Понеделник, 26 Април 2021 15:21

В СВЕТА НА БИЗНЕСА

В продължение на три дни от 21 до 23 април 2021 г. се проведе XXIV ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ “МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ” - ТФ ФЕСТ 2021.

За втора поредна година събитието се проведе онлайн. В него се включиха 122 български и 44 чуждестранни учебно-тренировъчни фирми от Румъния, Словения, Черна гора, Белгия, Испания и Литва. Част от това мащабно събитие бяха и шестте учебно-тренировъчни фирми на ПГИ „Робер Шуман“. „Нътс енд спайс“ ООД, „Дрес-технолоджи“ ООД, „Меджикъл байт“ ООД, „Флауър меджик“ ООД, „Хепи моментс“ ООД и „Техно флаш“ ООД представиха своята дейност и продукти в Discord канал и електронен магазин.

  

Учебно-тренировъчната фирма е симулатор на дейността на реално предприятие. Под ръководството на своите учители, учениците осъществяваха дейността си при спазване на правилата, възприети от Световната организация на учебните предприятия PEN WORLDWIDE и Центърът на учебно-тренировъчните фирми към Министерство на образованието и науката. През своите Discord канали чрез чат и видео връзка, те установиха контакти с други учебни предприятия, представяха продуктите си, сключваха сделки, оформяха договори и документи, правиха разплащания. По време на събитието учениците имаха възможност да участват и наблюдават презентации, лекции на различна тематика, конкурси, викторини.

  

Отличното представяне на учениците от XI клас от специалности „Митническа и данъчна администрация“, „Оперативно счетоводство“ и „Застрахователно и осигурително дело“ показва постигнатите резултати от интегрираното обучение по икономика, мениджмънт, счетоводство, чужд език и бизнес комуникации. Участието на учениците на такива форуми се дължи на целенасочената работа на педагогическия екип за изграждане на професионални компетентности и личности качества, който водят до успешна реализация.

 
Четвъртък, 25 Март 2021 11:45

Успешни финансисти

НС „Практични финанси“ е поредното предизвикателство, в което се включиха учениците от ПГИ „Робер Шуман“. На 24 март 2021 г. бяха обявени резултатите от първи кръг на състезанието, в което участваха пет ученици от ХI клас специалност „Митническа и данъчна администрация“ и „Застрахователно и осигурително дело“. Първият кръг е индивидуален и се провежда онлайн. Учениците сами се регистрират за участие и разполагат с 60 минути, за да решат тест с 30 въпроса и един казус. От протокола, изпратен на учителите им става известно, че участници са почти 450 ученици от цялата страна. Нашите ученици са постигнали много добри резултати, което показва качеството на подготовката им в електронна среда.

За участие във втория етап на състезанието допуснатите ученици ще бъдат уведомени от националната комисия. Нека пожелаем успех на Мерай Медаил, Карделен Сюлейман, Дерия Исмаил, Габриела Пламенова и Мелиса Нехрунова.

Световната мрежа на учебните предприятия  - Worldwide Practice Enterprise Network /PENорганизира първата „PEN Valentine's Week“ в подкрепа и насърчаване на търговията. Поканени са да участват всички практикуващи предприятия, които са част от световната мрежа.  Целта е учебните предприятия да увеличат продажбите си, като се  присъединят към платформата и се свържат  директно с други практически предприятия. Директните преговори са част от общуването в бизнеса и са важни за успешните сделки.

От 09 до 11 февруари 2021 г. учебните фирми имаха възможност  да предложат своите каталози и специални офeрти през избрано приложение (Zoom, Teams, Meet).  

Учениците от 11а клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“ Мелиса Азмиева, Мерай  Медаил, Карделен Сюлейман и Камбер Камбер  регистрираха учебната си фирма „Дрес – техноложи“ ООД в онлайн събитието. Под ръководството на своите учители Нели Ганева и Доцка Стефанова, учениците проведоха бизнес-разговори с учебни фирми от Испания, Германия, Нидерландия и България. В седмиците, предшестващи събитието учениците създадоха лого на фирмата, каталог, уеб сайт и специални оферти за събитието  „Седмицата на свети Валентин“. Учебната фирма реализира много успешни сделки при спазване на принципа за документална обоснованост и извърши плащанията чрез учебната банка на Световната мрежа на учебните предприятия PENWORLDWIDE.

От 15 години  в ПГИ „Робер Шуман“ се регистрират учебни фирми към Центъра за учебно-тренировъчни фирми, който е самостоятелно звено към МОН.  Основната дейност на ЦУТФ е обслужване на учебния процес в часовете по учебно-тренировъчна фирма. Регистрите и службите, обслужващи работата на  учебните фирми  повтарят основните държавни институции, което дава възможност учебните фирми да работят в реална среда. За нуждите на обучението в Центъра функционират 8 служби:  Агенция по вписванията, Банка, Национална агенция за приходите,  Борса за търговия на едро,  Патентно ведомство,  Управление Банков надзор,  Комисия за защита на личните данни, Служба Земеделие.

Работата в Учебно-тренировъчна фирма дава възможност на учениците да се запознаят от първо лице с предизвикателствата, които стоят пред реалния бизнес. Учениците изграждат умения за работа в екип, за вземане на адекватни решения, адаптивност към променящи се ситуации, самочувствие и удовлетвореност. Надеждното, ориентирано към практиката образование е най-важната основа за успешен старт в избраната професия.

Заповед РД 14-260 от 02-02-2021 - продължителност на учебните часове за периода от 04-02 до 17-03-2021 тук

Дневен режим за периода от 04-02 до 17-03-2021 тук

 

Необходими документи за получаване на месечна стипендия: тук

Заявления за стипендия: тук

Заповед за преминаване в присъствени учебни занятия тук

Проект "Образование за утрешния ден"

Линк към сайта на проекта: тук

Информационна табела: тук

Клуб "Уеб дизайн и фирмена реклама" тук

Клуб "Основи на дизайна" тук

Клуб "Виртуална математика" тук

 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Предоставени са технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Уважаеми ученици и родители, уведомявам Ви, че в периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително преминаваме в дистанционна форма на обучение, на основание Заповед № РД 01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

От понеделник 30.11.2020 г. се възстановява присъствената форма на обучение на учениците, ако не възникнат други обстоятелства.