История

01.09.1966 година - рожденната дата на Техникум по икономика - град Разград, поставя началото на нов етап в развитието на образованието в Лудогорието. По предложение на тогавашния Окръжен съвет НП към гимназията в града са открити две паралелки с икономическа насоченост, които още през следващата година нарастват на шест специалности: "Икономика на селското стопанство", "Икономика и отчетност на промишлеността" и "Търговия".
Началните стъпки са плахи и трудни - едва 70 ученици, обучавани от 6 учители под ръководството на първия директор на училището - Иванка Досева Рашева. С всяка изминала година техникумът израства и се развива, за да може на 25-годишния си юбилей да отчете вече убедителните цифри: 676 ученици в 25 паралелки и 7 специалности и над 4 000 дипломирани специалисти, призвани да работят за бъдещето на България.
Новите реалности налагат техникумът да насочи дейността си към актуализиране на професиите и подготовка на младите специалисти в пазарни условия. Фактите говорят още по-красноречиво.
През учебната 2001/2002 година 796 ученици в 32 паралелки покоряват икономическите знания по различни специалности:
"Стопански мениджмънт", "Икономика и управление на финансите и търговията", "Банково, застрахователно и осигурително дело", "Машинна обработка на информацията", "Стопанска отчетност", "Бизнес администрация", и "Технология и мениджмънт на производството и обслужването в заведенията за хранене".

За образованието и възпитанието на тия млади хора се грижат преподаватели с професионални умения и с висока квалификация. 95% от тях са с висше образование, а 80% с педагогическа правоспособност.
Днес училището се ръководи от инж. Христина Панчева - директор, и помощник директорите Доцка Стефанова и Росен Бонев.
Броят на дипломираните възпитаници на Професионална гимназия по икономика - Разград, до този момент достига над 6 000. От успешно завършилите тук средното си образование 70% продължават обучението си във висши и полувисши учебни заведения. Не са малко младите вишисти, които се завръщат отново в техникума - вече като преподаватели, достойно поели по пътя на своите учители.
Обогатява се и материалната база на училището. Освен с нова пристройка, то се сдоби и с модерно оборудвани компютърни кабинети. Всичко това комплексно повишава рейтинга на учебното заведение, привлича все по-интелигентни ученици и утвърждава Професионална гимназия по икономика - Разград, като едно от най-авторитетните училища в областта.

Прочетена 4472 пъти
Още в тази категория: Кой е Робер Шуман? »