Волейболистите на ПГИ „Робер Шуман“ затвърдиха лидерството си сред юношите XI - XII клас в Общинската ученическа волейболна лига. Наши състезатели завоюваха и две втори места в останалите категории от есенния кръг на турнира.

Единадесетото издание на състезанието Общинска волейболна лига - есенен кръг, се проведе в дните 11- 19. Ноември. В състезанието, организирано от СК „Спорт за всички“, премериха спортна тактика и умения 10 отбора, състезаващи се в три категории: Юноши VIII – X клас, Юноши XI - XII клас и Девойки VIII – XII клас.

Безапелационно и по традиция в най-оспорваната категория на юношите във възрастовата група XI - XII клас нашите волейболисти за поредна година спечелиха първото място и отново затвърдиха лидерската си позиция. Юношите на ПГИ „Робер Шуман“ във възрастовата група VIII – X клас се класираха втори. Второ място в есенния кръг на тазгодишната Общинска ученическа волейболна лига завоюваха и девойките ни VIII – XIIклас.

В турнира бяха присъдени и индивидуални награди „Най-полезен състезател“ за всеки от отборите. Отличените с медали състезатели на ПГИ „Робер Шуман“ са: Съланур Ташдемир от XIа клас /девойки VIII – XII клас/, Илми Джар от Xг клас /юношите VIII – X клас/ и Мелих Мандаджи от XIIг клас / юноши XI - XII клас/.

  

 
 
 
 
 

     На 16.11.2019 г. В Икономически университет - Варна се проведе национална олимпиада за ученици, в която имаше  разнообразие от тематични области за изява.

 

     От ПГИ “Робер Шуман“ гр. Разград в секция „Финанси“ участваха 6 ученици, като Виктория Георгиева от  XI б клас се класира на първо място със 100% успеваемост и получи Грамота за отличното си представяне. Галина Чумаченкова от XII  б клас достигна  92%. Останалите ученици Рафаела Христова, Арзу Таиб, Буусе Хюсеин и Ива Йовчева също постигнаха много добри резултати при разработването и защита на поставения казус.

  

     Всички  получиха сертификати даващи им право за включване в ранен прием и избор на желана специалност в Икономически университет - Варна.

 

 

 

Шестима наши гимназисти от XI  и XII клас - Рафаела Христова, Айшен Мехова, Виктория Георгиева, Галина Чумаченкова, Ива Йовчева и Елеонора Костадинова, участваха в състезание на тема „Дигитални бизнес модели за предприемачи", организирано от факултет „Бизнес и мениджмънт"  при Русенския университет „Ангел Кънчев“. Представителното събитие събра повече от 80 ученици, 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски бизнес организации, а целта на събитието бе разработване на креативни решения за стартиране на нов бизнес и интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството.

Разделени в различни екипи учениците, представящи училището ни в състезанието, демонстрираха знания и умения в трите състезателни категории – Време, Креативност и Комплексна.

За показаните резултати и шестимата гимназисти от ПГИ „Робер Шуман“, както и придружаващият ги учител по професионална подготовка д-р Нехриджан Мехмед, получиха сертификати по предприемачество. Още два сертификата и награди получи Рафаела Христова от XIа клас – екипни призове за спечелени от отбора й първи места в две от трите състезателни категории.

Сертификатите по предприемачество на гимназистите са равностойни на класиране от олимпиада и се приемат вместо кандидатстудентски изпит за икономически специалности в РУ „Ангел Кънчев“.

 

30 педагогически специалисти от ПГИ „Робер Шуман“ в Разград успешно преминаха обучение за „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“.

Обучението с изнесен и с дистанционен модул се реализира по Проект BG05M20P001-2.010-0001 на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативната програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.

Получаване на практически умения за създаване на учебно съдържание с електронен код, запознаване и усъвършенстване на уменията за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер, както и модифициране на вече създадени учебни материали към дигиталното поколение бяха целите на квалификационното обучение, проведено под вещото ръководство на преподавателите  Борис Михайлов и Борислава Иванова от „Орак Инженеринг“ ЕООД.

Усвоените по време на курса знания и умения за работа в дигитални класни стаи, за създаване и използване на електронни учебни ресурси, дигитални уроци и упражнения, самопроверяващи се тестове, инфографики и дори добавена реалност в уроците, са вече реално приложими в работата на педагозите от ПГИ „Робер Шуман“, благодарение на стремежа на училищното ръководство за модернизация и осигуряване на съвременни технологии и оборудване за целите на учебния процес.

