XI в

Оценете
(1 глас)

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Дилбер Рюстем

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Икономика на предприятието Мария Христова  
Право Мариана Маринова  
Статистика Искра Петкова  
Управление на маркетинга Мария Христова  
УП - Статистика Искра Петкова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Стокознание Искра Петкова  
Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
УП - Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
Производствена практика Мария Христова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Основи на финансите Иванка Танева  
Отчетност и работа с документи Десислава Драгнева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Прочетена 4614 пъти
Още в тази категория: « XI б XI г »