XII г

Оценете
(2 гласа)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Невянка Станева

 

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Руски език Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в тур.индустрия Мария Христова
Маркетинг в туризма Сунай Яхов
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов
Туристическа анимация Сунай Яхов
УП -Транспорт и туристическа агентска д-ст Анастасия Ролева
УП - Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
УП - Туристическа анимация Сунай Яхов
Производствена практика Сунай Яхов
   
V. Разширена професионална подготовка  
Организация на туризма Сунай Яхов
   
VI. Разширена подготовка  
РП - БЕЛ Невянка Станева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Прочетена 5400 пъти
Още в тази категория: « XII в XII д »