Печат на тази страница

XII в

Оценете
(1 глас)

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Искра Петкова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Икономика и управление на предприятието Искра Петкова  
Търговско право Мариана Маринова  
УП - Икономика и управление на предприятието Искра Петкова  
УП - Разработване на бизнес проект Мария Христова Десислава Драгнева
УП - ФИАК Ганка Райчева  
УП - ФПП Мариана Маринова Десислава Драгнева
УП - Търговско право Мариана Маринова  
Производствена практика Мария Христова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Икономика и мениджмънт Искра Петкова  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Прочетена 4958 пъти