XII г

Оценете
(1 глас)

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Невянка Ганчева

 

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Станева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Невянка Станева
Математика инж. Танер Язаджиев
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Гостоприемство в туристическата индустрия Ганка Райчева
Маркетинг в туристическата индустрия Искра Петкова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Организация на обслужването в ресторанта Христина Тодорова
Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева
Учебна практика - Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
Учебна практика - Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева
Учебна практика - Сомелиерство и барманство Славина Петкова
Производствена практика Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Разширена подготовка - Български език и литература Невянка Станева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Станева
 
Прочетена 3998 пъти