Понеделник, 28 Септември 2015 19:36

IX г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ - ДУАЛНА

класен ръководител: Сунай Яхов

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Английски език Кольо Колев
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
ИТ Ивелина Христова
История и цивилизация Сунай Яхов
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Искрена Дечева
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЗБУТ Сунай Яхов
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в туристическата индустрия Мария Христова
Отчетност и работа с документи Димитричка Петрова
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Микробиология и хигиена на храненето Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
УП-Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Производство на кулинарни изделия Христина Тодорова
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - Математика  Светлана Стефанова
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева
  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Английски език Кольо Колев
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
ИТ Диана Колчакова
История и цивилизация Сунай Яхов
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Искрена Дечева
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЗБУТ Сунай Яхов
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в туристическата индустрия Мария Христова
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта Мария Христова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Производство на кулинарни изделия Боряна Бозева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - Математика  Светлана Стефанова
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:26

X a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Ивалина Нешкова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Английски език Наталия Енева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Дарин Страхилов  
ИТ Елена Петкова Диана Колчакова
История и цивилизация Дарина Василева  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Димитричка Петрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОТСО Нели Ганева  
УП - ОТСО Нели Ганева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Димитричка Петрова  
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Светла Колева Десислава Драгнева
Въведение в митническата дейност Иванка Танева  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
ДП - Математика Дарин Страхилов  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:18

IX в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Мария Христова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Станева  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
ИТ Ивелина Христова Диана Колчакова
История и цивилизация Сунай Яхов  
География и икономика Анна Антонова  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Искрена Дечева  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Сунай Яхов  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Мария Христова  
УП - Бизнес комуникации Десислава Драгнева  
УП - Икономическа информатика Танер Язаджиев Диана Колчакова
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Десислава Драгнева  
Бизнес документация Димитричка Петрова Мария Христова
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Светлана Стефанова  
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:12

IX б

Написана от

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Ганка Райчева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Английски език Ивелина Друмева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Дарин Страхилов  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Анна Антонова  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Сунай Яхов  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Техническо чертане Калоян Иванов Диана Колчакова
Стокознание Десислава Драгнева  
Бизнескомуникации в спедицията Ганка Райчева  
Логистика Мариана Маринова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Логистика Мариана Маринова  
Бизнес документация Ганка Райчева Десислава Драгнева
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Дарин Страхилов  
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 18:56

IX a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Велизара Димитрова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Английски език Велизара Димитрова  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Дарин Страхилов  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Анна Антонова  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Сунай Яхов  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Мария Христова  
Икономика на предприятието Димитричка Петрова  
Бизнес комуникации Димитричка Петрова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Димитричка Петрова  
Бизнес документация Димитричка Петрова Иванка Танева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Дарин Страхилов  
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева  

 

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Станислав Димитров

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Гергана Станчева  
Английски език Ивелина Друмева  
Математика Танер Язаджиев  
ИТ Христина Панчева Елена Петкова
История и цивилизация Румяна Цанкова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
Музика Славина Петкова  
Изобразително изкуство Славина Петкова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
Предприемачество Ганка Райчева  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Танер Язаджиев  

 

Мотивирано заявление: тук

Заявление за стипендия: тук

Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование, удостоверения, свидетелства, дипломи: тук

Процедура за издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация: тук

Процедура за издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията и свидетелства за валидиране на професионална квалификация: тук

Процедура за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование: тук

Процедура за преместване на ученици: тук

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ: тук

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ: тук

Процедура за издаване на диплома за средно образование: тук

Процедура за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация: тук

Процедура за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование: тук

 

 

В тази секция ще намерите информация, полезна за родители и  ученици, като:

класните ръководители и преподавателите по отделните предмети за всеки клас, графици, седмична програма и др.

Има препратки към документи от бланков тип, необходими за ученика, като молба за отсъствия по семейни причини, служебни бележки за пътуване и др.

Не пропускайте да се запознаете и с материалите от секция ДОКУМЕНТИ!

 

 

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Анна Антонова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Английски език Мина Лютачки  
Математика Танер Язаджиев  
ИТ Христина Панчева Елена Петкова
История и цивилизация Румяна Цанкова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
Музика Славина Петкова  
Изобразително изкуство Славина Петкова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
Предприемачество Ганка Райчева  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Танер Язаджиев  

 

Български език и литература

Невянка Станева

Дилбер Рюстем

Нели Александрова

Денис Нуф

Гергана Станчева

 

Чужди езици

Мина Лютачки

Ивалина Нешкова

Ивелина Друмева

Светлозара Енчева

Велизара Димитрова

Наталия Енева

Кольо Колев

 

Математика

Светлана Стефанова

инж. Танер Язаджиев

Дарин Страхилов

Информатика и информационни технологии

инж. Христина Панчева - директор

инж. Диана Колчакова

 

Физика и астрономия

Елена Петкова

 

Химия и опазване на околната среда

Искрена Дечева

 

Биология и здравно образование

 Анна Антонова

 

География и икономика

Дарина Василева

 

История и цивилизация

Философски дисциплини

Росен Бонев - зам. директор

Румяна Цанкова - зам. директор

Борислава Иванова

Танер Тусчев

 

Физическо възпитание и спорт

Маргита Терзиева

Валентин Василев

Станислав Димитров

 

Професионална подготовка 

Икономически дисциплини

Нели Ганева

Мария Христова

Димитричка Петрова

Ганка Райчева

Иванка Танева

инж. Светла Колева

Мариана Маринова

Десислава Драгнева

Туризъм

Сунай Яхов

Анастасия Ролева

Обществено хранене

Боряна Събинова

Христина Тодорова

Славина Петкова