Събота, 12 Октомври 2019 21:58

Учене чрез правене

Активното учене осигурява висок процент на усвояване на знания, а "ученето чрез правене" стои на върха на пирамидата на познавателния процес. За да усвоят по - добре трудната материя за устройството на клетката, учениците от VIII клас на ПГ по икономика "Робер Шуман" в часовете по биология и здравно образование с преподавател Анна Антонова, получиха задача да изработят макети. Изработването на макети на клетка цели затвърдяване на учебния материал, както и демонстриране на детайлни познания за устройството на клетките. Една учебна цел, която в голяма степен беше постигната чрез подхода "Учене чрез правене".

 

Необходимите документи за кандидатстване за стипендия може да видите тук.

Вторник, 08 Октомври 2019 19:44

Обява за търг

 

 

 

VIII клас

 

Паралелка

Предмет

Учебник

Издателство

Автор

Всички паралелки

Български език и литература

Български език Литература

Булвест 2000

 

Английски език(комплект + тетрадка)

Legacy A1

Express Publishing

 

Математика

 

Просвета 1945

 

Информационни технологии

 

Домино / Булвест 2000

 

История и цивилизации

 

Анубис

Христо Матамов

География и икономика

 

Просвета 1945

 

Биология и здравно образование

 

Просвета 1945

Румен Бостанджиев

Химия и опазване на околната среда + работни листи

 

Педагог 6

 

Философия

 

Педагог 6

Галя Герчева - Несторова и колектив

Физика и астрономия

 

Булвест 2000

 

Предприемачество

 

Мартилен

Кирил Тодоров

 

IX клас


 

Паралелка

Предмет

Учебник

Издателство

Автор

Всички паралелки

Български език и литература

Български език 9 клас

Литература 9 клас

Просвета 1945

Просвета 1945

 

Английски език

Продължава от 8 клас

   

Немски език

Schritte international neu A1/1

Hueber

 

Руски език

 Классно!  А1/1

Klett

 

Математика

Математика 9 клас

Просвета 1945

 

Информационни технологии

Информационни технологии 9 клас

Домино

 

История и цивилизации

История и цивилизации 9 клас

Просвета 1945

 

Философия

Философия 9 клас

Педагог 6

 

География и икономика

География и икономика 9 клас

Просвета 1945

 

Биология и здравно образование

Биология и здравно образование 9 клас

Просвета 1945

 

Физика и астрономия

Физика и астрономия 9 клас

Булвест 2000

 

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда 9 клас

Работни листи

Педагог 6

 

Педагог 6

 

Музика

Музика 9 клас

Просвета 1945

 

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство 9 клас

Педагог 6

 

Професионална подготовка – за IXа и IXб  

Обща икономическа теория

Обща икономическа теория

Мартилен

Цонка Лалова

Икономика на предприятието

Икономика на предприятието

Мартилен

Димитър Дачев

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

Мартилен

Емилия Шаренска

РПП - Бизнес комуникации

УП - Бизнес комуникации

РПП - Обща теория на счетоводната отчетност

Основи на счетоводството

Мартилен

 

Професионална подготовка – за IXв

Обща икономическа теория

Обща икономическа теория

Мартилен

Цонка Лалова

Икономика на предприятието

Икономика на предприятието

Мартилен

Димитър Дачев

Бизнес комуникации

Бизнес комуникации

Мартилен

Емилия Шаренска

РПП - Обща теория на счетоводната отчетност

Основи на счетоводството

Мартилен

Любен Петров

Икономическа информатика

Икономическа информатика

Мартилен

 

 

X клас

 

 

Предмет - учебник

Издателство, автор

1.

Български език

„Анубис“

2.

Литература

„Анубис“

3.

Английски език-учебник и учебна тетрадка

Express Publishing-Legacy B1/част1

4.

Немски език

Schritte international-neu A1/ част2, Hueber

5.

Руски език-учебник и учебна тетрадка

Классно-А1/част2, Klett

6.

Математика

„Анубис“

7.

Информационни технологии

„Домино“

8.

История и цивилизации

„Рива“

9.

География и икономика

„Булвест 2000“

10.

Философия

„Педагог 6“

11.

Биология и здравно образование

„Просвета“-основано 1945

12.

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

13.

Химия и опазване на околната среда

„Педагог 6“

14.

Музика

„Анубис“

15.

Изобразително изкуство

„Анубис“

16.

Икономика

„Мартилен“-Милена Първанова

17.

Обща теория на счетоводната отчетност

„Мартилен“-Любен Петров от 2016г.

18.

Бизнес комуникации

„Мартилен“

 

XI клас

 

Паралелка

Предмет

Учебник

Издателство

За всички паралелки

Български език и литература

Български език

Литература

Анубис

„Булвест“ 2000 г.

За всички паралелки

Математика

Математика

Просвета-2014 г.

