Събота, 14 Септември 2019 13:42

IX д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Събинова

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Станева

Чужд език –Английски език - Димитър Неделчев

Чужд език –Немски език - Ивалина Нешкова

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Машинознание - Боряна Събинова

Техническо чертане - инж. Светла Колева

Суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост - инж. Соня Стоянова

Технология на специалността - инж. Соня Стоянова

Приложна декорация - Б. Събинова

Технологично обзавеждане на специалността - инж. Соня Стоянова

Учебна практика по специалността - Б. Събинова

Понеделник, 28 Септември 2015 19:36

IX г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Невянка Станева

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Станева

Чужд език –Английски език - Елиз Тусчиева

Чужд език –Руски език - Невянка Станева

Математика - Светлана Стефанова

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Гостоприемство в туристическата индустрия - инж. Соня Стоянова

Отчетност и работа с документи - Ганка Райчева

Организация и функциониране на хотела - Боряна Събинова

Безопасност и долекарска помощ - Христина Тодорова

Учебна практика - Организация и функциониране на хотела - Боряна Събинова

Обща теория на счетоводната отчетност - Нели Ганева

Бизнес комуникации РПП - Мариана Маринова

Финансова грамотност - инж. Светла Колева

Понеделник, 28 Септември 2015 19:18

IX в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Дилбер Рюстем

Преподаватели:

Български език и литература - Дилбер Рюстем

Чужд език –Английски език - Елиз Тусчиева

Чужд език – Немски/ Руски език - Ивалина Нешкова/Невянка Станева

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова/ Елена Петкова

История и цивилизации - Росен Бонев

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Обща икономическа теория - Мариана Драгоева

Учебна практика - Бизнес комуникации - Мариана Маринова

Учебна практика – Икономическа информатика - инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев

Обща теория на счетоводната отчетност - Нели Ганева

Бизнес комуникации РПП - Мариана Маринова

Финансова грамотност - инж. Светла Колева

Понеделник, 28 Септември 2015 19:12

IX б

Написана от

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Светлозара Василева

 

Преподаватели:

Български език и литература - Дилбер Рюстем

Чужд език –Английски език - Светлозара Василева

Чужд език –Немски език - Ивалина Нешкова

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Росен Бонев

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Техническо чертане - инж. Светла Колева

Стокознание - инж. Искра Петкова

Бизнес комуникации в спедицията - Ганка Райчева

Логистика - Нехриджан Мехмед

Обща теория на счетоводната отчетност - Нели Ганева

Бизнес комуникации РПП - Мариана Маринова

Финансова грамотност - инж. Искра Петкова

Понеделник, 28 Септември 2015 18:56

IX a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Димитричка Петрова

Преподаватели:

Български език и литература - Дилбер Рюстем

Чужд език –Английски език - Наталия Енева/Светлозара Василева

Чужд език –Немски/ Руски език - Ивалина Нешкова/Невянка Станева

Математика - инж. Танер Язаджиев

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Валентин Василев

Здравословни и безопасни условия на труд - инж. Соня Стоянова

Обща икономическа теория - Мариана Драгоева

Икономика на предприятието -Мариана Драгоева

Бизнес комуникации - Димитричка Петрова

Обща теория на счетоводната отчетност - Димитричка Петрова

Бизнес комуникации РПП - Димитричка Петрова

Финансова грамотност - инж. Искра Петкова