Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Искрена Дечева

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Станева                                 

Чужд език-Немски/ Руски  език - Ивалина Нешкова/ Невянка Станева

Математика - Светлана Стефанова

Гражданско образование - Румяна Цанкова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Чужд език по професията – Английски език - Наталия Енева-Мина Лютачки

Гостоприемство в туристическата индустрия - инж. Соня Стоянова

Специализиран софтуер - инж. Диана Колчакова

Микробиология и хигиена на храненето - инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии - инж. Соня Стоянова

Организация на обслужването в ресторанта - Христина Тодорова

УП - Кулинарни техники и технологии - Христина Тодорова

УП – Организация на обслужването в ресторанта - Христина Тодорова

Производствена практика - Боряна Събинова

Кулинарни техники и технологии РПП - Христина Тодорова

ДП Български език и литература - Невянка Станева

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

класен ръководител: Дарина Василева

 

Преподаватели:

Български език и литература - Нели Александрова                          

Чужд език-Немски/ Руски  език - Ивалина Нешкова/ Невянка Станева

Математика - Светлана Стефанова

Гражданско образование - Румяна Цанкова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Чужд език по професията – Английски език - Наталия Енева-Мина Лютачки

Маркетинг - инж. Искра Петкова

Право - Мариана Маринова

Застраховане - Мариана Драгоева

Социално осигуряване - Мариана Драгоева

Финанси - Мариана Драгоева

Счетоводство на предприятието - Ганка Райчева

УП – Застраховане - Мариана Драгоева

УП - Социално осигуряване - Мариана Драгоева

УП - Счетоводство на предприятието - Ганка Райчева

УП – Работа в учебно предприятие - Доцка Стефанова/ Нели Ганева

Производствена практика - Ганка Райчева

 УП – Работа в учебно предприятие - Доцка Стефанова/ Нели Ганева

Приложен софтуер - Мариана Маринова

ДП Български език и литература - Нели Александрова

Понеделник, 28 Септември 2015 21:20

XI б

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Иванка Танева

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Станева                             

Чужд език-Немски/ Руски  език - Ивалина Нешкова/ Невянка Станева

Математика - Цветелина Христова-Румяна Темелкова

Гражданско образование - Румяна Цанкова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Чужд език по професията – Английски език - Мина Лютачки

Право - Мариана Маринова

Финанси - Иванка Танева

Счетоводство на предприятието - инж. Светла Колева

УП – Счетоводство на предприятието - инж. Светла Колева

УП – Документи и документооборот на предприятието - Ганка Райчева

УП – Работа в учебно предприятие - Иванка Танева

УП – Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация - инж. Светла Колева

Производствена практика - Иванка Танева

Приложен софтуер - Димитричка Петрова/ Мариана Маринова

ДП Български език и литература - Невянка Станева

Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мариана Маринова

Преподаватели:

Български език и литература - Нели Александрова                             

Чужд език-Немски/ Руски  език - Ивалина Нешкова/Невянка Станева

Математика - Цветелина Христова-Румяна Темелкова

Гражданско образование - Руманя Цанкова

Физическо възпитание и спорт - Маргита Терзиева

Чужд език по професията – Английски език - Мина Лютачки

Право - Мариана Маринова

Счетоводство на предприятието - Димитричка Петрова

Финанси - Иванка Танева

Стокознание - инж. Искра Петкова

УП – Счетоводство на предприятието - Димитричка Петрова

УП – Финанси - Иванка Танева

УП – Стокознание - инж. Искра Петкова

УП – Работа в учебно предприятие - Нели Ганева/ Доцка Стефанова

Производствена практика - Мариана Маринова

Организация и технология на митническата дейност РПП - Иванка Танева

ДП - Български език и литература - Нели Александрова