Понеделник, 28 Септември 2015 22:19

XII д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Бозева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Технология на специалността Христина Тодорова
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Мария Христова
   
V. Разширена професионална подготовка  
Производство на хляб и хлебни изделия Христина Тодорова
   
VI. Разширена подготовка  
РП - БЕЛ Невянка Станева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:14

XII г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Невянка Станева

 

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Руски език Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в тур.индустрия Мария Христова
Маркетинг в туризма Сунай Яхов
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов
Туристическа анимация Сунай Яхов
УП -Транспорт и туристическа агентска д-ст Анастасия Ролева
УП - Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
УП - Туристическа анимация Сунай Яхов
Производствена практика Сунай Яхов
   
V. Разширена професионална подготовка  
Организация на туризма Сунай Яхов
   
VI. Разширена подготовка  
РП - БЕЛ Невянка Станева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:09

XII в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Дилбер Рюстем

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Икономика и управление на предприятието Мария Христова  
Търговско право Нели Ганева  
УП - Икономика и управление на предприятието Мария Христова  
УП - Разработване на бизнес проект Нели Ганева Мария Христова
УП - ФИАК Ганка Райчева  
УП - ФПП Десислава Драгнева Димитричка Петрова
УП - Търговско право Нели Ганева  
Производствена практика Десислава Драгнева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Икономика и мениджмънт Нели Ганева  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:02

XII б

Написана от

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Валентин Василев

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Дилбер Рюстем
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Информационни системи в транспорта Калоян Иванов
   
IV. Специфична професионална подготовка  
ФИАК Ганка Райчева
Организация и управление на предприярието в спедицията Ганка Райчева
Спедиционна дейност Мариана Маринова
Транспортно и търговско право Мариана Маринова
Учебна практика по специалността Мариана Маринова
УП-Управление на МПС Калоян Иванов
Производствена практика Ганка Райчева
   
V. Разширена професионална подготовка  
Спедиция и логистика Мариана Маринова
   
VI. Разширена подготовка  
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:55

XII a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Димитричка Петрова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Финанси Иванка Танева  
ВТС Ганка Райчева  
ОТМД Иванка Танева  
ОТДД Мариана Маринова  
МП Ганка Райчева  
УП - Финанси Иванка Танева  
УП - ВТС Ганка Райчева  
УП - ОТМД Иванка Танева  
УП - ОТДД Димитричка Петрова  
УП - МП Ганка Райчева  
Производствена практика Димитричка Петрова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Митници и данъци Иванка Танева  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 
Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Гергана Стефанова
Руски език Анастасия Ролева
Математика Танер Язаджиев
Гражданско образование Борислава Иванова
ФВС Маргита Терзиева
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Електротехника и електроника Калоян Иванов
Хигиена на храните и хранително законодателство Славина Петкова
IV. Специфична професионална подготовка  
Процеси и апарати в ХВП Славина Петкова
Суровини и м-ли за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация Христина Тодорова
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
Микробиология Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Христина Тодорова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Суровини и м-ли в ХВП Боряна Бозева
Основи на технологията на хр.продукти Славина Петкова
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Гергана Станчева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нели Ганева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Гергана Станчева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Икономика на предприятието Нели Ганева  
Право Нели Ганева  
Статистика Димитричка Петрова  
Управление на маркетинга Сунай Яхов  
УП - Статистика Димитричка Петрова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Стокознание Десислава Драгнева  
Счетоводство на предприятието Нели Ганева  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
УП - Счетоводство на предприятието Светла Колева  
Производствена практика Нели Ганева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Финанси Иванка Танева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Гергана Станчева