Ученици от 12 „в”  клас на Професионална гимназия по икономика „ Робер Шуман ” град Разград с ръководител старши учител Ивелина Кулева, взеха участие на 7  и 8 февруари 2014 г. в „Национално ученическо състезание” организирано от  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Състезанието имаше две направления : „Управление на проекти” и „Търговски бизнес”. В него участваха ученици от последен гимназиален курс на всички икономически училища в България.

Учениците участваха в отбори, сформирани на случаен принцип с представители на други професионални гимназии от страната. След церемония по тържественото откриване на 7 февруари, отборите имаха предоставено време да изготвят своите проекти.

На 8 февруари  сутринта, отборите представихапрезентации на екипните разработки пред жури в което влизаха и представители на водещи фирми от търговския бранш.

В категорията  „Управление на проекти” участваха четирима ученици от Професионалната гимназия по икономика в Разград. Те разработваха състезателни казуси по управление на проекти. Отборът в който участва Неслихан Ахмед, заедно с представители от градовете - Червен бряг, Петрич  и Стара Загора, беше награден с най-големия  приз – Грамота на Ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Други четирима ученици, участваха в категория „Търговски бизнес”, които разработваха собствена търговска марка на нов продукт за българския пазар. Критериите за оценяване на комисията бяха предприемаческата идея и промотирането на търговската марка.

На всички участници бяха раздадени сертификати даващи им право на прием в академията за добра комуникативност и свобода при представянето на идеите.

 

                                                                       Ивелина Кулева

 

 

 

 

 

Вторник, 11 Февруари 2014 09:44

Състезание по предприемачество


Филип Радев от ПГ по икономика град Разград -млад предприемач №1 на България

   На 8 и 9 февруари в град София  се проведе Национално състезание ”Иновационен лагер”организиран от Джуниър Ачийвмънт България.Филип Радев от Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман” гр.Разград с учител Иванка Танева спечели участие в него с идеята си за приспособление улесняващо придвижването на инвалидите.

   На финалния кръг 60 ученици от цялата страна разделени в 12 отбора трябваше да предложат иновативно решение на  някой от проблемите на градската среда.

   Жури оцени иновациите на  отборите и класира на първо място идеята, която отбора на Филип предложи - производство на енергия чрез движение, като се използват кинетични плочки.С такива плочки например може да се правят площади и тротоари. Когато хората стъпват по тях ще се произвежда екологично чиста енергия, която ще се използва от фирмите и домакинствата.

   За награда топ предприемачите получиха златни медали,  сертификати за участие и таблети.

   Представянето на Филип е гордост за  цялата гимназия.Пример за подражание от подрастващото поколение.Мотивация за креативно мислене и развитие.

 

Иванка Танева

Ученик от ПГИ“Робер Шуман“-Разград е сред финалистите в проект на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“.

Над 400 ученици от цялата страна са участвали в състезанието „Иновационен лагер 2014“. Те е трябвало да предложат решение на поставен казус – ако разполагат с капитал от 20 000 лв. какъв иновативен бизнес ще развият в своя град. Разградчанинът Филип Радев е представил идея в сферата на социалните иновации, свързана с улесняване придвижването на инвалидите.

Той е сред 60-те ученици, класирани за следващия етап – участие в иновационен лагер в София на 8 февруари и 9 февруари.

 

Филип е ученик в 11 ”А” клас специалност „Митническа и данъчна администрация“ на Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман” град Разград. Негов учител е Иванка Танева.

 

Източник dariknews.bg

Вторник, 21 Януари 2014 10:23

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

През учебната 2013/2014 г. в ПГИ“Р.Шуман“има 69 ученици включени в проекта.Те работят като оперативни счетоводители,касиери,деловодители,офис секретари,административни служители.Наблюдаващи  учители са Светла Колева и Мариана Драгоева.Стажантите практикуват във фирми на територията на община Разград и региона : Счетоводна кантора „Стандарт”ООД, „ХДИ Застраховане”АД,ЗД ,, Евроинс”АД, Домашен социален патронаж , ЕТ „Устрем- Али Мехмед”, „Строймонтаж”ЕАД ,„РОКА-СО”ООД, „КИДО”ЕООД, „Автобустранс”ЕООД,ЕТ „Зифи-Нуридин Мехмед”, Дом за възрастни хора с деменция, Община Разград- отдел„Образование”, „Любенова 08”ЕООД, „Емика”ЕТ Сали Хюсеин, Община Цар Калоян-отдел „Местни данъци и такси”и др.За всички стажанти е определен наставник от страна на фирмите,който ги инструктира,въвежда  и напътства при изпълнение на конкретните задачи за деня.

