Четвъртък, 27 Януари 2022 17:10

Информация

Мелиса Ризаева Рафиева, Исмаил Арифов Исмаилов, Елчин Еркинова Джавидова, Деря Рейханова Неджатиева, Неделина Иванова Неделчева отIXА клас участваха в конкурса „Бъдещето на черно море“, организиран от Морски клъстър България съвместно с Българска морска камара и със съдействието на Технически университет-Варна, Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ и Колеж по туризъм към Икономически университет-Варна.

Те грабнаха второто място със своя проект (презентация) във втора категория за ученици и студенти.

 

Участниците получиха грамота и предметни награди: преносима външна батерия за телефон, Bluetooth колонки за мобилни устройства и флаш памет. Наградите са осигурени с подкрепата на Община Варна.

  

            Инж. Христина Панчева, директор на ПГИ „Робер Шуман“ гр. Разград, благодари на участниците в конкурса и на техния ръководител Нели Александрова, като им пожела успехи в бъдещи проекти.

 

     

В навечерието на Коледа ръководството на ПГИ „Робер Шуман“ протегна ръка към семейството на Силвия и се срещна с нейните родителите, за да им помогне в този тежък момент.

   Благотворителната инициатива на ПГИ „Робер Шуман“ се реализира съвместно учениците от 10.в клас на  ПГИ „Робер Шуман“, с класен ръководител Д. Рюстем, колективите на ПГИ „Робер Шуман“, НПТГ „Шандор Петьофи“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГХТБТ „Мария Кюри“. Те решиха да бъдат съпричастни с хората, които имат нужда от подкрепа.

   Подкрепена от дарители, благотворителната инициатива за семейството на Софиа Тара Любов Санчес Йорданова – ученичка от VIII клас на ПГИ „Робер Шуман“, набра дарения в размер на 2 375 лв.

   Подпомагайки семейството, средствата ще допринесат за по-ефективна грижа за децата да водят достоен живот. 

   Нека доброто продължи …

 

 

                                                 инж. Христина Панчева, директор на ПГИ „Робер Шуман“

    За тринадесети път клуб „Природа и фантазия“ при ЦПЛР- център за ученическо техническо и научно творчество - гр. Разград организира конкурс по приложно изкуство на тема „Коледни фантазии“.

    В тазгодишното издание има и участници от други области - Пловдив и Перник. Въпреки големия интерес - 250 творби на 222 участници - Димитър Стефанов Димитров от ПГИ „Робер Шуман“ грабна първото място във възрастова група 9 - 12 клас.

   

   Произведенията им са оценени от жури в състав: художниците Петко Антонов, Румен Русев, Милен Митев.

   Инж. Христина Панчева, директор на ПГИ „Робер Шуман“- гр. Разград, благодари на участниците в конкурса - Димитър Димитров, Джансу Мюстеджеб, Мелек Ибрахим, Пресияна Петрова с ръководител Дилбер Рюстем. Пожелава им здраве, светли празници, приятелство, топлина и разбирателство.

Събота, 04 Декември 2021 21:21

Заповед

ЗАПОВЕД

№РД 14 –114

гр. Разград, 03.12.2021 година

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.1, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД09-4814/03.12.2021 год. на Министъра на образованието и науката, и Приложение към Заповед № РД09-4814/03.12.2021 год., във връзка с обявена извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

 

                                    

                                    О П Р Е Д Е Л Я М :

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

 ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗРАЗЕНО СЪГЛАСИЕ

С НЕИНВАЗИВЕНБЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ И/ИЛИ С ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ

в ПГИ „Робер Шуман“ , гр. Разград 

през периода от  06.12.2021 година до 10.12.2021 година включително

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Организацията на  образователно възпитателния процес да се извършва

 

 1. Възстановяват се присъствените учебни занятия за паралелките от VIIIА,VIIIБ,VIIIВ,IXА,IXБ, IXВ,IXГ,XБ,XIБ, XIГ,XIД,XIIА,XIIГ, с 50% изразено съгласие веднъж седмично изследване чрез неинвазивенбърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.
 2. Изследването на учениците се извършва в училището, веднъж седмично в началото на първия учебнияден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва впървия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валиднидокументи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат отлабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.
 3. Учениците, които са дали изразено съгласие веднъж седмично изследване чрез неинвазивенбърз антигенен тест, трябва да бъдат в училище не по-късно от 7.30ч. в понеделник, като заемат местата си в класните стаи. Учениците с валидни документи изчакват пред класните стаи тестването на съучениците си.
 4. В общите части на училището, както и по време на учебните часове за учениците от VIII до XII клас носенето на маски е задължително.
 1. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и
  лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
 2. След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрезизмиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.
 1. Спазване на задължителни мерки в ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград:
 1. Класните ръководители запознават, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.
 2. Ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване,
  наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които нямаизразено съгласие за изследване веднъж седмично не се допускат в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград.
 3. Педагогическия персонал, който не е изразил съгласие за задължително изследване два пъти в седмично не се допуска в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград.
 4. Външни лица се допускат в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград в рамките на учебния ден след представяне на валиднидокументи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат отлабораторно изследване
 5. Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и
  консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 6. Педагогическите специалисти не променят разпределението на учебните кабинети.

 

Заповедта да се сведе до знанието  на всички учители, ученици и техните родители чрез ел. поща и социалните мрежи.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

Двете разградски училища – НПТГ "Шандор Петьофи" и ПГИ "Робер Шуман" – са в комплект с още 13 училища от Североизточна България. За всички тях заедно се провежда обществена поръчка през 2017 г., след дълги обжалвания договорите са подписани през 2019 г., а реалните строително-ремонтни дейности стартират през 2021 г. Фирмата-изпълнител на ремонтните работи и на двете училища е "Диел Трейд" ЕООД.

Практически първи стартира ремонтът в Механото, той е на стойност 1 300 000 лева, още преди началото на онлайн обучението, 23-те паралелки бяха преместени да учат в ПГССХВП "Ангел Кънчев" – обясни директорът Нешка Христова. Колежката й от Икономиката Христина Панчева също обмисля варианти за 22-те паралелки, но заяви, че къде ще учат възпитаниците й след края на онлайн обучението, ще бъде обявено, когато наближи този период.

В Техническата гимназия изцяло се обновява сградния фонд – и учебния корпус, и учебно-производствения, а също и физкултурния салон. Подменят се отоплителната, осветителната и ВиК-инсталациите, подовите настилки, покривът на физкултурния салон, ще има и две нови работилници и обновена спортна площадка. Нешка Христова изказа благодарност на разградския бизнес – множество фирми предоставили свои бази за учебните практики на гимназистите, докато не могат да използван производствените корпуси в училището.

690 000 лв. е стойността на ремонтните работи в ПГИ "Робер Шуман", те са подобни на работите в Механото, касаят и новия и стария корпус.

Срокът на изпълнение на ремонтните работи е 4 месеца.

Официалният старт бе даден с кирка и лопата, а представител на фирмата-изпълнител удари бутилка с шампанско в саксия в двора на Икономическата гимназия. Церемонията се проведе съобразно противоепидемичните мерки с ограничен брой присъстващи. Освен представители на ръководствата на двете училища и на фирмата-изпълнител, присъства и председателят на настоятелството на ПГИ "Робер Шуман" Джипо Джипов.