За всички паралелки

История

История

Анубис

 

11 а

Английски език

Legacy - учебник

Legacy- учебна тетрадка В1.1

Express Publishing

11 в

Английски език

Legacy Part Two-A2

Учебна тетрадка

Express Publishing

11 б

Немски език

Schritte international B1.2

 

За всички паралелки

Философия

Философия

Анубис

11 а,б,в

Финанси

Финанси

Мартилен

11 б,в

Счетоводство на предприятието

Счетоводство на предприятието

Сборник  със задачи по счетоводство

Мартилен

11 г

Счетоводство и отчетност в туризма

Основи на счетоводството.

Обща теория на счетоводната отчетност

Мартилен

11 б,в

Икономика на предприятието

Икономика на предприятието-част втора

Дионис

11 а,б,в

Право

 

Фирмено право

Мартилен

11 а

Организация и технология на митническата дейност

Ръководство за дейността на митническия представител

Мартилен

11в

Маркетинг

Маркетинг- първа част

Мартилен

11 а,б,в

Статистика

Обща теория на статистиката

Сборник по обща теория на статистиката

Мартилен

11в

Маркетингови комуникации

Маркетинг

Люрен

 

XII клас

 

Клас

Учебен предмет

Издателство

Автори

XIIабвгд

Български език

Анубис

 

XIIабвгд

Литература

Булвест 2000

 

XIIабвгд

Математика ЗП

Анубис

Чавдар Лозанов

XIIа

Английски език I-ва и   II-ра част

Career Paths Management

Express Publishing

XIIв

Английски език

Career Paths Accounting

Express Publishing

XIIг

Английски език

Sales and Marketing

Express Publishing

XIIд

Ready to order-Student s book and Workbook

Longman

 

XIIб

Schritte international im Beruf

Hueber

 

XIIабвгд

Свят и личност

Просвета

 

XIIа

Икономика на предприятието II-ра част

Мартилен

 

XIIг

Маркетинг II-ра част

Мартилен

 

XIIаг

Финанси

Мартилен

Стефан Вачков,  Емилия Спасова
Тодорка Владимирова, , Светлана Герчева,
Стоян Киров, Христина Благойчева

XIIв

Счетоводство на предприятието

Мартилен

Светла Павлова

XIIв

Сборник задачи по счетоводство

Мартилен

Светла Павлова

XIIв

Застрахователно и осигурително счетоводство

Мартилен

Колектив

XIIа, б,в

Предприемачество и мениджмънт

Мартилен

Кирил Тодоров

XIIб

Мениджмънт

Мартилен

Димитър Дончев

XIIд

Икономика

Летера

Антоанета Войкова М.Георгиева

XII

Банково счетоводство

РИТТ

Мариана Винарова

 

Събота, 14 Септември 2019 13:42

IX д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Събинова

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Станева

Чужд език –Английски език - Димитър Неделчев

Чужд език –Немски език - Ивалина Нешкова

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Машинознание - Боряна Събинова

Техническо чертане - инж. Светла Колева

Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост - инж. Соня Стоянова

Технология на специалността - инж. Соня Стоянова

Приложна декорация - Б. Събинова

Технологично обзавеждане на специалността - инж. Соня Стоянова

Учебна практика по специалността - Б. Събинова

Сряда, 11 Септември 2019 18:38

Родителска среща

На 18.09.2019 г. от 17:00 часа ще се проведе родителска среща за всички класове на ПГИ "Робер Шуман".

 

ОТИДЕ СИ ЛЯТОТО И ДОЙДЕ ЕСЕНТА,

И ТРЪГВАМЕ ПО ПОЗНАТИТЕ УЛИЦИ

КЪМ НАЙ-ДОБРАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ В ОБЛАСТТА,

КЪМ НАШАТА ГИМНАЗИЯ.

ТУК Е ИЗВОРЪТ НА ЗНАНИЯТА, НО ТУК Е И ЛАБИРИНТЪТ ИМ.

НЕКА ЗАЕДНО ДА НАМЕРИМ ИЗХОДА МУ, ДА ПОТЪРСИМ И НАМЕРИМ СЕБЕ СИ!

ОЧАКВАМЕ ВИ В 9.00 ЧАСА НА 16.09.2019 ГОДИНА, ВИЕ ЗНАЕТЕ КЪДЕ?

СЪС СВЕТЛА РИЗКА, ВРАТОВРЪЗКА И ТЪМЕН ПАНТАЛОН ДА СМЕ ГОТОВИ ЗА КУПОН.

ГАРАНТИРАМЕ ВИ ВЪЛНУВАЩИ НОВИ ПОЗНАНСТВА, ВЪЗРАЖДАНЕ НА СТАРИТЕ И МНОГО ЕМОЦИИ В ОЧАКВАНЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СПОДЕЛЕТЕ ТЕЗИ ВЪЛНУВАЩИ МИГОВЕ СЪС СВОИТЕ ДЕЦА!

 
 

Стана ясна класацията на училищата от областта по резултати от проведените матури. Според нея ПГИ "Робер Шуман" е най - добрата професионална гимназия и е на 4 място сред всички гимназии в областта.