На добър час, Випуск 2022

На 12.05.2022 г. изпратихме нашите дванадесетокластници! На добър час скъпи ученици! Успех н...

Забавното учене

Учихме и се забавлявахме на тридневна екскурзия до Пловдив, Велинград, Пазарджик, Добринище....

Млад счетоводител

Възпитаничката на ПГИ „Робер Шуман“ Хава Ахмедова Робева е сред десетте най-добри млади счетоводи...

УЧЕНИЧКА ОТ ПГИ „Р. ШУМАН“ С НОМИНАЦИЯ НА РАЗКАЗ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, СПАСЯВА ЦЯЛА ВСЕЛЕНА“

МЕРДЖАН НЕРИМАНОВА БЕКИРОВА от 11. клас на Професионална гимназия по икономика  „Робер ...

МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ПГИ

От 27 до 29 април 6-те учебно-тренировъчни фирми от ПГИ „Робер Шуман“ търгуваха на Междунаро...

 • На добър час, Випуск 2022

  Неделя, 15 Май 2022 14:45
 • Забавното учене

  Сряда, 11 Май 2022 19:36
 • Млад счетоводител

  Сряда, 11 Май 2022 17:33
 • УЧЕНИЧКА ОТ ПГИ „Р. ШУМАН“ С НОМИНАЦИЯ НА РАЗКАЗ В МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС „КОЙТО СПАСИ ЕДИН ЧОВЕШКИ Ж...

  Четвъртък, 05 Май 2022 12:14
 • МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА ПГИ

  Сряда, 04 Май 2022 12:17
Четвъртък, 09 Агуст 2012 11:49

Обява 09.08.2012

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА”РОБЕР ШУМАН” – ГРАД РАЗГРАД


На основание чл. 16, ал.2 във връзка с чл.19, ал.1 от ЗДС и заповеди №№ 390, 391 и 392  от 9.08.2012г. на Директора на ПГИ”Робер Шуман”

О Б Я В Я В А :

На 17.09.2012г. от 11.00 часа, в сградата на Гимназията, ул.”Камчия” №1-          гр. Разград, ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три  обекта недвижим имот – публична държавна собственост за срок от три години.

Предназначение на имотите:
І обект-„Ученическа лавка за бърза закуска”. Помещение в приземният етаж на учебната сграда, с полезна площ 140 кв.м. за осигуряване на бързо  хранене на учениците и служителите на гимназията, при спазване  на Наредба № 37 от 12.07.2009г. за здравословно хранене на учениците.
Начална  наемна цена – 3,00 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 150 лв.  
ІІ обект - едноетажна, сглобяема барака за склад с полезна площ 36 кв.м.Помещението неможе да се използва за материали, които са опасни за здравето на учениците.
Начална  наемна цена – 2.30 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв.  
ІІІ обект - едноетажна, сглобяема барака за склад за хранителни стоки с полезна площ 117 кв.м.
Начална  наемна цена – 2.30 лв./кв.м.
Депозитът за участие в търга е в размер на 100 лв.  
Консумативните разходи, основните и текущи  ремонти, както и заплащането на  такса смет  са за сметка на наемателя.
Работно време на обектите – всеки ден от 7.00 до 18.00 часа.
Депозитът се внася в касата на ПГ И”Робер Шуман”. Документацията се заплаща в сградата на ПГИ”Робер Шуман”, ул. “Камчия” №1 и се получава срещу документ за платени  30/тридесет/ лв. всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа.

    Краен срок за подаване на документи –14.09.2012г.
   Време за оглед на обекта – всеки работен ден от 9.00 до   16.00 часа.
  Телефон за справка – 084/66-12-45; 0878973094

Прочетена 3566 пъти