Архив

Архив (331)

Четвъртък, 25 Март 2021 11:45

Успешни финансисти

Написана от

НС „Практични финанси“ е поредното предизвикателство, в което се включиха учениците от ПГИ „Робер Шуман“. На 24 март 2021 г. бяха обявени резултатите от първи кръг на състезанието, в което участваха пет ученици от ХI клас специалност „Митническа и данъчна администрация“ и „Застрахователно и осигурително дело“. Първият кръг е индивидуален и се провежда онлайн. Учениците сами се регистрират за участие и разполагат с 60 минути, за да решат тест с 30 въпроса и един казус. От протокола, изпратен на учителите им става известно, че участници са почти 450 ученици от цялата страна. Нашите ученици са постигнали много добри резултати, което показва качеството на подготовката им в електронна среда.

За участие във втория етап на състезанието допуснатите ученици ще бъдат уведомени от националната комисия. Нека пожелаем успех на Мерай Медаил, Карделен Сюлейман, Дерия Исмаил, Габриела Пламенова и Мелиса Нехрунова.

Световната мрежа на учебните предприятия  - Worldwide Practice Enterprise Network /PENорганизира първата „PEN Valentine's Week“ в подкрепа и насърчаване на търговията. Поканени са да участват всички практикуващи предприятия, които са част от световната мрежа.  Целта е учебните предприятия да увеличат продажбите си, като се  присъединят към платформата и се свържат  директно с други практически предприятия. Директните преговори са част от общуването в бизнеса и са важни за успешните сделки.

От 09 до 11 февруари 2021 г. учебните фирми имаха възможност  да предложат своите каталози и специални офeрти през избрано приложение (Zoom, Teams, Meet).  

Учениците от 11а клас, специалност „Митническа и данъчна администрация“ Мелиса Азмиева, Мерай  Медаил, Карделен Сюлейман и Камбер Камбер  регистрираха учебната си фирма „Дрес – техноложи“ ООД в онлайн събитието. Под ръководството на своите учители Нели Ганева и Доцка Стефанова, учениците проведоха бизнес-разговори с учебни фирми от Испания, Германия, Нидерландия и България. В седмиците, предшестващи събитието учениците създадоха лого на фирмата, каталог, уеб сайт и специални оферти за събитието  „Седмицата на свети Валентин“. Учебната фирма реализира много успешни сделки при спазване на принципа за документална обоснованост и извърши плащанията чрез учебната банка на Световната мрежа на учебните предприятия PENWORLDWIDE.

От 15 години  в ПГИ „Робер Шуман“ се регистрират учебни фирми към Центъра за учебно-тренировъчни фирми, който е самостоятелно звено към МОН.  Основната дейност на ЦУТФ е обслужване на учебния процес в часовете по учебно-тренировъчна фирма. Регистрите и службите, обслужващи работата на  учебните фирми  повтарят основните държавни институции, което дава възможност учебните фирми да работят в реална среда. За нуждите на обучението в Центъра функционират 8 служби:  Агенция по вписванията, Банка, Национална агенция за приходите,  Борса за търговия на едро,  Патентно ведомство,  Управление Банков надзор,  Комисия за защита на личните данни, Служба Земеделие.

Работата в Учебно-тренировъчна фирма дава възможност на учениците да се запознаят от първо лице с предизвикателствата, които стоят пред реалния бизнес. Учениците изграждат умения за работа в екип, за вземане на адекватни решения, адаптивност към променящи се ситуации, самочувствие и удовлетвореност. Надеждното, ориентирано към практиката образование е най-важната основа за успешен старт в избраната професия.

Сряда, 03 Февруари 2021 16:54

Дневен режим за периода от 04.02 до 17.03.2021

Написана от

Заповед РД 14-260 от 02-02-2021 - продължителност на учебните часове за периода от 04-02 до 17-03-2021 тук

Дневен режим за периода от 04-02 до 17-03-2021 тук

 

Необходими документи за получаване на месечна стипендия: тук

Заявления за стипендия: тук

Вторник, 02 Февруари 2021 16:44

Преминаване в присъствени учебни занятия

Написана от

Заповед за преминаване в присъствени учебни занятия тук

Петък, 20 Ноември 2020 13:14

Информация за дистанционно обучение

Написана от

Уважаеми ученици и родители, уведомявам Ви, че в периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително преминаваме в дистанционна форма на обучение, на основание Заповед № РД 01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

От понеделник 30.11.2020 г. се възстановява присъствената форма на обучение на учениците, ако не възникнат други обстоятелства.

