Важни училищни документи.

Понеделник, 28 Септември 2015 22:19

XII д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯ

класен ръководител: Светлана Стефанова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Ганчева  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Гостоприемство в тур.индустрия Христина Тодорова  
Маркетинг в тур.индустрия Ганка Райчева  
     
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова  
Организация на обслужването в ресторанта Мария Христова  
Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева  
УП - Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева  
УП - Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева  
УП - Сомелиерство и барманство Славина Петкова  
Производствена практика Боряна Бозева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Невянка Ганчева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:14

XII г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Анна Антонова

 

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Ганчева  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Петко Христов  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Гостоприемство в тур.индустрия Христина Тодорова  
Маркетинг в туризма Сунай Яхов  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Екскурзоводско обслужване Анастасия Ролева  
Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов  
Туристическа анимация Сунай Яхов  
УП -Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов  
УП - Екскурзоводско обслужване Анастасия Ролева  
УП - Туристическа анимация Сунай Яхов  
Производствена практика Христина Тодорова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Организация на туризма Сунай Яхов  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Невянка Ганчева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:09

XII в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Искра Петкова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Икономика и управление на предприятието Искра Петкова  
Търговско право Мариана Маринова  
УП - Икономика и управление на предприятието Искра Петкова  
УП - Разработване на бизнес проект Мария Христова Десислава Драгнева
УП - ФИАК Ганка Райчева  
УП - ФПП Мариана Маринова Десислава Драгнева
УП - Търговско право Мариана Маринова  
Производствена практика Мария Христова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Икономика и мениджмънт Искра Петкова  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:02

XII б

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Елена Петкова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Ганчева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Финанси Иванка Танева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Счетоводство на предприятието Нели Ганева  
ФДК Искра Петкова  
Банково счетоводство Димитричка Петрова  
Бюджетно счетоводство Димитричка Петрова  
УП - Счетоводство на предприятието Нели Ганева  
УП - ФДК Искра Петкова  
УП - Банково счетоводство Димитричка Петрова  
УП -Бюджетно счетоводство Димитричка Петрова  
УП - КОФСИ Десислава Драгнева Десислава Драгнева
КУП Нели Ганева  
Производствена практика Ганка Райчева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Счетоводство на предприятието Нели Ганева  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Невянка Ганчева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:55

XII a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мина Лютачки

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Петко Христов  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Мина Лютачки  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Финанси Иванка Танева  
ВТС Ганка Райчева  
ОТМД Иванка Танева  
ОТДД Искра Петкова  
МП Ганка Райчева  
УП - Финанси Иванка Танева  
УП - ВТС Ганка Райчева  
УП - ОТМД Иванка Танева  
УП - ОТДД Мариана Маринова  
УП - МП Ганка Райчева  
Производствена практика Иванка Танева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Митническо и данъчно обслужване Иванка Танева  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем