ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Елиз Тусчиева

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Ганчева

Чужд език-Английски език - Елиз Тусчиева

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Музика - Деян Денчев

Изобразително изкуство - инж. Диана Колчакова

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Предприемачество - Нели Ганева

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нели Ганева

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Ганчева

Чужд език-Английски език - Димитър Неделчев

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Христина Панчева/Елена Петкова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена. Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Музика - Деян Денчев

Изобразително изкуство - инж. Диана Колчакова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Предприемачество - Нели Ганева

ПОЛИГРАФИЯ

класен ръководител: инж. Диана Колчакова

Преподаватели:

Български език и литература - Нели Александрова

Чужд език-Английски език - Светлозара Василева

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова/ Елена Петкова

История и цивилизации - Румяна Цанкова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Музика - Деян Денчев

Изобразително изкуство - инж. Диана Колчакова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Предприемачество - Нехриджан Мехмед

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Нели Александрова

Преподаватели:

Български език и литература - Нели Александрова

Чужд език-Английски език - Мина Лютачки

Математика - Цветелина Христова/Румяна Темелкова

Информационни технологии - инж. Христина Панчева/ Елена Петкова

История и цивилизации - Румяна Цанкова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Музика - Деян Денчев

Изобразително изкуство - инж. Диана Колчакова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Предприемачество - Нехриджан Мехмед