Петък, 13 Ноември 2020 10:56

Присъствени учебни занятия

Написана от

От 16.11.2020 г. учебните занятия ще се провеждат присъствено за всички ученици. Учениците са задължени да носят маски в общите помещения и в класните стаи по време на учебните часове. Заповед тук

Четвъртък, 29 Октомври 2020 13:42

Информация за паралелка под карантина

Написана от
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

В изпълнение на поетите към Вас ангажименти за предоставяне на актуална
информация за епидемичната обстановка в училище Ви информирам, че на 28.10.2020 г.
в училището ни бе установен случай на ученик с положителен резултат за COVID-
19. Ученикът е от VIIІ “в“ клас и последно е бил на училище на 23.10.2020 г. По преценка на
РЗИ-Разград паралелката се поставя под карантина до 01.11.2020 г. включително.
Незабавно бе извършена предписаната в задължителните здравни протоколи дезинфекция на
училищната сграда и спазваме всички допълнителните предписания на РЗИ.
В допълнение на горната информация Ви уверявам, че в Професионална гимназия по
икономика „Робер Шуман“ – град Разград, са предприети и се спазват стриктно всички
противоепидемични мерки, за да се осигури безопасна среда за провеждане на учебен
процес.
Оставаме на разположение за всички въпроси от ваша страна.

 

С уважение,

 

инж. Христина Панчева
Директор на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград
 
Четвъртък, 29 Октомври 2020 11:38

Информация за онлайн обучение

Написана от

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители на ПГИ „Робер Шуман“,

В изпълнение на Заповед РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването проф. д–р  Костадин Ангелов се отменят всички присъствени учебни занятия и извънкласни форми и дейности в ПГИ „Робер Шуман“ в срок до 12.11.2020 година включително.

От 29.10.2020г. до 12.11.2020 г. включително ПГИ „Робер Шуман“ – Разград, преминава в неприсъствено електронно обучение, като се спазва разписанието на учебните часове за 1-я учебен срок на учебната 2020/2021година.

Във връзка с въвеждането на електронно обучение:

  1. всички ученици са длъжни да се регистрират в електронния дневник на училището https://app-dnevnik.ciela.net в срок до 24.00 часа на 29.10.2020 година (ако все още нямат активиран акаунт);
  2. в срок до 28.10.2020г. ще бъде създадена организация по създаване на  акаунти на учениците в система Microsoft Teams:
  3. Онлайн обучението се провежда синхронно, като се спазва определения часови график който е публикуван на интернет страницата.
  4. родителите са длъжни да контролират участието на техните ученици  в онлайн обучението;
  5. в процеса на работата – по преценка на отделните учители – могат да бъдат използвани и други онлайн платформи при необходимост. Информация за това ще получите от конкретните учители на своята паралелка.

 

Овладяването на учебния материал е от особено важно значение за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.

Всички ученици, родители и педагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувани в електронната  платформа и да спазват официалните нареждания във връзка с обявените временни противоепидемични мерки в Република България.

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости.

           

 

Събота, 26 Септември 2020 11:55

Европейски ден на езиците

Написана от

 

С презентации на български, английски, немски и руски език  в ПГИ  "Робер Шуман" - гр. Разград  бе отбелязан Европейският ден на езиците - 26. 09. В събитието се включиха представителни екипи на учениците от 9. до 12. клас, които така изразиха отношението си към изучаваните езици и възможностите, които те предлагат.

 

       Младите хора, които се обучават в гимназията, разбират, че владеенето на чужди езици повишава тяхната конкурентоспособност на пазара на труда и е важна предпоставка за по-добра професионална реализация. Гимназистите се възползват от  възможността за избор на чужд език и показват старание в овладяването му.