АПРИЛСКИ БРОЙ НА СЪБИТИЙНИК

АПРИЛСКИ БРОЙ НА СЪБИТИЙНИК

Участие в кулинарен маратон

Учениците от 9 г и 11 г клас на  ПГИ ‘‘Робер Шуман“ в направление ,,Хранителни тех...

Открит урок

На 9 май , по случай деня на Европа в ПГИ „Робер Шуман“ гр. Разград се проведе открит урок по гра...

„На добър път, абитуриенти!“

 Изпратихме випуск 2024! Абитуриентите ни събраха погледите и сърцата на своите съученици, у...

Национално състезание по професии

В периода 24.04.2024 – 26.04.2024 г.  в к.к. "Златни пясъци" се проведе Национално състезани...

 • АПРИЛСКИ БРОЙ НА СЪБИТИЙНИК

  Петък, 17 Май 2024 16:09
 • Участие в кулинарен маратон

  Четвъртък, 16 Май 2024 19:21
 • Открит урок

  Вторник, 14 Май 2024 16:31
 • „На добър път, абитуриенти!“

  Понеделник, 13 Май 2024 18:37
 • Национално състезание по професии

  Вторник, 30 Април 2024 18:29
Петък, 22 Септември 2023 10:50

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ

В А Ж Н О !!!

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕСЕЧНА СТИПЕНДИЯ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

І.       СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

     1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

 

ІІ.   СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ /ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

     МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО 780.00 лв.

 1. Минимален успех  Мн. добър 4.50  от  2022/2023 учебна  година.
 2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от м. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/ .
 3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .
 4. Удостоверение от братя и сестри за това, че са ученици /до 20 г./ - не се  изисква  деклариране за получаване на стипендия по реда на същото ПМС.
 5. Удостоверение от братя и сестри-студенти, дали получават стипендия и в какъв размер.
 6. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи  за периода от отм. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/.
 7. Удостоверения за  родители-пенсионери  и  получени пенсии от  м. МАРТ 2023 г. до м. АВГУСТ  2023 г. включително /или от м. АПРИЛ 2023 г. до м. СЕПТЕМВРИ 2023 г. включително/ .
 8. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак  или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

 

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от РЕЛК / ТЕЛК - копие.

 

ІV.      СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

 1.  Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

           2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

 

 1. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучениев класовете от първи гимназиален етап.

 

 

 

 

 1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Мн. добър   4.80 - заверен от класния ръководител.

 

 

 

 1. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

 

 1. Декларация за успеха от  2022/2023 учебна  година – минимален успех  Мн. добър   4.80 - заверен от класния ръководител.

 

 

 

 

 

 

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това  на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

 

Срок за подаване на документите - 13.10.2023г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се  предоставят на класните ръководители от 25.09.2023 г. - от счетоводството по заявка или от комисията по стипендиите !!!

                           

Председател на комисията: Мариана Маринова

19.09.2023 г.  

 

Прочетена 587 пъти