Учениците придобиват практически   и комуникационни умения в реална работна среда,прилагат наученото в училище от часовете по счетоводство,предприемачество,икономика , компютърни  дисциплини и др.

Интересът към проекта е  голям и много ученици желаят да се включат през следващите месеци.

Вторник, 21 Януари 2014 10:23

ПРОЕКТ “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“

През учебната 2013/2014 г. в ПГИ“Р.Шуман“има 69 ученици включени в проекта.Те работят като оперативни счетоводители,касиери,деловодители,офис секретари,административни служители.Наблюдаващи  учители са Светла Колева и Мариана Драгоева.Стажантите практикуват във фирми на територията на община Разград и региона : Счетоводна кантора „Стандарт”ООД, „ХДИ Застраховане”АД,ЗД ,, Евроинс”АД, Домашен социален патронаж , ЕТ „Устрем- Али Мехмед”, „Строймонтаж”ЕАД ,„РОКА-СО”ООД, „КИДО”ЕООД, „Автобустранс”ЕООД,ЕТ „Зифи-Нуридин Мехмед”, Дом за възрастни хора с деменция, Община Разград- отдел„Образование”, „Любенова 08”ЕООД, „Емика”ЕТ Сали Хюсеин, Община Цар Калоян-отдел „Местни данъци и такси”и др.За всички стажанти е определен наставник от страна на фирмите,който ги инструктира,въвежда  и напътства при изпълнение на конкретните задачи за деня.

Учениците придобиват практически   и комуникационни умения в реална работна среда,прилагат наученото в училище от часовете по счетоводство,предприемачество,икономика , компютърни  дисциплини и др.

Интересът към проекта е  голям и много ученици желаят да се включат през следващите месеци.

Понеделник, 20 Януари 2014 14:13

Изяви на участниците в проект “Успех“

На 16.01.2014 г. в актовата зала на ПГИ „Робер Шуман” -  Разград се проведе представителна изява на клуб „Етикет за всеки ден” с ръководител Д. Петрова и клуб „Тийнейджър” с ръководител Сн. Неделчева. В клубовете участват ученици от 10 а , 10 б , 10 в  и 11 д  клас. Бяха представени презентации и есета на теми: „Общуването в нашата група”, „Агресия и причини за агресия ,  „Ролята на училището в моя живот”,  „Добрият гражданин” и др.

С тези теми отговаряме на нашите поставени цели: достойното място на младите хора в обществото и тяхното етично поведение.

Гимназията предлага валидиране по долуизброените
професии и специалности:
 

Професии, по които ще се извършва валидиране

Специалности

 

341 ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

342020 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

3420201 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

 
 
 
 

342 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

342020 СЪТРУДНИК В

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ

3420201 МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

 
 
 
 

343ФИНАНСИ,БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО 343010 ФИНАНСИСТ

 

3430102 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

 
 
 
 

344СЧЕТОВОДСТВО И

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

344030 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

3440301 ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 

345 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

345060 КАСИЕР

3450601 КАСИЕР

 

346 СЕКРЕТАРСКИ И ОФИС ДЕЙНОСТИ

346020 ОФИС- СЕКРЕТАР

3460201 АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

482 ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

482010 ИКОНОМИСТ- ИНФОРМАТИК

4820101 ИКОНОМИЧЕСКА

ИНФОРМАТИКА

 

482 ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА

482030 ОПЕРАТОР НА КОМПЮТРИ

4820301 ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ

 

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ

811070 ГОТВАЧ

8110701 ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

 

811 ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ  

811080 СЕРВИТЬОР- БАРМАН                               

8110801 ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ

 

 

Валидирането обхваща :

-установяване на опита

-документиране на опита

-оценяване на опита

-удостоверяване на резултатите от оценяването

-оформяне на документи за професионална квалификация

ТЕ ИМАТ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ

 

 

Ученици от ПГИ „Р.Шуман” с международни сертификати по MOS 2013

 

Проектът на Microsoft YouthSpark – Кариера в Информационните Технологии има за цел да разшири нужните умения за успешна реализация на пазара на труда и възможностите за професионално развитие на младите хора в България. Цел на проекта е ученици на възраст между 15-19 години да получат достъп до допълващо традиционното модерно електронно обучение.

Ø     обучение по Информационни и Комуникационни технологии – въз основа на програмата, залегнала в Microsoft IT Academy;

Ø     курсове по предприемачество в партньорство със Стопанския факултет на СУ «Св. Климент Охридски» и неговите преподаватели;

Ø     кариерно развитие и консултации, с помощта на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ «Св. Климент Охридски».

