На 29.06. гимназията ни празнува своя патронен празник. Датата е свързана с рождения ден на патрона ú – Робер Шуман.

Тази година  тържеството имаше своята делова част, която започна с думи на директора и в която ученици и учители актуализираха своите знания за историята, свързана със създаването на Европейския съюз.

Втората, развлекателната, част премина под формата на куиз. Отбор на учители и отбор на ученици отговаряха на въпроси. Това обогати информацията за патрона ни, за европейската институция, за членките ú, за езиците в нея, за историята на гимназията, за живота в нея.

Празникът завърши с пожелание за весело и щастливо лято, за много емоции и акумулиране на енергия, нужна за още по-добри резултати през следващата учебна година.

На 27.06.2023 г. организаторите и спонсорите на XIII-то издание на проекта „Народните будители и Аз“ събраха всички участници в Пловдив.

Над 200 млади творци изпълниха залата на Военния клуб с талант и емоции. Сред тях бяха и нашите момичета – Катрин Теодорова от 10.в кл. и Мелиса Билгинова от 11.г кл.

Девойките впечатлиха журито с есе, посветено на Апостола, и с рисунка.

А грамотите, които получиха, са най-добрата атестация за таланта и за родолюбивата им ангажираност.

Благодарности за спокойното и приятно пътуване до града под тепетата на ръководството на гимназията.

 

Вторник, 27 Юни 2023 15:07

Ученически практики 2

    Завърши  участието на ПГИ "Робер Шуман" в проект  „Ученически практики 2“, Дейност 1 - Практики в реална работна среда.

     В тази дейност по проекта участваха ученици от 12 „д“ клас със специалност „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, ученици от 11 „д“ клас със специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ и  ученици от 11 „б“ клас със специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.  

     Проектът съдейства за повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите с цел  подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

    Допълнителните практики на учениците и взаимодействието им с работодателите засили взаимния интерес към обучението чрез работа. Активното сътрудничество с бизнеса приближи в максимална степен знанията и уменията на децата до изискванията на реалната работна среда, което улеснява прехода от образование към заетост и допринася за намаляване на младежката безработица.

    По ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.015-0001, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР), учениците имаха възможността да се обучават в реална работна среда за подобряване на практическите умения със съдействието на следните партньори: ОП „Ученическо и столово хранене и почивно дело“, ресторант  пицария „Енджой“, пекарна „Лазаров“ и „Ник Фуудс“ и да се запознаят със спецификите на професиите: „Хлебар- сладкар“, „Ресторантьор“,  „Готвач“, "Сервитьор". Учениците със специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ се обучаваха в реална работна среда в „Екоал“ ЕООД и „Исвел“ ЕООД гр. Разград

     След успешното приключване на практиката и отличните отзиви за всички ученици от страна на работодателите се надяваме, че ще се подобри връзката между резултатите от професионалното обучение и непрекъснато променящият се пазар на труда.

           

 

За да обърне внимание на важността и необходимостта от гласност на борбата с наркоманиите и наркотрафика, нашата гимназия се включи в две инициативи на ОБСНВ и ПИЦ. Тази сутрин група наши ученици, доброволци, взеха участие в откриването на градските чадъри с надслов "Животът е цветен и ценен, не го заменяйте за наркотици!". Нашите ученици, заедно със свои връстници от други гимназии в града имаха възможност да нарисуват и напишат послания на петметрово платно, с които да покажат на хората, че животът може да бъде прекрасен и без употребата на наркотици. В ранния следобед група ученици от ученическия съвет се включи в куиз посветен на днешния ден. Нашият отбор се класира втори от общо пет участвали, като по нищо не отстъпваше на първенеца. Браво и огромни благодарности на прекрасните ни ученици за активността и положените усилия! Благодарим също и на ОБСНВ и ПИЦ, които са главните инициатори на тези събития, за това, че отново ни направиха част от хубавите и значими инициативи с превантивна цел към младите хора!

След притесненията около зрелостните изпити, след вълненията около абитуриентските балове дойде време да се „оберат плодовете“ на петгодишния труд – Гимназия по икономика „Робер Шуман“ – Разград раздаде дипломите на момчетата и момичетата от випуск 22/23 г.

С палитра от емоции се изпълни Актовата зала – удовлетвореност, самочувствие, радост, но и мъничко тъга, все пак, отива си един важен момент от живота.

