Сряда, 15 Септември 2021 15:18

9г Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - Г Биология и здравно образование "Анубис" Мария Шишиньова
История и цивилизации "Просвета"-основано 1945 Михаил Груев и колектив
Руски език А 1, част 1 " Klett" Татяна Алексиева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Legacy A1/A2 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:16

9в Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - В Биология и здравно образование "Анубис" Мария Шишиньова
История и цивилизации "Просвета"-основано 1945 Михаил Груев и колектив
Schritte international NEU 1 Hueber D. Niebisch
Бизнес комуникации за всички професионални направления  "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Икономика - Обща икономическа теория "Мартилен" Цонка Лалева
Основи на счетоводсвото  с приложения "Мартилен" Любен Петров
Английски език-Legacy A2/B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева
  Икономическа информатика Мартилен Д. Василев

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:15

9б Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - Б Биология и здравно образование "Анубис" Мария Шишиньова
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Schritte international NEU 1 Hueber D. Niebisch
История и цивилизации "Просвета" - основано 1945 Михаил Груев и колектив
Бизнес комуникации в спедицията "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Legacy A2/B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева
  Стокознание Мартилен А. Габровска
  Интерактивна тетрадка по стокознание Мартилен А. Габровска
  Бизнес комуникации за всички професионални направления Мартилен Е.Шаренска, М.Ризова

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:12

9а Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 9. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
IХ - А Биология и здравно образование "Анубис" Мария Шишиньова
Литература "Просвета" - основано 1945 Албена Хранова, Л. Бояджиев
Български език "Просвета" - основано 1945 Весела Михайлова, Йовка Тишева
Schritte international NEU 1   Hueber D. Niebisch
История и цивилизации "Просвета"-основано 1945 Михаил Груев и колектив
Бизнес комуникации за всички професионални направления  "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Обща теория на счетоводната отчетност "Мартилен" Любен Петров
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Legacy A2/B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Основи на счетоводството Мартилен Любен Петров
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Елена Бояджиева
Обща икономическа теория "Мартилен" Цонка Лалева
Икономика на предприятието "Мартилен" Димитър Дончев, Николай Щерев
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Донка Панева, Ясен Захариев
География и икономика "Просвета" - основано 1945 Стела Дерменджиева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:36

IX г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ - ДУАЛНА

класен ръководител: Сунай Яхов

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Английски език Кольо Колев
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
ИТ Ивелина Христова
История и цивилизация Сунай Яхов
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Искрена Дечева
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЗБУТ Сунай Яхов
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в туристическата индустрия Мария Христова
Отчетност и работа с документи Димитричка Петрова
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Микробиология и хигиена на храненето Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
УП-Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Производство на кулинарни изделия Христина Тодорова
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - Математика  Светлана Стефанова
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева
  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Английски език Кольо Колев
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
ИТ Диана Колчакова
История и цивилизация Сунай Яхов
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Искрена Дечева
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЗБУТ Сунай Яхов
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в туристическата индустрия Мария Христова
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта Мария Христова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Производство на кулинарни изделия Боряна Бозева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - Математика  Светлана Стефанова
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:18

IX в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Мария Христова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Станева  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
ИТ Ивелина Христова Диана Колчакова
История и цивилизация Сунай Яхов  
География и икономика Анна Антонова  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Искрена Дечева  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Сунай Яхов  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Мария Христова  
УП - Бизнес комуникации Десислава Драгнева  
УП - Икономическа информатика Танер Язаджиев Диана Колчакова
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Десислава Драгнева  
Бизнес документация Димитричка Петрова Мария Христова
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Светлана Стефанова  
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:12

IX б

Написана от

СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

класен ръководител: Ганка Райчева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Английски език Ивелина Друмева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Дарин Страхилов  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Анна Антонова  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Сунай Яхов  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Техническо чертане Калоян Иванов Диана Колчакова
Стокознание Десислава Драгнева  
Бизнескомуникации в спедицията Ганка Райчева  
Логистика Мариана Маринова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Логистика Мариана Маринова  
Бизнес документация Ганка Райчева Десислава Драгнева
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Дарин Страхилов  
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 18:56

IX a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Велизара Димитрова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Английски език Велизара Димитрова  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Дарин Страхилов  
ИТ Танер Язаджиев Диана Колчакова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Анна Антонова  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЗБУТ Сунай Яхов  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОИТ Мария Христова  
Икономика на предприятието Димитричка Петрова  
Бизнес комуникации Димитричка Петрова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
ОТСО Димитричка Петрова  
Бизнес документация Димитричка Петрова Иванка Танева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - Математика  Дарин Страхилов  
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева