Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11б Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Б Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация Мартилен Албена Костова
Английски език-Accounting Express Publishing John Taylor, Stephen Peltier
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Счетоводство на предприятието с примерни задания  изд. "Мартилен" Светла Павлова
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Работа в учебно предприятие "Мартилен" Даниела Манчева и колектив
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Финанси Мартилен Татяна Миткова, Донка Бинева 
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова
  Маркетинг Мартилен Н. Щерев

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11а Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - А Български език "Анубис/ Klett" Маргарита Георгиева
Литература "Анубис/ Klett" Борис Минков
Руски език-А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Финанси - публични и кооперативни "Мартилен" Т. Минкова, Д. Бинева
Стокознание "Мартилен"  А.Габровска
Интерактивна тетрадка по стокознание"Мартилен"   А.Габровска
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Счетоводство на предприятието с примерни задания  "Мартилен" Светла Павлова
Ръководство за дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11в Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
XI - В Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Сборник по обща теория на статистиката"Мартилен"   М.Георгиева
Английски език-Management I Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley, Henry Brown
Маркетинг "Люрен" Доганов, З.Младенов
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Счетоводство на предприятието с примерни задания "Мартилен" Светла Павлова
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Икономика на предприятието "Мартилен" Димитър Дончев, Цонка Лалева, Даниела Манчева
Стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
Интерактивна тетрадка по стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
  Финанси - публични и кооперативни "Мартилен" Т. Минкова, Д. Бинева

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11г Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Г  Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1  Издателство: Матком Мария Воденска, Мариана Ушева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Tourism Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Туроператорска и турагентска дейност  Нов български университет  Ирена Емилова
Анимация в туризма „Наука и икономика“ ИУ-Варна Снежана Томова
  Технология на екскурзоводското обслужване Матком Велико Великов, Милена Стоянова
  География на туризма Матком Велико Великов, Милена Стоянова, Росица Владева
  Международен туризъм Матком Велико Великов, Милена Стоянова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11д Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Д Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1  Издателство: Матком Мария Воденска, Мариана Ушева
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език-Food service industries Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
     
     

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:41

XI д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ

класен ръководител: Светлана Стефанова

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Валентин Василев
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Гостоприемство в туристическата индустрия Ганка Райчева
Специализиран софтуер Диана Колчакова
Микробиология и хигиена на храненето Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Организация на обслужването в ресторанта Мария Христова
Учебна практика - Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
Учебна практика - Организация на обслужването в ресторанта Мария Христова
Производствена практика Мариана Маринова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Ганчева
 
Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА И СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

класен ръководител: Анна Антонова

 

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Гостоприемство в туристическата индустрия Ганка Райчева
Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
Транспорт и туристическа агентска дейност Сунай Яхов
Туристическа анимация Сунай Яхов
Специализиран софтуер инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
Учебна практика -Транспорт и туристическа агентска дейност Сунай Яхов
Учебна практика - Екскурзоводско обслужване Сунай Яхов
Учебна практика - Туристическа анимация Сунай Яхов
Производствена практика Славина Петкова
Туристически продукти и услуги Ганка Райчева
Професионална етика, международни и европейски стандарти за обслужване в туризма Мария Христова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Ганчева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нехриджан Мехмед

 

Преподаватели:

Български език и литература Дилбер Рюстем
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Икономика на предприятието Нехриджан Мехмед
Право Мариана Маринова
Статистика Искра Петкова
Управление на маркетинга Искра Петкова
Учебна практика - Статистика Искра Петкова
Стокознание Искра Петкова
Счетоводство на предприятието Ганка Райчева
Учебна практика - Работа в учебно предприятие Доцка Стефанова/Нели Ганева
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Ганка Райчева
Производствена практика Мария Христова
Приложен софтуер Доцка Стефанова/инж. Светла Колева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Дилбер Рюстем

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:20

XI б

Написана от

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

класен ръководител: Елена Петкова

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Ганчева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Румянка Темелкова
Гражданско образование Танер Тусчев
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Право Мариана Маринова
Финанси Иванка Танева
Счетоводство на предприятието Нели Ганева
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Нели Ганева
Учебна практика - Документи и документооборот Нели Ганева
Учебна практика - Работа в учебно предприятие Иванка Танева/Нели Ганева

Учебна практика - Компютърна обработка на финансово счетоводната информация

Доцка Стефанова
Производствена практика Нели Ганева
Счетоводство на предприятието Нели Ганева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Ганчева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мина Лютачки

Преподаватели:

Български език и литература Дилбер Рюстем
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Дилбер Рюстем
Математика Венцеслав Кочанов
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Станислав Димитров
Спортни дейности Станислав Димитров
Чужд език по професията - Английски език Мина Лютачки
Право Мариана Маринова
Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова
Финанси  Искра Петкова
Стокознание Искра Петкова
Учебна практика - Счетоводство на предприятието Димитричка Петрова
Учебна практика - Финанси Мария Христова
Учебна практика - Стокознание Искра Петкова
Учебна практика - Работа в учебно предприятие Доцка Стефанова/Иванка Танева
Производствена практика Иванка Танева
Въведение в митническата дейност Иванка Танева
Информационни системи в митническата дейност Иванка Танева
Допълнителна подготовка - Български език и литература Дилбер Рюстем