Центърът за ученическо техническо и научно творчество обяви конкурс за кулинарна валентинка по повод 14 февруари – ден на Св.Трифон и Св.Валентин. В конкурса със своите предложения се включиха и наши ученици – Йозлем Кадир от 11 а участва с „ Кренвирши за Св. Валентин”. Поетичното послание на другото предложение – ‘’Горещи сърца’’ и авторски текст на Деница Нецова от 11 а клас. Пожелаваме успех на нашите участници.

   

 

 

 

            С наградите на БАНКА ДСК, БУЛБАНК и вече приети студенти по първо желание в СА „Д. А. Ценов”, град Свищов се завърнаха дванадесетокласниците на ПГИ „Робер Шуман”, специалност „Митническа и данъчна администрация” Стилян Неделчев и Сабрие Раим.

            На 5-ти и 6-ти декември те взеха участие в Национално състезание по банкиране “InovatoinFinanceSolution”. Учениците работиха по отправеното предизвикателство – разработване на креативна банкова стратегия за утвърждаване на лидерска позиция на банката чрез формиране на иновативни банкови решения. Според регламента разработения продукт трябваше да бъде иновативен, ефективен, приложим и аргументирано представен. Квалитетно жури с председател доц. д-р Т. Димитрова – зам. ректор и членове доц. д-р Р. Лилова – декан на факултет „Финанси”, доц. д-р А. Захариев – ръководител катедра „Финанси и кредит” и директори на търговски банки оцени презентираните решения.

            Сабрие Раим с екип  TREASURYпредставиха банкова стратегия в четири направления. Направление „Кредити”, „Програми”, „Услуги” – „По-близо до Вас” и „Сигурност” – генератор на уникален код и работа с пръстови отпечатъци. Идеите получиха подкрепата на БУЛБАНК.

            Стилян Неделчев с екип BAGBankforАllgeneration презентираха студентски кредит „Реализация”, жилищен кредит „Собствен дом”, кредит „Втора младост” и кредит за малки и средни предприятия „Развитие”, които БАНКА ДСК оцени.

            Приятната изненада за всички участници дойде, когато след награждаването, ректорът на СА „Д. А. Ценов” проф. д-р В. Адамов обяви прием по първо желание за всички участници в националното състезание.

            На възпитаниците на ПГИ остава да решат какво ще запишат под № 1 в състезателните си картони. Да им пожелаем успех!