Г- жа Василева, директор на училището, се обърна с мили думи към младите хора, пожелавайки им да печелят съюзници и врагове, да се влюбват и ги разлюбват, да водят битки и да покоряват сърца, да губят пътя и да го намират, да станат по-силни и по-мъдри!

На добър час в дългото пътешествие, наречено живот!

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СРОК

1.

Провеждане на НВО – VІІ клас

  • БЕЛ
  • Математика

 

13.06.23 г.

16.06.23 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.23 г.

3.

Подаване на Заявление за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05-07.07.23 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите от първи етап на класиране

до 12.07.23 г.

5.

Записване на учениците, приети на първи етап на класиране или подаване на Заявление за участие във втори етап

13-17.07.2023 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите от втори етап на класиране

до 19.07.23 г.

7.

Записване на учениците, приети на втори етап на класиране

20-24.07.23 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.23 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.23 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране

до 31.07.23 г.

11.

Записване на учениците, приети на трети етап на класиране

01-02.08.2023 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04.08.23г.

13.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07-08.08.2023

14.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10.08.2023

15.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11-14.08.2023 г.

16

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16.08.2023 г.

17.

Подаване на заявление до Директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап на класиране

Определя се от Директора до 10.09.23 г. вкл.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

СРОК

1.

Провеждане на НВО – VІІ клас

  • БЕЛ
  • Математика

 

13.06.23 г.

16.06.23 г.

2.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.23 г.

3.

Подаване на Заявление за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

05-07.07.23 г.

4.

Обявяване на списъците с приетите от първи етап на класиране

до 12.07.23 г.

5.

Записване на учениците, приети на първи етап на класиране или подаване на Заявление за участие във втори етап

13-17.07.2023 г.

6.

Обявяване на списъците с приетите от втори етап на класиране

до 19.07.23 г.

7.

Записване на учениците, приети на втори етап на класиране

20-24.07.23 г.

8.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.23 г.

9.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.23 г.

10.

Обявяване на списъците с приетите на трети етап на класиране

до 31.07.23 г.

11.

Записване на учениците, приети на трети етап на класиране

01-02.08.2023 г.

12.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04.08.23г.

13.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07-08.08.2023

14.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10.08.2023

15.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11-14.08.2023 г.

16

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16.08.2023 г.

17.

Подаване на заявление до Директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап на класиране

Определя се от Директора до 10.09.23 г. вкл.

 

Понеделник, 12 Юни 2023 15:40

На обучение в гр. Велико Търново

От 08.06 до 09.06.2023 г. доброволците от ПГИ "Робер Шуман", включени в Националната програма "От връстници за връстници", заедно с екипа на ОБСНВ и ПИЦ посетиха гр. Велико Търново. Там се срещнаха с други доброволци, като целта беше да обменят опит, добри практики и нови знания помежду си. През първия ден на обучението доброволците взеха участие в игри за запознаване, работа в малки групи и състезателна игра викторина. През втория ден учениците имаха организирано посещение на парк "Мини България" и на Мултимедииния посетителски център "Царевград Търнов".

Честит "Международен ден на приятелството" от учители и ученици на ПГИ "Робер Шуман"! На този специален за всички празник отговорниците на различните класове събраха приятелски снимки със своите съученици и ги свързаха в едно общо видео клипче. През целия ден клипа се излъчваше на екрана във фоайето на гимназията. Освен това група ученици изработиха приятелска рамка със свои снимки, с която всеки имаше възможност да се снима.

Днес в VIII A клас се проведе последното за тази година занятие по Националната програма "От връстници за връстници". Темата беше: "Отстояване на натиска". Учениците влязоха в различни роли, бяха поставени в ситуации, от които тябваше да намерят изход. Справиха се чудесно! Благодарим на нашите обучени доброволци: Габриела Илиева и Жанет-Мари Кръстева от X Б клас, Цветилена Паскалева от IX В клас, Ниляй Ахмед от IX А клас, Стефани Александрова и Мел Татар от X А клас за положените усилия да предадат своите знания на по-малките си съуеници и за прекрасната работа в екип! Благодарим също и на ОБСНВ и ПИЦ за това, че ни включиха в програмата!

Учениците Никола-Петър Цонев и Валентин Хинков от 10 A клас рецитираха стихотворението на Христо Ботев „До моето първо либе“ заедно със своя учител г-н Денис Нуф. На тържествената церемония в града Кристиан Георгиев от 8 Б клас и Емине Руменова от 8 В клас поднесоха цветя пред паметника на поета революционер.