На 29/11/2013г. в град София в Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе среща на ръководството, преподаватели и студенти от факултета с активните млади хора от ПГИ „Р.Шуман” - град Разград, заинтересовани от проект Microsoft YouthSpark -– Кариера в Информационните Технологии.

Основната цел на тази среща бе обучаваните по програмите на този проект ученици да бъдат сертифицирани по програмите Microsoft Office Specialist (MOS) 2013 или Microsoft Technology Associate. Сертифицирането на учениците стана в сградата на Стопански факултет.

След усилена подготовка и завършен курс на обучение с платформата за електронно обучение Microsoft IT Academy Online Learning, следните ученици положиха сертификационе изпит за Microsoft Word 2013: ЙОРДАН ДЕНИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ, ВЕСИЛЕ МУСТАФА МЕХМЕД, ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ИВАНОВ, РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ, ЕМРАХ МЕХМЕД МЮЗЕКЯР и ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА

От София със международно признат сертификат Microsoft Office Specialist (MOS) - Word 2013 се завърнаха:

ЙОРДАН ДЕНИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ 10а

РАДОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ 11а

ХРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ХРИСТОВА 12б

Нека след този първи висок квалификационен сертификат да продължат да допълват личното си портфолио и с други престижни квалификации.

Работата по проекта продължава и за допълнителна информация можете да се обръщате към инж.Надя Добрева – учител по Информатика и информационни технологии.

Четири награди за ПГИ-Разград от национално състезание по банкиране

Четирима ученици от ПГИ“Робер Шуман“-Разград спечелиха награди от Национално ученическо състезание по банкиране, провело се на 5-6 декември в Свищов – съобщиха от училището. Христина Христова, Емрах Мехмед, Елис Неджмиева и Джанан Исуфова, водени от Иванка Танева, се състезаваха с  ученици от 14 елитни икономически гимназии от цялата страна. Задачата пред младите банкери бе да разработят иновативен продукт в областта „дистанционно банкиране”, който да представят пред жури, включващо топ банкери от водещи търговски банки в България.

Христина, ученичка от 12 „Б” клас и нейният екип получиха престижната втора награда (сертификат и парична сума)с идеята за мобилно приложение за директно плащане на стоки,като данните на клиентите са защитени чрез сканиране на ретината.

Отборът на Емрах от 12 „Б” клас заслужено получи наградата на Експресбанк с иновацията за създаване на приложение за мобилен телефон, чрез което се получава информация за нови банкови услуги, погасителни планове  и др.,като за всяко известие се ползва нова парола за по-голяма сигурност.

Наградата на магистърска програма „Банков мениджмънт” към СА „Д.А.Ценов”-Свищов получиха Елис от 12 „Г” клас специалност „Финансова отчетност и нейните съотборници с приложението за лицево разпознаване на клиентите чрез снимка от цифрова камера в триизмерна реалност.

Екипът на Джанан от 12 „Г” клас получи приза на Общинска банка гр.Свищов с идеята за откриване на сметка „Сигурност за мен и моето дете”. Родителите откриват сметка на своето дете, като за улеснение се използва разплащателен код, получаван с SMS.

Източник www.dariknews.bg

Понеделник, 14 Октомври 2013 19:39

Проект "Нова възможност за моето бъдеще"

През м.септември 2013 г. Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман” гр.Разград е одобрена 

като пилотно училище за участие в проект  BG051PO001 - 4.3.03 - 0001  “Нова  възможност за моето  бъдеще”

Приоритетна ос 4. „Подобряване на достъпа до образование и обучение“

Област на интервенция 4.3.” Развитие на системата за учене през целия живот”

Срок на изпълнение: декември 2012 г.- октомври 2014 г.

 

Обща цел: Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за

 повишаване на пригодността за заетост и на социалната  интеграция чрез създаване на устойчива

 и гъвкава система за идентифициране и признаване на неформално самостоятелно придобити,знания,умения

и компетенции.

 

Специфични цели:

- Нормативно регламентиране на процеса за идентифициране ипризнаване на знания,умения и компетенции,придобити чрезнеформално обучение и самостоятелно учене

-Създаване и прилагане на подходящи и ефективни методи и

средства за консултиране,идентифициране,оценяване и признаване на знания

умения и компетенции ,придобити чрез неформално и/или самостоятелно учене през целия живот на индивидите

-Сертифициране на лица, които са придобили своите професионални знания,

умения и компетенции по неформален или самостоятелен път

-Широко популяризиране на възможностите за валидиране на неформално и самостоятелно придобити знания,умения и компетенции сред българската общественост