Понеделник, 28 Септември 2015 20:59

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Светлана Стефанова

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Ганчева                              

Чужд език-Английски език - Елиз Тусчиева

Чужд език-Немски/ Руски език - Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем

Математика - Светлана Стефанова

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации - Борислава Иванова

География  и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Икономика - Мариана Драгоева

Гостоприемство в туристическата индустрия - инж. Соня Стоянова

Отчетност и работа с документи - Ганка Райчева

Микробиология и хигиена на храненето - инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии - инж. Соня Стоянова

УП - Кулинарни техники и технологии - Боряна Събинова

Производствена практика - Христина Тодорова

УП – Кулинарни техники и технологии РПП - Христина Тодорова

Български език и литература - Невянка Ганчева

Математика - Светлана Стефанова

Понеделник, 28 Септември 2015 20:50

X г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Анна Антонова

 

Преподаватели:

Български език и литература - Невянка Ганчева                               

Чужд език-Английски език - Наталия Енева/Елиз Тусчиева

Чужд език-Немски/ Руски език - Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем

Математика - Светлана Стефанова

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации - Борислава Иванова

География и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Икономика - Иванка Танева

Гостоприемство в туристическата индустрия - инж. Соня Стоянова

Организация и функциониране на хотела - Христина Тодорова

УП - Организация и функциониране на хотела - Христина Тодорова

Производствена практика Х. Тодорова

Отчетност и работа с документи - Ганка Райчева

Бизнес кореспонденция - Димитричка Петрова

Икономика - Иванка Танева

ДП Български език и литература - Невянка Ганчева

ДП Математика - Светлана Стефанова

Понеделник, 28 Септември 2015 20:45

X в

Написана от

Икономика и мениджмънт

класен ръководител: Димитър Неделчев

Преподаватели:

Български език и литература - Дилбер Рюстем                              

Чужд език-Английски език - Димитър Неделчев

Чужд език-Немски език - Ивалина Нешкова

Математика - Светлана Стефанова

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Румяна Цанкова

География  и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Икономика - Мариана Драгоева

Обща теория на счетоводната отчетност - Ганка Райчева

УП – Обща теория на счетоводната отчетност - Ганка Райчева

Производствена практика - Ганка Райчева

Отчетност и работа с документи - Ганка Райчева

Бизнес кореспонденция - Димитричка Петрова

Икономика - Мариана Драгоева

ДП Български език и литература - Дилбер Рюстем

ДП Математика - Светлана Стефанова

Понеделник, 28 Септември 2015 19:54

X б

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Елена Петкова

Преподаватели:

Български език и литература - Дилбер Рюстем                             

Чужд език-Английски език - Наталия Енева/Елиз Тусчиева

Чужд език-Немски език - Ивалина Нешкова

Математика - Цветелина Христова/Румяна Темелкова

Информационни технологии - инж. Д. Колчакова

История и цивилизации - Румяна Цанкова

География  и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Икономика - Нехриджан Мехмед

Обща теория на счетоводната отчетност - Нели Ганева

Учебна практика – Обща теория на счетоводната отчетност - Нели Ганева

Производствена практика - Нехриджан Мехмед

Отчетност и работа с документи - Нели Ганева

Бизнес кореспонденция - Мариана Маринова

Икономика - Нехриджан Мехмед

ДП Български език и литература - Дилбер Рюстем

ДП Математика - Цветелина Христова/Румяна Темелкова

Понеделник, 28 Септември 2015 19:26

X a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мина Лютачки

Преподаватели:

Български език и литература - Дилбер Рюстем

Чужд език-Английски език - Мина Лютачки

Чужд език-Немски език/ Руски език - Ивалина Нешкова/ Дилбер Рюстем

Математика - Цветелина Христова/Румяна Темелкова

Информационни технологии - инж. Диана Колчакова

История и цивилизации - Румяна Цанкова

География  и икономика - Дарина Василева

Философия - Танер Тусчев

Биология и здравно образование - Анна Антонова

Физика и астрономия - Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда - Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт - Станислав Димитров

Икономика - Иванка Танева

Обща теория на счетоводната отчетност - Димитричка Петрова

Учебна практика – Обща теория на счетоводната отчетност - Димитричка Петрова

Производствена практика - Димитричка Петрова

Отчетност и работа с документи - Димитричка Петрова

Бизнес кореспонденция - Мариана Маринова

Икономика - Иванка Танева

ДП Български език и литература - Дилбер Рюстем

ДП Математика - Цветелина Христова/Румяна Темелкова