XI г

Оценете
(0 гласа)

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Гергана Стефанова
Руски език Анастасия Ролева
Математика Танер Язаджиев
Гражданско образование Борислава Иванова
ФВС Маргита Терзиева
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Електротехника и електроника Калоян Иванов
Хигиена на храните и хранително законодателство Славина Петкова
IV. Специфична професионална подготовка  
Процеси и апарати в ХВП Славина Петкова
Суровини и м-ли за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация Христина Тодорова
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
Микробиология Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Христина Тодорова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Суровини и м-ли в ХВП Боряна Бозева
Основи на технологията на хр.продукти Славина Петкова
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Гергана Станчева

 

Прочетена 5783 пъти