XI д

Оценете
(1 глас)

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Бозева

 

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Кольо Колев
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Електротехника и електроника Диана Колчакова
Хигиена на храните и хранително законодателство Христина Тодорова
IV. Специфична професионална подготовка  
Процеси и апарати в ХВП Славина Петкова
Суровини и м-ли за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация Боряна Бозева
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
Микробиология Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Боряна Бозева
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Суровини и м-ли в ХВП Боряна Бозева
Основи на технологията на хр.продукти Боряна Бозева
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Станева

 

Прочетена 3225 пъти