Понеделник, 28 Септември 2015 21:41

XI д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

класен ръководител: Румяна Цанкова

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Станева

Английски език: Димитър Неделчев

Математика: инж. Танер Язаджиев

История и цивилизация: Румяна Цанкова

Философия: Петър Попов

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Чужд език по професията - Руски език: Димитричка Христова

Счетоводство и отчетност в туризма: инж. Светла Колева

Технология на кулинарната продукция: инж. Соня Стоянова

Сервиране: инж. Соня Стоянова

Технология на кулинарната продукция - учебна практика: Боряна Събева / Доцка Христова

Сервиране - учебна практика: Боряна Събева / Доцка Христова

Производствена практика: Боряна Събева

ЗИП Български език и литература: Невянка Станева

ЗИП Сервиране: инж. Соня Стоянова


 

 
Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

класен ръководител: Мариана Драгоева

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Английски език: Светлозара Василева

Математика: Светлана Стефанова

История и цивилизация: Румяна Цанкова

Философия: Петър Попов

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Маркетинг: инж. Искра Петкова

Обща теория на статистиката: инж. Искра Петкова

Счетоводство на предприятието: Ганка Райчева

Маркетингови проучвания и изследвания: инж. Искра Петкова

Маркетингови комуникации: инж. Искра Петкова

Работа с компютър във фирмата - учебна практика: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

Счетоводство - учебна практика: Ганка Райчева

Маркетингови проучвания и изследвания - учебна практика: Ивелина Кулева

Работа в учебно предприятие - учебна практика: Мариана Драгоева

Производствена практика: Мариана Драгоева

ЗИП Български език и литература: Невянка Ганчева

ЗИП Маркетинг: Ивелина Кулева


 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Маргита Терзиева

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Английски  език: Димитър Неделчев

Математика: Цветелина Христова

История и цивилизация: Румяна Цанкова

Философия: Петър Попов

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Право: Ивелина Кулева

Икономика на предприятието: Нехриджан Мехмед

Финанси: Иванка Танева

Счетоводство на предприятието: Димитричка Петрова

Търговско счетоводство: Ганка Райчева

Бюджетно счетоводство: Димитричка Петрова

Счетоводство на предприятието - учебна практика: Димитричка Петрова

Търговско счетоводство - учебна практика: Ганка Райчева

Бюджетно счетоводство - учебна практика: Димитричка Петрова

Работа в учебно предприятие - учебна практика: Иванка Танева

ЗИП Български език и литература: Невянка Ганчева

ЗИП Счетоводство на предприятието: Димитричка Петрова


 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:20

XI б

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Димитричка Христова

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Немски език: Ивалина Нешкова

Математика: Цветелина Христова

История и цивилизация: Росен Бонев

Философия: Петър Попов

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Право: Ивелина Кулева

Икономика на предприятието: Нели Ганева

Маркетинг: инж. Искра Петкова

Счетоводство на предприятието: Ганка Райчева

Статистика: инж.Искра Петкова

Финанси: Мариана Драгоева

Икономическа информатика - учебна практика: инж. Диана Колчакова

Счетоводство на предприятието - учебна практика: Ганка Райчева

Работа в учебно предприятие - учебна практика: Нели Ганева

ЗИП: Български език и литература: Невянка Ганчева

ЗИП: Икономика на предприятието: Нели Ганева


 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: инж. Искра Петкова

Преподаватели:

Български език и литература: Петя Стоянова

Английски  език: Димитър Неделчев

Математика: Цветелина Христова

История и цивилизация: Росен Бонев

Философия: Петър Попов

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Право: Ивелина Кулева

Финанси: инж. Искра Петкова

Отчитане на външнотърговските сделки: инж. Светла Колева

Икономика на предприятието: инж. Искра Петкова

Организация и технология на митническата дейност: Иванка Танева

Организация и технология на данъчната дейност: инж.Искра Петкова

Статистика: инж. Искра Петкова

Отчитане на външнотърговските сделки - учебна практика: инж.Светла Колева

Организация и функциониране на митническата дейност - учебна практика: Иванка Танева

Организация и функциониране на данъчната администрация - учебна практика: инж. Искра Петкова

Работа в учебно предприятие - учебна практика: Иванка Танева / Доцка Стефанова

Производствена практика: инж. Искра Петкова

ЗИП: Български език и литература: Петя Стоянова

ЗИП: Организация и технология на митническата дейност: Иванка Танева