Сряда, 31 Октомври 2012 14:17

Конкурс за Деня на вси светии

Написана от

Приключи конкурса за изработване на хелоински тиквени фенери, посветен на Деня на вси светии – 31 Октомври.

    

Благодарим на участниците за проявеното творчество и прецизната изработка на интересните орнаменти.

   Комисията по организацията на конкурса награждава:

                                  

 І-во място – СЕМА ОСМАН  НУРИ от 11 „в” клас

ІІ-ро място – УЧЕНИЦИТЕ  от Х „е” клас

ІІІ-то място – ВИКТОРИЯ ИВАЙЛОВА СЪБЕВА  от 11 „д” клас

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ:

ХАЛИМЕ АХМЕД НУРИ от 11 „г” клас

МЕРТ МЮМЮН АЛИ и 9 „а” клас

СИМЕОН ДАМЯНОВ САМУИЛОВ от 9 „в” клас

ДОБРОМИРА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЯНОВА и ГАЛЕНА ПЛАМЕНОВА ДИМИТРОВА  от 8 „а” клас

МАРИНЕЛА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА  от 8 „а” клас

ПАМЕЛА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА  от 8 „в” клас

Честито на наградените!

Петък, 26 Октомври 2012 00:00

Седмица на Европа в ПГИ "Р.Шуман"

Написана от

Съгласно писмо на РИО на МОМН и във връзка с програмата „Отново на училище” – в седмицата от 22 до 26 октомври часът на класа в ПГИ „Робер Шуман” – Разград беше посветен на Европа и Европейския съюз.

Петък, 12 Октомври 2012 00:00

Ден на благотворителността

Написана от

По инициатива на фондация „Щедро сърце”  от 2002 година 19 октомври се отбелязва като национален Ден на благотворителността в Република България.

    Учениците от Х „В” клас на ПГИ „Робер Шуман” – Разград се обръщат с призив към всички класове да се присъединят към дарителската акция, организирана от тях.

    Чуйте ги и ги подкрепете:

Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а другият – да вярваш, че всяко нещо е чудо” Алберт Айнщайн

     Нека да направим чудесата нещо естествено, а не изключение!

     Нека днес нашите сърца да са щедри сърца!

        Нашият дребен жест може да е нов стимул за живот на човека отсреща. Затова нека да бъдем добри към себе си като подарим надежда на друг. И да не забравяме, че животът е един кръговрат и утре тази надежда може да се върне при нас точно в най- тъмния и отчаян момент, когато имаме нужда от нея.

Приканваме всички ученици от гимназията да подкрепят нашата кауза и да се включат в дарителската ни акция за събиране на дрехи и обувки за нуждаещи се деца. За някой нашите запазени дрехи и обувки, които вече не използваме, но пълнят гардеробите ни, могат да се окажат спасение в студените зимни дни.

Акцията започва от понеделник – 15 октомври 2012 година. Дрехите и обувките, които искате да дарите ще се събират от педагогическия съветник и представители на Х „В” клас в стаята на педагогическия съветник – ІV етаж над административната част на гимназията.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Четвъртък, 09 Агуст 2012 11:49

Обява 09.08.2012

Написана от

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА”РОБЕР ШУМАН” – ГРАД РАЗГРАД


На основание чл. 16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и заповеди №№ 390, 391 и 392  от 9.08.2012г. на Директора на ПГИ”Робер Шуман”

О Б Я В Я В А :

На 17.09.2012г. от 11.00 часа, в сградата на Гимназията, ул.”Камчия” №1-          гр. Разград, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три  обекта недвижим имот – публична държавна собственост за срок от три години.

Предназначение на имотите:
І обект-„Ученическа лавка за бърза закуска”. Помещение в приземният етаж на учебната сграда, с полезна площ 140 кв.м. за осигуряване на бързо  хранене на учениците и служителите на гимназията, при спазване  на Наредба № 37 от 12.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.
Начална  наемна цена – 3,00 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 150 лв.  
ІІ обект - едноетажна, сглобяема барака за склад с полезна площ 36 кв.м.Помещението неможе да се използва за материали, които са опасни за здравето на учениците.
Начална  наемна цена – 2.30 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв.  
ІІІ обект - едноетажна, сглобяема барака за склад за хранителни стоки с полезна площ 117 кв.м.
Начална  наемна цена – 2.30 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв.  
Консумативните разходи, основните и текущи  ремонти, както и заплащането на  такса смет  са за сметка на наемателя.
Работно време на обектите – всеки ден от 7.00 до 18.00 часа.
Депозитът се внася в касата на ПГ И”Робер Шуман”. Документацията се заплаща в сградата на ПГИ”Робер Шуман”, ул. “Камчия” №1 и се получава срещу документ за платени  30/тридесет/ лв. всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

    Краен срок за подаване на документи –14.09.2012г.
   Време за оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 до   16.00 часа.
  Телефон за справка – 084/66-12-45; 0878973094

Понеделник, 17 Септември 2012 11:47

УЧИЛИЩЕ, ЗДРАВЕЙ!

Написана от

На 17 септември 2012 година, от 9.00 ч. ще бъде тържественото откриване на новата 2012/2013 учебна година в ПГИ „Робер Шуман” гр. Разград.

На всички ученици пожелаваме здраве и сполука в овладяването на знанията. Учете, творете и мечтайте! Бъдете умни и добри, дръзки и знаещи!

На учителите припомняме думите на Христо Ботев: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк.”

Затова, колеги, в навечерието на новата учебна година Ви пожелаваме здраве, смелост, човещина и търпение!

На всички в ПГИ „Робер Шуман” град Разград:

НА ДОБЪР ЧАС И УСПЕШНА ГОДИНА!

Страница 45 от 45