Припомняме, че само през последната година, изцяло със собствени средства, гимназията модернизира и оборудва два нови кабинета по хуманитарни и природни науки, обнови кабинета за училищните учебно-тренировъчни фирми, а четвърти пореден компютърен кабинет в училището бе обезпечен с най-съвременно поколение лаптопи за нуждите на обучението по компютърно счетоводство, проектен мениджмънт и бизнес комуникация.

Осем гимназисти от Професионалната гимназия по икономика написаха авторски стихотворения и есета на тема „Будителите на нашето време“ . Творбите са създадени по повод Деня на народните будители и бяха представени от авторите им в рамките на училищен ученически конкурс, посветен на празника.

  

Темата за съвременните будители вдъхнови четирима ученици, включили се с поетични творби в раздела за авторски  стихотворения - Елеонора Стоянова от 12б клас, Хава Мустафа от 10б клас, Десислава Ахмедова от 10б клас и Музафер Селманова от 9г клас.

  

Други четирима гимназисти- Мила Иванова от 11в клас, Василена Василева от 10б клас, Ерен Ризаев от 8в клас и Преслава Стефкова от 12г клас, написаха есета за „Будителите на нашето време“.

  

Директорът на ПГИ „Робер Шуман“ инж. Христина Панчева поздрави и награди младите творци в навечерието на Деня на народните будители.

Денят на отворените врати в гимназията беше организиран във връзка с инициативата на МОН за провеждане на „Седмица на професионалните умения в България 28-31.10.2019 г.“ Училището отвори врати за партньори - работодатели, представители на местния бизнес, и кандидат-гимназисти от областта, пред които по атрактивен начин бяха представени професионалните направления и специалности, по които се обучават гимназистите, както и реалната и виртуална продукция на училищните учебно-тренировъчните фирми и работилници по професии.

  

Професиите, по които подготвя специалисти Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“, намират широко приложение във всяка сфера на обществения и икономически живот и са съобразени с нуждите и перспективите за развитие на пазара на труда на национално и местно ниво. Пример за това е една от новооткритите през настоящата учебна година специалности в училището „Производство на хляб и хлебни изделия“, осигуряваща професионална подготовка по защитената професия хлебар-сладкар. Друга нова специалност – „Спедиция, транспортна и складова логистика“, подготвя специалисти, за които се очаква недостиг на кадри. Адекватна на нуждите на пазара на труда и перспективите за развитието му са и всички професии с икономическа насоченост в гимназията, подчерта училищният директор инж. Христина Панчева.

  

Освен по отношение на перспективите за развитие и реализация на професионалните направления и специалности, учебното заведение адаптира към съвременните изисквания и самия учебен процес чрез внедряване на интерактивни методи и подходи в обучението и модернизация на учебната материално-техническа база и оборудване.

  

Изцяло със собствени средства през настоящата година ПГИ „Робер Шуман“ реновира  и оборудва учебни помещения, откривайки два нови модерни кабинета по хуманитарни и по природни науки, обновен е и кабинетът за училищните учебно-тренировъчни фирми, а четвърти пореден компютърен кабинет в гимназията е обезпечен с най-съвременно поколение лаптопи за нуждите на обучението по компютърно счетоводство, проектен мениджмънт и бизнес комуникация.

  

Новият кабинет по природни науки е обезпечен и с учебни пособия и консумативи за лабораторни упражнения, осигурени по Националната програма на МОН „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“.

 

Четвъртък, 31 Октомври 2019 18:20

Съобщение

Уведомяваме Ви, че на 1.XI.2019 г. отбелязваме "Ден на народните будители", като неприсъствен за учениците и неработен за училищния персонал.

На 4.XI.2019 г. ще се провеждат редовни учебни занятия.

Електронен вариант тук

Вторник, 29 Октомври 2019 17:37

ПОКАНА

Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман”,  град Разград организира Ден на отворените врати на 31 октомври 2019 г.

Този ден се организира по инициативата на МОН за провеждане на „Седмица на професионалните умения в България 28-31.10.2019 г.“ и цели да представи изучаваните професии в навечерието на 1-ви ноември – Ден на народните будители.

В 10,00 часа посрещаме нашите партньори - работодатели, представители на местния бизнес, а от 11,00 часа заедно с тях ще представим пред кандидат-гимназистите от областта професионалните направления и специалности в нашето училище, както и реалните възможности за бъдещата им професионална реализация.

В работилниците по професии са подготвени интересни игри, награди  и кулинарни изненади.

 

Очакваме Ви!

 

 

Събота, 19 Октомври 2019 15:52

Договори

Написана от

Очаквайте информация

Събота, 19 Октомври 2019 15:52

Вътрешни правила по ЗОП

Написана от

Очаквайте информация