Сряда, 14 Февруари 2024 19:24

СВЕТИ ВАЛЕНТИН В ПГИ "РОБЕР ШУМАН"

Днешния ден в гимназията беше изпълнен с много вълнения и положителни емоции. За поредна година учениците си размениха анонимни валентинки. Наши доброволци към ОБСНВ и ПИЦ, както и към БЧК Разград, съвместно раздадоха на своите съученици информационни и превантивни материали предоставени от РЗИ. Освен това ученици от 11 Б клас изработиха плакати, с които украсихме фоайето на училището.

І. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОСТИГНАТИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Декларация за успеха от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Отличен 5.50 - заверен от класния ръководител.

ІІ. СОЦИАЛНА СТИПЕНДИЯ / ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО

МАКСИМАЛЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО – МРЗ за страната за съответния период: 780.00 лв. / 805.50 лв.

1. Минимален успех Мн. добър 4.50 от първия учебен срок на 2023/2024 учебна година.

2. Удостоверения за дохода на родителите за периода от последните 6 /шест/ месеца:

-от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително или

-от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително.

3. Служебна бележка от ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА за регистрация и за получени обезщетения за безработица за последните 6 /шест/ месеца .

4. Удостоверение от братя / сестри за това, че са ученици /до 20 г./ или студенти.

Ако братята/сестрите са студенти, в уверението от съответното ВУЗ да има информация - получава / не получава месечна стипендия и какъв е размера на получаваната стипендия.

5. Саморъчно написана Декларация за безработни родители – нотариално заверена, когато не са регистрирани в Бюрото по труда; деклариране на странични доходи за периода от м. ЮЛИ 2023 г. до м. ДЕКЕМВРИ 2023 г. включително /или от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

6. Удостоверения за родители-пенсионери за получени пенсии от м. АВГУСТ 2023 г. до м. ЯНУАРИ 2024 г. включително/ .

7. Удостоверение за получени семейни помощи за деца от ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ по настоящ адрес.

Забележка: Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. При повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице което не е родител, за членове на семейството се считат новият съпруг/а/ или лице с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него.

ІІІ. СТИПЕНДИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1. Актуално експертно решение /протокол за инвалидност/ от НЕЛК /РЕЛК / ТЕЛК - копие.

ІV. СТИПЕНДИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ / БЕЗ РОДИТЕЛИ

1. Декларация за семейно положение + Акт за смърт за починал родител-копие.

2. Класният ръководител информира комисията за промяна на семейното положение.

V. СТИПЕНДИЯ за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

VI. СТИПЕНДИЯ за ученици, които са приети за обучение в VIII клас по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

1. Декларация за успеха от първия срок на 2023/2024 учебна година – минимален успех Мн. добър 4.80 - заверен от класния ръководител.

Документите трябва да бъдат представени ПЪРВО на класните ръководители за проверка на успеха и отсъствията и след това на Комисията по стипендиите при ПГИ „Робер Шуман“.

Срок за подаване на документите - 28.02.2024 г. /включително/. ДЕКЛАРАЦИИ СЛЕД ТОЗИ СРОК НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

Заявления-декларации ще се предоставят на класните ръководители от 09.02.2024 г. - от счетоводството и фронт-офиса по заявка !!!

 

Председател на комисията: Мариана Маринова

08.02.2024 г.

Ученици от гимназията бяха избрани, за да вземат участие в "кръгла маса" по случай Международния ден на безопасния интернет, която се проведе в Община Разград. Божидара Занкова от 8 Г клас, Савина Георгиева от 9 А клас, Симона Ниновска от 9 Б клас, Гергана Георгиева от 10 А клас, Валентин Хинков, Никола Цонев и Павел Тодоров от 11 А клас, Елина Христова и Кристиана Иванова от 12 А клас, както и Йоана Петкова от 12 Г клас научиха много за опасностите в интернет и начините как да ги избягват. Благодарим на организаторите на мероприятието ОБСНВ и ПИЦ за поканата за участие!

 Група ученици от 8-ми клас взеха участие в уъркшоп "Климатична фреска". Инициативата е на фондация "Екологичен манифест - МанЕко" по проект "Активна зелена Европа". Домакин на събитието беше ОУ "Иван С. Тургенев" гр. Разград. Учениците получиха много интересна и полезна информация относно влиянието на човешките дейности върху климатичните промени. Също така, те споделиха свои идеи и начини за разрешаване на проблема. Работиха в екип и обмениха идеи и опит с останалите участници. Благодарим на организаторите и на домакините за поканата и топлото посрещане!

Четвъртък, 01 Февруари 2024 17:19

"СЪБИТИЙНИК" МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Новия брой на нашия месечен бюлетин може да разгледате тук.

Неделя, 28 Януари 2024 19:11

ЧЕСТВАНЕ ДЕНЯ НА РАЗГРАД

Представители на ученическия съвет присъстваха на тържествената церемония по случай Деня на Разград. Никола Цонев от XI А клас и Кристиян Георгиев от IX Б клас поднесоха венец от името на гимназията пред костницата на загиналите за освобождението на гр. Разград. Честит празник! Благодарим на нашите ученици, че представиха гимназията, за отделеното време и почитта към празничния ден!

Пет наши ученички от различни класове получиха награди и отличителни грамоти за участието си във фотоконкурс "Разград - уловени мигове" организиран от Община Разград и ЦПЛР - Ценрър за ученическо техническо и научно творчество. Габриела Илиева от XI Б клас се класира на трето място, а творбите на: Томислава Томова от X Б клас, Ирина Игнатова от IX Б клас, Симона Ниновска от IX Б клас и Анелия Колева от VIII Б клас бяха избрани да участват в изложбата във фоайето на Общинския културен център гр. Разград по случай 28.01 деня на гр. Разград. Благодарим на нашите талантливи ученици за участието и достойното представяне на гимназията! Пожелаваме им да продължават да творят и в бъдеще!

Петък, 19 Януари 2024 18:42

"ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ"

Тази седмица проведохме последното за 2023/2024 учебна година занятие по Националната програма "От връстници за връстници". В нея участваха 8 В и 9 А клас. Учениците се обогатиха с нова информация за това какво представляват зависимостите, как да се справят, ако попаднат в кръга на зависимите, да потърсят помощ при нужда, да работят в групи, да бъдат по-сплотени като клас и други. Благодарим на екипа на ОБСНВ и ПИЦ за това, че ни включиха в програмата и за любезната им подкрепа към нашите ученици!

Четвъртък, 11 Януари 2024 18:34

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДУМАТА БЛАГОДАРЯ

По инициатива на ученическия съвет отбелязахме деня на вълшебната дума "благодаря". Учители и ученици споделиха за какво са благодарарни, като написаха своите признания на листчета. Най-много благодарности нашите ученици отправиха към своите родители, учители и приятели. А талантливата Катрин Трифонова от 11. В клас изработи прекрасния плакат, който послужи за "знаме" на събитието. БЛАГОДАРИМ, че Ви има, че ни има!

Група ученици от 11 Б клас се включиха в еко инициативата "Коледен еко конкурс", организиран от Recycle Art Academy гр. Варна. Учениците използваха рециклиращи и природни материали, за да изработят красиви коледни сувенири и украшения. Те научиха, че има отпадъци, които вместо да се изхвърлят, могат да бъдат използвани за създаване на произведения на изкуството. Целта на инициативата е младите поколения да разберат, че трябва да използват ресурсите на земята разумно и да пазят природата чиста!