Световната мрежа на учебните предприятия  - Worldwide Practice Enterprise Network /PENорганизира първата „PEN Valentine's Week“ в подкрепа и насърчаване на търговията. Поканени са да участват всички практикуващи предприятия, които са част от световната мрежа.  Целта е учебните предприятия да увеличат продажбите си, като се  присъединят към платформата и се свържат  директно с други практически предприятия. Директните преговори са част от общуването в бизнеса и са важни за успешните сделки.

От 09 до 11 февруари 2021 г. учебните фирми имаха възможност  да предложат своите каталози и специални офeрти през избрано приложение (Zoom, Teams, Meet).  

Учениците от 11а клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“ Мелиса Азмиева, Мерай  Медаил, Карделен Сюлейман и Камбер Камбер  регистрираха учебната си фирма „Дрес – техноложи“ ООД в онлайн събитието. Под ръководството на своите учители Нели Ганева и Доцка Стефанова, учениците проведоха бизнес-разговори с учебни фирми от Испания, Германия, Нидерландия и България. В седмиците, предшестващи събитието учениците създадоха лого на фирмата, каталог, уеб сайт и специални оферти за събитието  „Седмицата на свети Валентин“. Учебната фирма реализира много успешни сделки при спазване на принципа за документална обоснованост и извърши плащанията чрез учебната банка на Световната мрежа на учебните предприятия PENWORLDWIDE.

От 15 години  в ПГИ „Робер Шуман“ се регистрират учебни фирми към Центъра за учебно-тренировъчни фирми, който е самостоятелно звено към МОН.  Основната дейност на ЦУТФ е обслужване на учебния процес в часовете по учебно-тренировъчна фирма. Регистрите и службите, обслужващи работата на  учебните фирми  повтарят основните държавни институции, което дава възможност учебните фирми да работят в реална среда. За нуждите на обучението в Центъра функционират 8 служби:  Агенция по вписванията, Банка, Национална агенция за приходите,  Борса за търговия на едро,  Патентно ведомство,  Управление Банков надзор,  Комисия за защита на личните данни, Служба Земеделие.

Работата в Учебно-тренировъчна фирма дава възможност на учениците да се запознаят от първо лице с предизвикателствата, които стоят пред реалния бизнес. Учениците изграждат умения за работа в екип, за вземане на адекватни решения, адаптивност към променящи се ситуации, самочувствие и удовлетвореност. Надеждното, ориентирано към практиката образование е най-важната основа за успешен старт в избраната професия.

Заповед РД 14-260 от 02-02-2021 - продължителност на учебните часове за периода от 04-02 до 17-03-2021 тук

Дневен режим за периода от 04-02 до 17-03-2021 тук

 

Необходими документи за получаване на месечна стипендия: тук

Заявления за стипендия: тук

Заповед за преминаване в присъствени учебни занятия тук

Проект "Ученически практики 2" 

 

Линк към сайта на проекта: тук

Дейност 1 - Практики в реална работна среда

НИК ФУУДС ЕООД

ОП Ученическо и столово хранене и почивно дело

ЛАЗАРОВ ООД

ЕНДЖОЙ КОМЕРС ЕООД

Исвел ЕООД

Екоал ЕООД

Дейност 2 - Създаване и функциониране на УТФ

"Смелс лайк Спорт" ООД

"Нова Генерация Еко" ООД

 

Проект  "Подкрепа за дуалната система на обучение"

 

Линк към сайта на проекта: тук

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

 

 

Проект "Образование за утрешния ден"

 

 

Линк към сайта на проекта: тук

Информационна табела: тук

Клуб "Уеб дизайн и фирмена реклама" тук

Клуб "Основи на дизайна" тук

Клуб "Виртуална математика" тук

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Предоставени са технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Уважаеми ученици и родители, уведомявам Ви, че в периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително преминаваме в дистанционна форма на обучение, на основание Заповед № РД 01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

От понеделник 30.11.2020 г. се възстановява присъствената форма на обучение на учениците, ако не възникнат други обстоятелства.

Петък, 13 Ноември 2020 10:56

Присъствени учебни занятия

От 16.11.2020 г. учебните занятия ще се провеждат присъствено за всички ученици. Учениците са задължени да носят маски в общите помещения и в класните стаи по време на учебните часове. Заповед тук

Четвъртък, 29 Октомври 2020 13:42

Информация за паралелка под карантина

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална
информация за епидемичната обстановка в училище Ви информирам, че на 28.10.2020 г.
в училището ни бе установен случай на ученик с положителен резултат за COVID-
19. Ученикът е от VIIІ “в“ клас и последно е бил на училище на 23.10.2020 г. По преценка на
РЗИ-Разград паралелката се поставя под карантина до 01.11.2020 г. включително.
Незабавно бе извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на
училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на РЗИ.
В допълнение на горната информация Ви уверявам, че в Професионална гимназия по
икономика „Робер Шуман“ – град Разград, са предприети и се спазват стриктно всички
противоепидемични мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен
процес.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

 

С уважение,

 

инж. Христина Панчева
Директор на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград
 
Четвъртък, 29 Октомври 2020 11:38

Информация за онлайн обучение

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители на ПГИ „Робер Шуман“,

В изпълнение на Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д–р  Костадин Ангелов се отменят всички присъствени учебни занятия и извънкласни форми и дейности в ПГИ „Робер Шуман“ в срок до 12.11.2020 година включително.

От 29.10.2020г. до 12.11.2020 г. включително ПГИ „Робер Шуман“ – Разград, преминава в неприсъствено електронно обучение, като се спазва разписанието на учебните часове за 1-я учебен срок на учебната 2020/2021година.

Във връзка с въвеждането на електронно обучение:

  1. всички ученици са длъжни да се регистрират в електронния дневник на училището https://app-dnevnik.ciela.net в срок до 24.00 часа на 29.10.2020 година (ако все още нямат активиран акаунт);
  2. в срок до 28.10.2020г. ще бъде създадена организация по създаване на  акаунти на учениците в система Microsoft Teams:
  3. Онлайн обучението се провежда синхронно, като се спазва определения часови график който е публикуван на интернет страницата.
  4. родителите са длъжни да контролират участието на техните ученици  в онлайн обучението;
  5. в процеса на работата – по преценка на отделните учители – могат да бъдат използвани и други онлайн платформи при необходимост. Информация за това ще получите от конкретните учители на своята паралелка.

 

Овладяването на учебния материал е от особено важно значение за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.

Всички ученици, родители и педагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувани в електронната  платформа и да спазват официалните нареждания във връзка с обявените временни противоепидемични мерки в Република България.

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости.