XI a

Оценете
(3 гласа)

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мариана Маринова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Танер Язаджиев  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Мина Лютачки  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Право Мариана Маринова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Счетоводство на предприятието Ганка Райчева  
Финанси  Иванка Танева  
Стокознание Десислава Драгнева  
УП - Счетоводство на предприятието Ганка Райчева  
УП - Финанси Иванка Танева  
УП - Стокознание Десислава Драгнева  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
Производствена практика Десислава Драгнева  
     
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Данъчна дейност Мариана Маринова  
Информационни системи в митнич.дейност Иванка Танева Иванка Танева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Денис Нуф  

 

Прочетена 5896 пъти
Още в тази категория: XI б »