Сряда, 15 Септември 2021 15:16

9в Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - В Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Майя Маркова
История и цивилизации "Просвета"-основано 1945 Михаил Груев и колектив
Schritte international NEU 1 Hueber D. Niebisch
Бизнес комуникации за всички професионални направления  "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Икономика - Обща икономическа теория "Мартилен" Цонка Лалева
Основи на счетоводсвото  с приложения "Мартилен" Любен Петров
Английски език-Legacy A2/B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева
  Икономическа информатика Мартилен Д. Василев

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:15

9б Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - Б Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Майя Маркова
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Schritte international NEU 1 Hueber D. Niebisch
История и цивилизации "Просвета" - основано 1945 Михаил Груев и колектив
Бизнес комуникации в спедицията "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Legacy A2/B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева
  Стокознание Мартилен А. Габровска
  Интерактивна тетрадка по стокознание Мартилен А. Габровска
  Бизнес комуникации за всички професионални направления Мартилен Е.Шаренска, М.Ризова

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:12

9а Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - А Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Майя Маркова
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Schritte international NEU 1   Hueber D. Niebisch
История и цивилизации "Просвета"-основано 1945 Михаил Груев и колектив
Бизнес комуникации за всички професионални направления  "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Обща теория на счетоводната отчетност "Мартилен" Любен Петров
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Legacy A2/B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Основи на счетоводството Мартилен Любен Петров
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Обща икономическа теория "Мартилен" Цонка Лалева
Икономика на предприятието "Мартилен" Димитър Дончев, Николай Щерев
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева

 

Събота, 14 Септември 2019 13:42

IX д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Събинова

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Станева

Чужд език –Английски език - Димитър Неделчев

Чужд език –Немски език - Ивалина Нешкова

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Машинознание - Боряна Събинова

Техническо чертане - инж. Светла Колева

Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост - инж. Соня Стоянова

Технология на специалността - инж. Соня Стоянова

Приложна декорация - Б. Събинова

Технологично обзавеждане на специалността - инж. Соня Стоянова

Учебна практика по специалността - Б. Събинова

Понеделник, 28 Септември 2015 19:36

IX г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Английски език Ивелина Друмева
Руски език Дилбер Рюстем
Математика Венцеслав Кочанов
Информационни технологии инж. Диана Колчакова
История и цивилизации Борислава Иванова
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Валентин Василев
Здравословни условия на труд Славина Петкова
Машинознание Славина Петкова
Техническо чертане инж. Светла Колева
Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост Христина Тодорова
Учебна практика по специалността Боряна Бозева
Технологично обзавеждане по специалността Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация  Христина Тодорова
Допълнителна подготовка - Математика  Венцеслав Кочанов

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:18

IX в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нели Ганева

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Английски език Велизара Димитрова
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Информационни технологии инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
История и цивилизации Борислава Иванова
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Здравословни и безопасни условия на труд Славина Петкова
Обща икономическа теория Нели Ганева
Учебна практика - Бизнес комуникации Димитричка Петрова
Учебна практика - Икономическа информатика инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
Обща теория на счетоводната отчетност Нели Ганева
Бизнес документация Димитричка Петрова/Мариана Маринова
Допълнителна подготовка - Математика  Светлана Стефанова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:12

IX б

Написана от

ПОЛИГРАФИЯ

класен ръководител: инж. Диана Колчакова

 

Преподаватели:

Български език и литература Нели Александрова
Английски език Светлозара Василева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Информационни технологии инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
История и цивилизации Румяна Цанкова
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонава
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Здравословни и безопасни условия на труд Славина Петкова
Рисуване инж. Диана Колчакова
Обща полиграфия инж. Диана Колчакова
Графично и техническо чертане инж. Диана Колчакова/инж. Светла Колева
Учебна практика - Обща полиграфия инж. Диана Колчакова
Бизнес комуникации Димитричка Петрова
Приложен софтуер инж. Диана Колчакова
Допълнителна подготовка - Математика  Светлана Стефанова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 18:56

IX a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Нели Александрова

Преподаватели:

Български език и литература Нели Александрова
Английски език Мина Лютачки
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Венцеслав Кочанов
Информационни технологии инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
История и цивилизации Росен Бонев
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Здравословни и безопасни условия на труд Славина Петкова
Обща икономическа теория Мария Христова
Икономика на предприятието Нехриджан Мехмед
Бизнес комуникации Доцка Стефанова
Обща теория на счетоводната отчетност Ганка Райчева
Бизнес документация Димитричка Петрова/Мариана Маринова
Допълнителна подготовка - Математика  Венцеслав Кочанов