Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11б Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Б Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация Мартилен Албена Костова
Английски език-Accounting Express Publishing John Taylor, Stephen Peltier
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Счетоводство на предприятието с примерни задания  изд. "Мартилен" Светла Павлова
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Работа в учебно предприятие "Мартилен" Даниела Манчева и колектив
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Финанси Мартилен Татяна Миткова, Донка Бинева 
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11а Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - А Български език "Анубис/ Klett" Маргарита Георгиева
Литература "Анубис/ Klett" Борис Минков
Руски език-А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Финанси "Мартилен" 2017 колектив
Стокознание "Мартилен"  А.Габровска
Интерактивна тетрадка по стокознание"Мартилен"   А.Габровска
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Счетоводство на предприятието с примерни задания  "Мартилен" Светла Павлова
Ръководство за дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11в Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
XI - В Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Сборник по обща теория на статистиката"Мартилен"   М.Георгиева
Английски език-Management I Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley, Henry Brown
Маркетинг "Люрен" Доганов, З.Младенов
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Счетоводство на предприятието с примерни задания "Мартилен" Светла Павлова
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Икономика на предприятието "Мартилен" Димитър Дончев, Цонка Лалева, Даниела Манчева
Стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
Интерактивна тетрадка по стокознание"Мартилен"   М.Кожухаров

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11г Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Г  Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1  Издателство: Матком Мария Воденска, Мариана Ушева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Tourism Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
     
     

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11д Списък на учебниците за учебната 2021/2022 година

Написана от
Учебници и помагала за 2021/2022 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Д Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1  Издателство: Матком Мария Воденска, Мариана Ушева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Food service industries Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
     
     

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:41

XI д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ

класен ръководител: Светлана Стефанова

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Валентин Василев
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Гостоприемство в туристическата индустрия Ганка Райчева
Специализиран софтуер Диана Колчакова
Микробиология и хигиена на храненето Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Организация на обслужването в ресторанта Мария Христова
Учебна практика - Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
Учебна практика - Организация на обслужването в ресторанта Мария Христова
Производствена практика Мариана Маринова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Ганчева
 
Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Анна Антонова

 

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Гостоприемство в туристическата индустрия Ганка Райчева
Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
Транспорт и туристическа агентска дейност Сунай Яхов
Туристическа анимация Сунай Яхов
Специализиран софтуер инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
Учебна практика -Транспорт и туристическа агентска дейност Сунай Яхов
Учебна практика - Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
Учебна практика - Туристическа анимация Сунай Яхов
Производствена практика Славина Петкова
Туристически продукти и услуги Ганка Райчева
Професионална етика, международни и европейски стандарти за обслужване в туризма Мария Христова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Ганчева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нехриджан Мехмед

 

Преподаватели:

Български език и литература Дилбер Рюстем
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Икономика на предприятието Нехриджан Мехмед
Право Мариана Маринова
Статистика Искра Петкова
Управление на маркетинга Искра Петкова
Учебна практика - Статистика Искра Петкова
Стокознание Искра Петкова
Счетоводство на предприятието Ганка Райчева
Учебна практика - Работа в учебно предприятие Доцка Стефанова/Нели Ганева
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Ганка Райчева
Производствена практика Мария Христова
Приложен софтуер Доцка Стефанова/инж. Светла Колева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Дилбер Рюстем

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:20

XI б

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Елена Петкова

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Румянка Темелкова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Право Мариана Маринова
Финанси Иванка Танева
Счетоводство на предприятието Нели Ганева
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Нели Ганева
Учебна практика - Документи и документооборот Нели Ганева
Учебна практика - Работа в учебно предприятие Иванка Танева/Нели Ганева

Учебна практика - Компютърна обработка на финансово счетоводната информация

Доцка Стефанова
Производствена практика Нели Ганева
Счетоводство на предприятието Нели Ганева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Ганчева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мина Лютачки

Преподаватели:

Български език и литература Дилбер Рюстем
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем
Математика Венцеслав Кочанов
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Мина Лютачки
Право Мариана Маринова
Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова
Финанси  Искра Петкова
Стокознание Искра Петкова
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова
Учебна практика - Финанси Мария Христова
Учебна практика - Стокознание Искра Петкова
Учебна практика - Работа в учебно предприятие Доцка Стефанова/Иванка Танева
Производствена практика Иванка Танева
Въведение в митническата дейност Иванка Танева
Информационни системи в митническата дейност Иванка Танева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Дилбер Рюстем