Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Димитричка Петрова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова             Анастасия Ролева  
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Ивелина Друмева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Право Мариана Маринова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
Финанси  Иванка Танева  
Стокознание Искра Петкова  
УП - Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
УП - Финанси Мария Христова  
УП - Стокознание Искра Петкова  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
Производствена практика Димитричка Петрова  
     
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Данъчна дейност Мариана Маринова  
Информационни системи в митнич.дейност Иванка Танева Иванка Танева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:59

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Бозева

 

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Станева
Английски език Ивелина Друмева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Информационни технологии инж. Диана Колчакова
История и цивилизации Румяна Цанкова
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
Икономика Мария Христова
Учебна практика по професията Боряна Бозева
Производствена практика Боряна Бозева
Техннология по специалността Христина Тодорова
Технологично обзавеждане по специалността Христина Тодорова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Станева
Допълнителна подготовка - Математика Светлана Стефанова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:50

X г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Ганчева
Английски език Ивелина Друмева
Руски език Анастасия Ролева
Математика Петко Христов
ИТ Диана Колчакова
История и цивилизация Дарина Василева
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
II. Обща професионална подготовка  
Икономика Нели Ганева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
   
   
   
IV. Специфична професионална подготовка  
УП по професията Боряна Бозева
Производствена практика Боряна Бозева
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Техннология по специалността Христина Тодорова
Технологично обзавеждане по специалността Христина Тодорова
   
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева
ДП - Математика Петко Христов

 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:45

X в

Написана от

Икономика и мениджмънт

класен ръководител: Нели Ганева

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нвянка Ганчева  
Английски език Велизара Димитрова  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Борислава Иванова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Нели Ганева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОТСО Десислава Драгнева  
УП - ОТСО Десислава Драгнева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Нели Ганева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Светла Колева Десислава Драгнева
Бизнес документация Светла Колева Десислава Драгнева
Икономика Нели Ганева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  
ДП - Математика Светлана Стефанова  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:54

X б

Написана от

ПОЛИГРАФИЯ

класен ръководител: Диана Колчакова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Кольо Колев  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Борислава Иванова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Мария Христова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Обща полиграфия Диана Колчакова  
УП - Обща полиграфия Диана Колчакова Диана Колчакова
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Славина Петкова  
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Диана Колчакова Диана Колчакова
Илюстрация и оформление на полиграфическите издания Славина Петкова  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Нели Александрова  
ДП - Математика Светлана Стефанова  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:36

IX г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Английски език Ивелина Друмева
Руски език Дилбер Рюстем
Математика Венцеслав Кочанов
Информационни технологии инж. Диана Колчакова
История и цивилизации Борислава Иванова
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Валентин Василев
Здравословни условия на труд Славина Петкова
Машинознание Славина Петкова
Техническо чертане инж. Светла Колева
Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост Христина Тодорова
Учебна практика по специалността Боряна Бозева
Технологично обзавеждане по специалността Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация  Христина Тодорова
Допълнителна подготовка - Математика  Венцеслав Кочанов

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:26

X a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Нели Александрова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Мария Христова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОТСО Ганка Райчева  
УП - ОТСО Ганка Райчева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Иванка Танева  
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Светла Колева Десислава Драгнева
Въведение в митническата дейност Иванка Танева  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Нели Александрова  
ДП - Математика Петко Христов  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:18

IX в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: инж. Танер Язаджиев

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Кольо Колев  
Немски език Ивална Нешкова  
Математика Танер Язаджиев  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Румяна Цанкова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Искрена Дечева  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Славина Петкова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Мария Христова  
УП - Бизнес комуникации Десислава Драгнева  
УП - Икономическа информатика Танер Язаджиев Диана Колчакова
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Димитричка Петрова  
Бизнес документация Мариана Маринова Димитричка Петрова
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Танер Язаджиев  
ДП - БЕЛ Нели Александрова  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:12

IX б

Написана от

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Ивелина Друмева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Славина Петкова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Нели Ганева  
Икономика на предприятието Мария Христова  
Бизнес комуникации Десислава Драгнева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Нели Ганева  
Бизнес документация Светла Колева Ганка Райчева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Петко Христов  
ДП - БЕЛ Нели Александрова  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 18:56

IX a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Ивалина Нешкова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Славина Петкова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Нели Ганева  
Икономика на предприятието Мария Христова  
Бизнес комуникации Десислава Драгнева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Нели Ганева  
Бизнес документация Светла Колева Ганка Райчева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Петко Христов  
ДП - БЕЛ Нели Александрова