могат да стартират собствен бизнес.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по Биология и здравно образование и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Специалност Спедиция, транспортна и складова логистика

Професия Спедитор-логистик с разширено изучаване на Английски език

В процеса на обучение учениците научават как да планират, управляват и контролират доставките на стоки. Придобиват умения за водене на преговори и сключване на договори, за вземане на бързи адекватни решения. Динамичната работа изисква използване на технологии и работа с програмни продукти за управление на логистичните процеси. По време на обучението си учениците имат възможност да получат свидетелство за правоуправление на МПС, категория Б.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Могат да работят във фирми, извършващи спедиторска дейност като агенти по спедиция на товари,  в логистични центрове, като спедиционни посредници и митнически брокери. Могат да стартират собствен бизнес.

БАЛООБРАЗУВАНЕ

Утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по Математика, оценките по География и икономика и Информационни технологии от Свидетелството за основно образование.

 

КАКВО?, КОГА?, КЪДЕ?

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СРОК

1.

Провеждане на НВО – VІІ клас:

  • БЕЛ
  • Математика

 

16.06.21 г.

18.06.21 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

До 25.06.21 г.

3.

Получаване на служебна бележка с резултатите от НВО

До 01.07.21 г.

4.

Подаване на Заявление за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

5-7.07.21 г.

5.

Обявяване на списъците с приетите от първи етап на класиране

До 13.07.21 г.

6.

Записване на учениците, приети на първи етап на класиране или подаване на Заявление за участие във втори етап

До 16.07.21 г.

7.

Обявяване на списъците с приетите от втори етап на класиране

До 20.07.21 г.

8.

Записване на учениците, приети на втори етап на класиране

До 22.07.21 г.

9.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

23.07.21 г.

10.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.21 г.

11.

Обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране

29.07.21 г.

12.

Записване на учениците, приети на трети етап на класиране

30.07.21 г.

13.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

До 02.08.21г.

14.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране

Определя се от Директора до 10.09.21 г. вкл.

 

Заповед за комисия по приема

Документите по записването ще се приемат от 9:00 до 15:00 във фронт офиса на гимназията.

 
Прочетена 15708 пъти Последно променена в Събота, 31 Юли 2021 19:37
Още в тази категория: Свободни места по паралелки »