Понеделник, 28 Септември 2015 22:14

XII г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

класен ръководител: Невянка Ганчева

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Ганчева

Математика - Цветелина Христова-Румяна Темелкова

Свят и личност - Борислава Иванова

Физическо възпитание и спорт- Валентин Василев

Икономика - Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Английски - Димитър Неделчев

Отчетност на фирмата - Ганка Райчева

Технология на кулинарната продукция - инж. Соня Стоянова

УП - Технология на кулинарната продукция - Боряна Събинова

Производствена практика - инж. Соня Стоянова

ЗИП Български език и литература - Невянка Ганчева

ЗИП Биология и здравно образование - Анна Антонова

СИП Български език и литература - Невянка Ганчева

 
Понеделник, 28 Септември 2015 22:09

XII в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪТ/МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

класен ръководител: Ганка Райчева

 

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Ганчева

Математика - Цветелина Христова-Румяна Темелкова

Свят и личност - Борислава Иванова

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Предприемачество - Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Английски - Наталия Енева-Димитър Неделчев

Мениджмънт - Нехриджан Мехмед

Икономика и организация на предприятията - Нехриджан Мехмед

Финансово икономически анализ и контрол - Ганка Райчева

Финанси - Мариана Драгоева

Маркетингови проучвания и изследвания - инж. Искра Петкова

Международен маркетинг - инж. Искра Петкова

Реклама - инж. Искра Петкова

УП - Работа с компютър във фирмата - инж. Диана Колчакова

УП - Маркетингови проучвания и изследвания - инж. Искра Петкова

УП - Реклама - инж. Искра Петкова

УП - Икономическа информатика - инж. Диана Колчакова

УП - Проектен мениджмънт - Нехриджан Мехмед

УП - Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация - Димитричка Петрова

УП - Икономика и организация на предприятията - Нехриджан Мехмед

Производствена практика - инж. Искра Петкова

ЗИП Български език и литература - Невянка Ганчева

ЗИП Биология и здравно образование - Анна Антонова

СИП Български език и литература - Невянка Ганчева

Понеделник, 28 Септември 2015 22:02

XII б

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Ивалина Нешкова

Преподаватели:

Български език и литература - Нели Александрова

Математика - Цветелина Христова-Румяна Темелкова

Свят и личност - Румяна Цанкова

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Предприемачество - Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Немски - Ивалина Нешкова

Мениджмънт - Нели Ганева

Икономика и организация на предприятията - Нели Ганева

Финансово икономически анализ и контрол - инж. Светла Колева

УП - Икономическа информатика - инж. Доцка Колчакова

УП - Проектен мениджмънт - Нели Ганева

УП - Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация - инж. Светла Колева/ Димитричка Петрова

УП - Икономика и организация на предприятията - Нели Ганева

Производствена практика - Нели Ганева

ЗИП Български език и литература - Нели Александрова

ЗИП Биология и здравно образование/Английски език - Анна Антонова/ Димитър Неделчев

СИП Български език и литература - Нели Александрова

Понеделник, 28 Септември 2015 21:55

XII a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: инж. Светла Колева

Преподаватели:

Български език и литература - Нели Александрова

Математика - Цветелина Христова-Румяна Темелкова

Свят и личност - Румяна Цанкова

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Предприемачество - Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията - Английски - Наталия Енева-Дарина Неделчев

Финанси - Иванка Танева

Икономика на предприятието - Нехриджан Мехмед

Международно и данъчно законодателство - Мариана Маринова

Външна търговия - инж. Светла Колева

Организация и технология на митническата дейност - Иванка Танева

Организация и технология на данъчната дейност - инж. Искра Петкова

Валута и валутен контрол - инж. Светла Колева

Международни плащания - Ганка Райчева

УП - Организация и функциониране на митническата дейност - Иванка Танева

УП - Организация и функциониране на данъчната администрация - инж. Искра Петкова

УП - Международни плащания - Ганка Райчева

Производствена практика - Ганка Райчева                                           

ЗИП Български език и литература - Нели Александрова

ЗИП Биология и здравно образование/ Английски език - Анна Антонова/Димитър Неделчев

СИП Български език и литература - Нели Александрова