ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Светлана Стефанова

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Станева

Английски език: Димитър Неделчев

Математика: Светлана Стефанова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Предприемачество: Нехриджан Мехмед

Гостоприемство в туристическата индустрия: инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии: инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии - учебна практика: Боряна Събева

Организация на обслужването в ресторанта - учебна практика: Боряна Събева

Сомелиерство и барманство - учебна практика: Боряна Събева

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Анна Антонова

Преподаватели:

Български език и литература: Атанас Ковачев

Английски език: Светлозара Василева

Математика: Светлана Стефанова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Предприемачество: Нехриджан Мехмед


 

 

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Атанас Ковачев

Преподаватели:

Български език и литература: Атанас Ковачев

Английски език: Елиз Тусчиева

Математика: Светлана Стефанова

Информационни технологии: Елена Петкова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Предприемачество: Нехриджан Мехмед


 

 

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Елена Петкова

Преподаватели:

Български език и литература: Петя Стоянова

Английски език: Наталия Енева

Математика: Светлана Стефанова

Информационни технологии: инж. Христина Панчева / Елена Петкова

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Светослав Неделчев

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Предприемачество: Нели Ганева


 

 

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мина Лютачки

Преподаватели:

Български език и литература: Петя Стоянова

Английски език: Мина Лютачки

Математика: Светлана Стефанова

Информационни технологии: инж.Христина Панчева / Елена Петкова

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Светослав Неделчев

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Предприемачество: Нели Ганева