Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11б Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Б Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация Мартилен Албена Костова
Английски език-Logistics Express Publishing John Taylor, Stephen Peltier
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Счетоводство на предприятието с примерни задания  изд. "Мартилен" Светла Павлова
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Работа в учебно предприятие "Мартилен" Даниела Манчева и колектив
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Финанси Мартилен Татяна Миткова, Донка Бинева 
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова
  Маркетинг Мартилен Н. Щерев

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11а Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - А Български език "Анубис/ Klett" Маргарита Георгиева
Литература "Анубис/ Klett" Борис Минков
Руски език-А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Финанси - публични и кооперативни "Мартилен" Т. Минкова, Д. Бинева
Стокознание "Мартилен"  А.Габровска
Интерактивна тетрадка по стокознание"Мартилен"   А.Габровска
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Счетоводство на предприятието с примерни задания  "Мартилен" Светла Павлова
Ръководство за дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11в Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
XI - В Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Сборник по обща теория на статистиката"Мартилен"   М.Георгиева
Английски език-Management I Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley, Henry Brown
Маркетинг "Люрен" Доганов, З.Младенов
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Счетоводство на предприятието с примерни задания "Мартилен" Светла Павлова
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Икономика на предприятието "Мартилен" Димитър Дончев, Цонка Лалева, Даниела Манчева
Стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
Интерактивна тетрадка по стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
  Финанси - публични и кооперативни "Мартилен" Т. Минкова, Д. Бинева

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11г Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Г  Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1  Издателство: Матком Мария Воденска, Мариана Ушева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Tourism Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Туроператорска и турагентска дейност  Нов български университет  Ирена Емилова
Анимация в туризма „Наука и икономика“ ИУ-Варна Снежана Томова
  Технология на екскурзоводското обслужване Матком Велико Великов, Милена Стоянова
  География на туризма Матком Велико Великов, Милена Стоянова, Росица Владева
  Международен туризъм Матком Велико Великов, Милена Стоянова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11д Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Д Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1  Издателство: Матком Мария Воденска, Мариана Ушева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Food service industries Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
     
     

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:41

XI д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Бозева

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Кольо Колев
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Електротехника и електроника Диана Колчакова
Хигиена на храните и хранително законодателство Христина Тодорова
IV. Специфична професионална подготовка  
Процеси и апарати в ХВП Славина Петкова
Суровини и м-ли за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация Боряна Бозева
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
Микробиология Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Боряна Бозева
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Суровини и м-ли в ХВП Боряна Бозева
Основи на технологията на хр.продукти Боряна Бозева
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Невянка Станева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Руски език Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Ивелина Друмева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в тур.индустрия Анастасия Ролева
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Екскурзоводско обслужване Анастасия Ролева
Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов
Туристическа анимация Сунай Яхов
Специализиран софтуер Диана Колчакова
УП -Транспорт и туристическа агентска д-ст Анастасия Ролева
УП - Екскурзоводско обслужване Анастасия Ролева
УП - Туристическа анимация Сунай Яхов
Производствена практика Христина Тодорова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
География на туризма Сунай Яхов
   
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Дилбер Рюстем

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Икономика на предприятието Мария Христова  
Право Мариана Маринова  
Статистика Искра Петкова  
Управление на маркетинга Мария Христова  
УП - Статистика Искра Петкова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Стокознание Искра Петкова  
Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
УП - Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
Производствена практика Мария Христова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Основи на финансите Иванка Танева  
Отчетност и работа с документи Десислава Драгнева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:20

XI б

Написана от

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Валентин Василев

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Кольо Колев  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Електроника Диана Колчакова  
Информационни системи в транспорта Цонко Маджаров  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Транспортна и складова техника Цонко Маджаров  
Логистика Мариана Маринова  
Обща теория на счетоводната
отчетност
Десислава Драгнева  
Маркетинг Искра Петкова  
Спедиционна дейност Мариана Маринова  
Безопасност на движението по пътищата Цонко Маджаров  
УП - По специалността Цонко Маджаров  
УП - Счетоводна отчетност Десислава Драгнева  
Производствена практика Ганка Райчева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Логистика Мариана Маринова  
Документи в спедицията Ганка Райчева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Димитричка Петрова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова             Анастасия Ролева  
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Ивелина Друмева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Право Мариана Маринова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
Финанси  Иванка Танева  
Стокознание Искра Петкова  
УП - Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова  
УП - Финанси Мария Христова  
УП - Стокознание Искра Петкова  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
Производствена практика Димитричка Петрова  
     
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Данъчна дейност Мариана Маринова  
Информационни системи в митнич.дейност Иванка Танева Иванка Танева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем