Сряда, 15 Септември 2021 17:03

12г Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 12. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХII - Г Schritte international NEU 4 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданко образование "Просвета - София" АД Христо Тодоров и колектив
Маркетинг и реклама "Мартилен" Н.Щерев
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 2  Издателство: Матком Лалка Борисова, Елена Александрова, Вера Николова
  Организация и функциониране на ресторанта  Издателство: Матком Стамен Стамов, Кремена Никовска
Руски език А2, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
Английски език-Food service industries Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
     
Математика "Просвета "- основано 1945 Кирил Банков и колектив
Български език Klett/Анубис Д. Димитрова, В. Жобов
Литература Klett/Анубис Б.Минков, Е. Димитрова, С. Тодорова

 

Сряда, 15 Септември 2021 17:03

12в Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 12. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХII - В Schritte international NEU 4 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданко образование "Просвета - София" АД Христо Тодоров и колектив
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Сборник по статистика "Мартилен" М.Георгиева
Бизнес проекти за държавни изпити по икономика Издателство: Мартилен К. Георгиева  
Застрахователно и осигурително счетоводство /кратък курс записки/ Мартилен Светла Павлова
Руски език А2, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Математика "Просвета "- основано 1945 Кирил Банков и колектив
Български език Klett/Анубис Д. Димитрова, В. Жобов
Литература Klett/Анубис Б.Минков, Е. Димитрова, С. Тодорова

 

Сряда, 15 Септември 2021 17:03

12а Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 12. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХII - А Schritte international NEU 4 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданко образование "Просвета - София" АД Христо Тодоров и колектив
Отчитане на външнотърговските сделки   Д. А. Ценов   Георги Баташки 
 Руски език А2, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Математика "Просвета "- основано 1945 Кирил Банков и колектив
Български език Klett/Анубис Д. Димитрова, В. Жобов
Литература Klett/Анубис Б.Минков, Е. Димитрова, С. Тодорова
Финанси  Мартилен Татяна Миткова, Донка Бинева 
Ръководство на дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов 

 

Сряда, 15 Септември 2021 17:03

12б Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 12. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХII - Б Schritte international NEU 4 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданко образование "Просвета - София" АД Христо Тодоров и колектив
Банково счетоводство кратък курс  "Мартилен" Колектив
Бюджетно счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова
Руски език А2, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Математика "Просвета "- основано 1945 Кирил Банков и колектив
Български език Klett/Анубис Д. Димитрова, В. Жобов
Литература Klett/Анубис Б.Минков, Е. Димитрова, С. Тодорова
Счетоводство на предприятието  Мартилен Светла Павлова
Финанси  Мартилен Татяня Миткова, Донка Бинева 
Сбоник задачи по счетоводство Мартилен Светла Павлова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:14

XII г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Невянка Ганчева

 

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Станева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Невянка Станева
Математика инж. Танер Язаджиев
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Гостоприемство в туристическата индустрия Ганка Райчева
Маркетинг в туристическата индустрия Искра Петкова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Организация на обслужването в ресторанта Христина Тодорова
Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева
Учебна практика - Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
Учебна практика - Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева
Учебна практика - Сомелиерство и барманство Славина Петкова
Производствена практика Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Разширена подготовка - Български език и литература Невянка Станева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Станева
 
Понеделник, 28 Септември 2015 22:09

XII в

Написана от

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

класен ръководител: Дарина Василева

 

 

Преподаватели:

Български език и литература Нели Александрова
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Невянка Станева
Математика инж. Танер Язаджиев
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Статистика Искра Петкова
Управление на застраховането Нехриджан Мехмед
Управление на социалното осигуряване Мариана Маринова
Застрахователно и осигурително счетоводство Доцка Стефанова
Учебна практика - Застраховане Нехриджан Мехмед
Учебна практика - Социално осигуряване Мариана Маринова
Учебна практика -Застрахователно и осигурително счетоводство Доцка Стефанова
Учебна практика - Статистика Искра Петкова
Учебна практика - Бизнес проект Ганка Райчева/Нехриджан Мехмед
Производствена практика Нехриджан Мехмед
Застрахователна и осигурителна дейност Нехриджан Мехмед
Разширена подготовка - Български език и литература Нели Александрова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Нели Александрова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:02

XII б

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Иванка Танева

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Станева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Невянка Станева
Математика Румянка Темелкова
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Финанси Иванка Танева
Счетоводство на предприятието Светла Колева
Финансов и данъчен контрол Искра Петкова
Банково счетоводство Димитричка Петрова
Бюджетно счетоводство Димитричка Петрова
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Светла Колева
Учебна практика - Финансов и данъчен контрол Искра Петкова
Учебна практика - Банково счетоводство Димитричка Петрова
Учебна практика -Бюджетно счетоводство Димитричка Петрова
Учебна практика - Компютърна обработка на финансово счетоводната информация Светла Колева
Комплексна учебна практика Светла Колева
Производствена практика Иванка Танева
Счетоводство на предприятието Светла Колева
Разширена подготовка - Български език и литература Невянка Станева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Станева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:55

XII a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мариана Маринова

Преподаватели:

Български език и литература Нели Александрова
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Невянка Станева
Математика Венцеслав Кочанов
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Чужд език по професията - Английски език Мина Лютачки
Финанси Иванка Танева
Външнотърговски сделки Ганка Райчева
Организация и технология на митническата дейност Иванка Танева
Организация и технология на данъчната дейност Искра Петкова
Международни плащания Ганка Райчева
Учебна практика - Финанси Мариана Маринова
Учебна практика - Външнотърговски сделки Ганка Райчева
Учебна практика - Организация и технология на митническата дейност Иванка Танева
Учебна практика - Организация и технология на данъчната дейност Искра Петкова
Учебна практика - Международни плащания Ганка Райчева
Производствена практика Мариана Маринова
Митническа дейност Иванка Танева
Разширена подготовка - Български език и литература Нели Александрова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Нели Александрова