Архив

Архив (331)

Събота, 04 Декември 2021 21:21

Заповед

Написана от

ЗАПОВЕД

№РД 14 –114

гр. Разград, 03.12.2021 година

 

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.257, ал.1 и ал.1, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.31, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Заповед № РД09-4814/03.12.2021 год. на Министъра на образованието и науката, и Приложение към Заповед № РД09-4814/03.12.2021 год., във връзка с обявена извънредна ситуация в условията на епидемично разпространение на COVID-19.

 

                                    

                                    О П Р Е Д Е Л Я М :

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ 

 ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗРАЗЕНО СЪГЛАСИЕ

С НЕИНВАЗИВЕНБЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ И/ИЛИ С ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ

в ПГИ „Робер Шуман“ , гр. Разград 

през периода от  06.12.2021 година до 10.12.2021 година включително

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Организацията на  образователно възпитателния процес да се извършва

 

 1. Възстановяват се присъствените учебни занятия за паралелките от VIIIА,VIIIБ,VIIIВ,IXА,IXБ, IXВ,IXГ,XБ,XIБ, XIГ,XIД,XIIА,XIIГ, с 50% изразено съгласие веднъж седмично изследване чрез неинвазивенбърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване.
 2. Изследването на учениците се извършва в училището, веднъж седмично в началото на първия учебнияден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва впървия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валиднидокументи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат отлабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.
 3. Учениците, които са дали изразено съгласие веднъж седмично изследване чрез неинвазивенбърз антигенен тест, трябва да бъдат в училище не по-късно от 7.30ч. в понеделник, като заемат местата си в класните стаи. Учениците с валидни документи изчакват пред класните стаи тестването на съучениците си.
 4. В общите части на училището, както и по време на учебните часове за учениците от VIII до XII клас носенето на маски е задължително.
 1. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и
  лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
 2. След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрезизмиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват.
 1. Спазване на задължителни мерки в ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград:
 1. Класните ръководители запознават, учениците и родителите с мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.
 2. Ученици, които не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване,
  наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, за които нямаизразено съгласие за изследване веднъж седмично не се допускат в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград.
 3. Педагогическия персонал, който не е изразил съгласие за задължително изследване два пъти в седмично не се допуска в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград.
 4. Външни лица се допускат в сградата на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград в рамките на учебния ден след представяне на валиднидокументи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат отлабораторно изследване
 5. Комуникация с родителите предимно в електронна среда, индивидуални срещи и
  консултации по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ;
 6. Педагогическите специалисти не променят разпределението на учебните кабинети.

 

Заповедта да се сведе до знанието  на всички учители, ученици и техните родители чрез ел. поща и социалните мрежи.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

Петък, 26 Ноември 2021 13:40

Заповед № РД14-097 от 26-11-2021 ОРЕС

Написана от

Двете разградски училища – НПТГ "Шандор Петьофи" и ПГИ "Робер Шуман" – са в комплект с още 13 училища от Североизточна България. За всички тях заедно се провежда обществена поръчка през 2017 г., след дълги обжалвания договорите са подписани през 2019 г., а реалните строително-ремонтни дейности стартират през 2021 г. Фирмата-изпълнител на ремонтните работи и на двете училища е "Диел Трейд" ЕООД.

Практически първи стартира ремонтът в Механото, той е на стойност 1 300 000 лева, още преди началото на онлайн обучението, 23-те паралелки бяха преместени да учат в ПГССХВП "Ангел Кънчев" – обясни директорът Нешка Христова. Колежката й от Икономиката Христина Панчева също обмисля варианти за 22-те паралелки, но заяви, че къде ще учат възпитаниците й след края на онлайн обучението, ще бъде обявено, когато наближи този период.

В Техническата гимназия изцяло се обновява сградния фонд – и учебния корпус, и учебно-производствения, а също и физкултурния салон. Подменят се отоплителната, осветителната и ВиК-инсталациите, подовите настилки, покривът на физкултурния салон, ще има и две нови работилници и обновена спортна площадка. Нешка Христова изказа благодарност на разградския бизнес – множество фирми предоставили свои бази за учебните практики на гимназистите, докато не могат да използван производствените корпуси в училището.

