XI в

Оценете
(1 глас)

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нели Ганева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Гергана Станчева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Икономика на предприятието Нели Ганева  
Право Нели Ганева  
Статистика Димитричка Петрова  
Управление на маркетинга Сунай Яхов  
УП - Статистика Димитричка Петрова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Стокознание Десислава Драгнева  
Счетоводство на предприятието Нели Ганева  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
УП - Счетоводство на предприятието Светла Колева  
Производствена практика Нели Ганева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Финанси Иванка Танева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Гергана Станчева  

 

Прочетена 5457 пъти
Още в тази категория: « XI б XI г »