В тон с празника учениците от 11. Г и 12. Д клас зарадваха своите учители, като им подариха ръчно изработени мартеници. Благодарим на нашите ученици за труда, който са вложили, за да ощастливят своите учители! Пожелаваме им да бъдат здрави, успешни и все така уважаващи!

Четвъртък, 29 Февруари 2024 15:51

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

За поредна година отбелязахме Световния ден за борба с тормоза в училище. Ученици от 9. Б клас изработиха традиционните хартиени фланелки, които в голямото междучасие раздадоха на всички в гимназията. По-късно през деня, с група ученици от различни класове, имахме възможността да гледаме филм с превантивна цел, за който билетите ни бяха осигурени от екипа на ОБСНВ и ПИЦ, на които сме безкрайно благодарни. Филмът "Киберпрестъпност" е създаден с цел предпазване на децата от опасности в интернет пространството. Надяваме се, че нашите ученици са получили полезна информация за това как да бъдат защитени и как да се предпазват във виртуалното пространство.

Учениците от ПГИ "Робер Шуман" взеха участие в международна олимпиада по английски език. Олимпиадата се организира от "BeSafeNet - Европейски център за информираност при бедствия". В отбора на гимназията се включиха ученици от осми и девети клас, които показаха знания, бързина и отлична работа в екип.

Сряда, 21 Февруари 2024 08:15

Най - добър млад хлебар - сладкар

На 19 февруари в  Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ се проведе училищният кръг на състезанието „Най - добър млад хлебар - сладкар“. В надпреварата взеха участие учениците: Онур Назифов, Радостина Стоянова, Берил Мехмедова, Мелике Самед от XII-ти клас и Алейна Закирова от XI-ти клас, обучаващи се в направление „Хранителни технологии“, със специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.

Учениците имаха за задача да приготвят тестени изделия без глутен. Ястията бяха аранжирани съгласно регламента на състезанието и отговаряха на критериите за оценка.

Състезателите имаха добра организация и техника на работа, вложиха прецизност в изпълнението, оригиналност при приготвяне и оформяне на ястията.

Те показаха своите знания и умения и бяха оцененичрез оценъчни карти с точки по следните критерии: външен вид и работно облекло, лична хигиена и хигиена на работното място, безопасност при работа със съдове и инвентар, ефективност при използване на ресурси и хранителни продукти, организация и техника на работа, прецизност на изпълнение, оригиналност, новаторство при приготвяне и оформяне, вкусови качества, работа в екип.

След обсъждане и дегустация комисията излъчи за победители:

I място - Онур Недретов Назифов

II място - Мелике Самед Мехмед

III място - Берил Ерсинова Мехмедова

 

Победителите бяха наградени лично от директора на гимназията - инж. Христина Панчева, която им благодари за участието и им пожела да продължават да работят със същoто старание и  ентусиазъм и да покоряват още по-високи върхове в кулинарното изкуство.

Денят започна с лиричен рецитал, изпълнен от Никола Цонев от 11 А клас. Нашият талантлив ученик рецитира „Обесването на Васил Левски“ – изпълнение, което възпламени сърцето на учителския колектив. След него, благодарение на Георги Димитров, прозвуча химнът на Република България.             

По случай деня гимназията се включи в „Национална инициатива за отбелязване на 151 години от гибелта на Апостола на свободата“. Група ученици от 8 и 12 клас рецитираха заедно Ботевото стихотворение „Обесването на Васил Левски“.             

Представители на ученически съвет присъстваха на официалната церемония в ОУ „В. Левски“ и поднесоха венец пред паметника на Апостола от името на гимназията.            

Безсмъртното дело на Васил Левски и тази година беше почетено по достоен начин и от нашите ученици. Нека не забравяме завета на Апостола и живеем достоен за този завет живот!

На Държавното първенство по ММА нашият ученик – Алпер Ахмед от 9 В клас зае първото място в категория до 72 кг. В неговото ниво вземат участие 12 души, след пълна доминация в трите поредни битки, Алпер печели с единодушно съдийско решение.

Пожелаваме му още много победи в „клетката“ и да продължава да прославя името на гимназията по родната бойна сцена. 
 

 

Сряда, 14 Февруари 2024 19:24

СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ПГИ "РОБЕР ШУМАН"

Днешния ден в гимназията беше изпълнен с много вълнения и положителни емоции. За поредна година учениците си размениха анонимни валентинки. Наши доброволци към ОБСНВ и ПИЦ, както и към БЧК Разград, съвместно раздадоха на своите съученици информационни и превантивни материали предоставени от РЗИ. Освен това ученици от 11 Б клас изработиха плакати, с които украсихме фоайето на училището.

І. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Декларация за успеха от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

ІІ. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ / ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО – МРЗ за страната за съответния период: 780.00 лв. / 805.50 лв.

1. Минимален успех Мн. добър 4.50 от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година.

2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от последните 6 /шест/ месеца:

-от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително или

-от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително.

3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .

4. Удостоверение от братя / сестри за това, че са ученици /до 20 г./ или студенти.

Ако братята/сестрите са студенти, в уверението от съответното ВУЗ да има информация - получава / не получава месечна стипендия и какъв е размера на получаваната стипендия.

5. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи за периода от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително /или от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

6. Удостоверения за родители-пенсионери за получени пенсии от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

7. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от НЕЛК /РЕЛК / ТЕЛК - копие.

ІV. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

1. Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

V. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

VI. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

Срок за подаване на документите - 28.02.2024 г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се предоставят на класните ръководители от 09.02.2024 г. - от счетоводството и фронт-офиса по заявка !!!

 

Председател на комисията: Мариана Маринова

08.02.2024 г.

Ученици от гимназията бяха избрани, за да вземат участие в "кръгла маса" по случай Международния ден на безопасния интернет, която се проведе в Община Разград. Божидара Занкова от 8 Г клас, Савина Георгиева от 9 А клас, Симона Ниновска от 9 Б клас, Гергана Георгиева от 10 А клас, Валентин Хинков, Никола Цонев и Павел Тодоров от 11 А клас, Елина Христова и Кристиана Иванова от 12 А клас, както и Йоана Петкова от 12 Г клас научиха много за опасностите в интернет и начините как да ги избягват. Благодарим на организаторите на мероприятието ОБСНВ и ПИЦ за поканата за участие!

 Група ученици от 8-ми клас взеха участие в уъркшоп "Климатична фреска". Инициативата е на фондация "Екологичен манифест - МанЕко" по проект "Активна зелена Европа". Домакин на събитието беше ОУ "Иван С. Тургенев" гр. Разград. Учениците получиха много интересна и полезна информация относно влиянието на човешките дейности върху климатичните промени. Също така, те споделиха свои идеи и начини за разрешаване на проблема. Работиха в екип и обмениха идеи и опит с останалите участници. Благодарим на организаторите и на домакините за поканата и топлото посрещане!