XII г

Оценете
(2 гласа)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Анна Антонова

 

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Ганчева  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Петко Христов  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Станислав Димитров  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Гостоприемство в тур.индустрия Христина Тодорова  
Маркетинг в туризма Сунай Яхов  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Екскурзоводско обслужване Анастасия Ролева  
Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов  
Туристическа анимация Сунай Яхов  
УП -Транспорт и туристическа агентска д-ст Сунай Яхов  
УП - Екскурзоводско обслужване Анастасия Ролева  
УП - Туристическа анимация Сунай Яхов  
Производствена практика Христина Тодорова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Организация на туризма Сунай Яхов  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Невянка Ганчева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  

 

Прочетена 4534 пъти
Още в тази категория: « XII в XII д »