По случай Световния ден на психичното здраве, днес 10.10.2023 г., часът по физическо възпитание на IX В клас с г-жа Маргита Терзиева се проведе по необичаен начин. Учениците, задно с екипа на ОБСНВ гр.Разград, педагогическия съветник на гимназията и училищния психолог направиха кратки видеотренировки за по-добро настроение. Проведоха се и разговори по темата с деветокласниците, като им се даде възможност да споделят и своето мнение. Наблегна се върху важността на физическите упражнения и здавословния начин на живот за по-добро психично здраве. Часът завърши с право хоро. През голямото междучасие група ученици доброволци раздадоха информационни брошури на ученици и учители в цялото училище. Благодарим на екипа на ОБСНВ и ПИЦ за това, че ни присъединиха към прекрасната инициатива!

Петък, 06 Октомври 2023 16:13

ЧЕСТИТ СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

В нашето училище всички сме усмихнати, защото знаем, че усмивката е здраве! Катрин Трифонова от XI В клас изработи хубави пожелания с усмихнато послание. А ученичките: Виктория Владимирова от XII а клас, Цветелина Паскалева от X в клас, Берил Мехмедова и Мелике Самед от XII д клас подготвиха информационно табло и книжни усмивки на клечки. С тях всеки имаше възможност да се снима. Благодарим на прекрасните ни таланти за положения труд и старание! Направихте деня ни усмихнат!????

Четвъртък, 05 Октомври 2023 18:16

ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

По случай Международния ден на учителя учениците от Гимназия по икономика изненадаха своите учители, като им връчиха грамоти и сертификат със забавно съдържание. По инициатива на Ученическия съвет, всеки клас си избра по един учител, на когото връчи благодарствените призове. А Текин Зекериев от 10. Б клас поздрави колектива с песен. Благодарим на нашите възпитаници, че оценяват труда ни и винаги прояват уважение и внимание към нас!

Днес учениците от 12.Б клас със специалност „Спедиция транспортна и складова логистика“ проведоха своите часове по предмета „Учебна практика по специалността“ в един от офисите на куриерска фирма Еконт в гр. Разград.

Там те се запознаха с организацията и процеса на работа, свързани с куриерската услуга като част от цялата верига на доставките.

Дейностите, които те извършиха, бяха запознаване със зоните за приемане, експедиция на товарите, складиране и обслужване на клиенти, както и със здравословните и безопасни условия на труд при работа със складова техника за товаро-разтоварни дейности. Запознаха се с предназначението на основните документи, които придружават пратките, както и с видовете транспортни опаковки и тяхното етикиране и маркиране.

Учениците участваха във всички процеси, свързани с приемането на пратките, заприхождаването им в системата за управление на складовите наличности и съхранение.

На учениците бе предоставена и възможността лично да обслужат първите клиенти за деня, за да добият реална представа за завършения процес на куриерската дейност.

Благодарим на Еконт за сътрудничеството, полезната информация, бъдещите предложения за реализация на учениците и топлото посрещане!

 

Ръководител: Мариана Маринова

 

Вторник, 03 Октомври 2023 17:53

Родителска среща

На 10 октомври от 17:30 часа ще се проведе родителска среща за IX, X, XI и XII класове.

Петък, 29 Септември 2023 15:56

Световeн ден на сърцето

Прекрасните ученици от XII Д клас със специалност " Хлебар сладкар" и класен ръководител г-жа Боряна Бозева, ни изненадаха със здравословни сладкиши, приготвени от тях и с изкушаващ аранжимент от плодове и зеленчуци по случай Световния ден на сърцето. Освен това талантливата Катрин Трифонова от XI В клас изработи специален постер с вредните и полезните храни за сърцто. Всичко това ни напомни, че здравото сърце има нужда от здравословен начин на хранене. През цялата седмица се провеждаха разговори с класовете за поддържане на този важен орган в добро здраве, като се наблегна и на необходимостта от редовна физическа активност. Благодарим на нашите ученици за усърдието и старанието, които вложиха, за да бъде днешния ден цветен и запомнящ се!

Сряда, 27 Септември 2023 14:59

Световен ден на туризма

По случай Световния ден на туризма, учениците от XII Г клас със специалност "Туризъм", решиха да ни изненадат и поздраят с виртуална разходка из най-забележителните места в гр. Разград. Те работиха в екипи от малки групи. Всеки един от участниците имаше възможност да дава идеи, да изрази собствено мнение и да прояви креативност. Благодарим на прекрасните ни бъдещи екскурзоводи, чрез които преоткрихме позабравените красоти на нашия град.

Вторник, 26 Септември 2023 16:02

Ден на европейските езици

 Учениците от ПГИ „Робер Шуман“ гр. Разград не само учат чужди езици, а се и забавляват със знанията си. По случай 26 септември- Европейски ден на езиците в училището се проведе състезание “Търсене на съкровище” . Участваха  Вероника, Ирина, Савина, Симона (9 клас), Ерай, Валентин (11 клас), Никола и Виктория (12 клас). Учениците получиха карти с улики на английски, немски и руски език. Всяка следваща карта водеше участниците към финала. Търсенето и откриването на картите предизвика силни емоции сред участниците и публиката.

В А Ж Н О !!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

І.       СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

     1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

 

ІІ.   СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ /ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

     МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО 780.00 лв.

 1. Минимален успех  Мн. добър 4.50  от  2022/2023 учебна  година.
 2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от м. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/ .
 3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .
 4. Удостоверение от братя и сестри за това, че са ученици /до 20 г./ - не се  изисква  деклариране за получаване на стипендия по реда на същото ПМС.
 5. Удостоверение от братя и сестри-студенти, дали получават стипендия и в какъв размер.
 6. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи  за периода от отм. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/.
 7. Удостоверения за  родители-пенсионери  и  получени пенсии от  м. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/ .
 8. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак  или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

 

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от РЕЛК / ТЕЛК - копие.

 

ІV.      СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

 1.  Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

           2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

 

 1. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучениев класовете от първи гимназиален етап.

 

 

 

 

 1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Мн. добър   4.80 - заверен от класния ръководител.

 

 

 

 1. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

 

 1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Мн. добър   4.80 - заверен от класния ръководител.

 

 

 

 

 

 

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това  на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

 

Срок за подаване на документите - 13.10.2023г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се  предоставят на класните ръководители от 25.09.2023 г. - от счетоводството по заявка или от комисията по стипендиите !!!

                           

Председател на комисията: Мариана Маринова

19.09.2023 г.  

 

Петък, 22 Септември 2023 08:37

115 г. Независима България

            На 22 септември 1908 година във Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява Независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта (Турция), а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Обявяването на независимостта е чисто българско дело, извършено само от българи, от българската държава от нейните конституционно установени държавни органи – княза, Народното събрание и Правителството, без чужда помощ, без въстания и войни. Тя е акт на държавническа мъдрост и далновидност от страна на българския народ.

Обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998 година. Дълго време значимостта на това събитие от новата история не се оценява, но на тази дата през 1908 година България – една от най-старите държави в Европа, отново се появява на световната карта след петвековно османско владичество.

Честит Ден на Независимостта на България.