690 000 лв. е стойността на ремонтните работи в ПГИ "Робер Шуман", те са подобни на работите в Механото, касаят и новия и стария корпус.

Срокът на изпълнение на ремонтните работи е 4 месеца.

Официалният старт бе даден с кирка и лопата, а представител на фирмата-изпълнител удари бутилка с шампанско в саксия в двора на Икономическата гимназия. Церемонията се проведе съобразно противоепидемичните мерки с ограничен брой присъстващи. Освен представители на ръководствата на двете училища и на фирмата-изпълнител, присъства и председателят на настоятелството на ПГИ "Робер Шуман" Джипо Джипов.

Петък, 12 Ноември 2021 13:00

Заповед № РД14-092 от 12-11-2021 ОРЕС

Написана от
 По повод международния ден на готвача – 20 октомври, учениците от специалност „Хранителни технологии“ в ПГИ „Робер Шуман“ – Разград организираха кулинарна работилница. В присъствието на младите си професионални учители и използвайки най-добрите кухненски помощници, бъдещите шеф-готвачи показаха своите умения.

 20 октомври се отбелязва като Деня на готвача от 2004 година в повече от 70 държави по целия свят, сред които и България. Празникът е иницииран от Световната асоциация на готварските общества /WACS/. Всяка година в страната ни се организират шествия и кулинарни изложби, които целят да привлекат младите хора към професията.

 

 
Вторник, 12 Октомври 2021 14:20

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

Написана от

Във време като това, в което живеем, всички говорим за физическото здраве и за това как да го съхраняваме. Забравяме обаче, че здравото тяло трябва да има и здрав дух. 10 октомври е обявен от Световната федерация за Световен ден на психичното здраве.  В Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман“ той беше отбелязан с няколко инициативи: изготвеното табло привлече вниманието на учениците и техните преподаватели с информация за това как да опазват психиката си, а презентацията онагледи различните методи за съхраняването й. Раздадените нагледни материали намериха своите адресати в лицето на учители и гимназисти.

 

Всички материали бяха любезно осигурени от Общински съвет  по  наркотични  вещества и Превантивно-информационен център гр. Разград.

  

 

 

За втора година 15 септември е празник, но малко по-различен, под знака на пандемия и антиковид мерки.

Учебната година се откри присъствено, но в различно време за отделните випуски.

Инж. Христина Панчева, директор на гимназията, създаде организация за „стъпаловидно“ начало на първия учебен ден в зависимост от броя на учениците в съответните класове.

Най-добрата професионална гимназия с най-актуалните и търсени специалности (интересът към които е огромен): „Митническа и данъчна администрация“, „Спедиция, транспорт и складова логистика“, „Икономика и мениджмънт“ посрещна своите осмокласници. В следващите 5 г. ще усвояват знания и умения по професиите „Митнически и данъчен посредник“, „Спедитор логистик„ и „Икономист“.

На 15 септември развълнувани 74 момичета и момчета от осми клас и техните родители се събраха в двора на училището при спазване на всички санитарни мерки. Точно в 9 ч. ги посрещна директорът, а класните им ръководители ги поведоха към класните стаи.

След тържественото откриване всички класове се снимаха пред винила на ПГИ „Робер Шуман“ гр. Разград.

Ръководството и екипът на гимназията пожела на всички здрава, спокойна и присъствена учебна година.

Нека всички спазваме правилата – да носим маски и спазваме отстоянията.

Цветя, усмивки, настроение – иначе казано, първият учебен ден!

 

 
Сряда, 15 Септември 2021 13:18

Поздравителен адрес от г-жа Ива Митева

Написана от

Сряда, 01 Септември 2021 18:16

Родителска среща

Написана от

 

 

 

 

Ръководството на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград, уведомява родителите на новоприетите ученици в VIII. клас, че на 07.09.2021 год. (вторник)ще се проведе родителска среща при спазване на противоепидемичните мерки при следния график:

 • 17:00 часа - VIIIА  клас, спец. Митническа и данъчна администрация
 • 17:30 часа – VIIIБ  клас, спец. Спедиция, транспортна и складова логистика
 • 18:00 часа – VIIIВ клас, спец. Икономика и мениджмънт

Напомняме, че всички присъстващи трябва да бъдат със лични предпазни средства!