XII д

Оценете
(0 гласа)

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Бозева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Технология на специалността Христина Тодорова
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Мария Христова
   
V. Разширена професионална подготовка  
Производство на хляб и хлебни изделия Христина Тодорова
   
VI. Разширена подготовка  
РП - БЕЛ Невянка Станева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Прочетена 3613 пъти