Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11б Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от
Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Б Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Английски език Express Publishing John Taylor, Stephen Peltier
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11а Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - А Български език "Анубис/ Klett" Маргарита Георгиева
Литература "Анубис/ Klett" Борис Минков
Руски език-А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Финанси - публични и кооперативни "Мартилен" Т. Минкова, Д. Бинева
Стокознание "Мартилен"  А.Габровска
Интерактивна тетрадка по стокознание"Мартилен"   А.Габровска
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Английски език-Finance Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Счетоводство на предприятието с примерни задания  "Мартилен" Светла Павлова
Ръководство за дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов
Сборник със задачи по счетоводство  "Мартилен" Светла Павлова

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11в Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
XI - В Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Сборник по обща теория на статистиката"Мартилен"   М.Георгиева
Английски език-Management I Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley, Henry Brown
Маркетинг "Люрен" Доганов, З.Младенов
Основи на правото Мартилен д-р.Георги Стефанов
Обща теория на статистиката "Мартилен" М.Георгиева
Счетоводство на предприятието с примерни задания "Мартилен" Светла Павлова
Работа в учебно предприятие Мартилен Авторски колектив
Икономика на предприятието "Мартилен" Димитър Дончев, Цонка Лалева, Даниела Манчева
Стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
Интерактивна тетрадка по стокознание "Мартилен" М.Кожухаров
  Финанси - публични и кооперативни "Мартилен" Т. Минкова, Д. Бинева

 

Сряда, 15 Септември 2021 16:52

11г Списък на учебниците за учебната 2023/2024 година

Написана от
Учебници и помагала за 2023/2024 учебна година за 11. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
ХI - Г  Руски език А 2, част 1 "Klett" Татяна Алексиева
Schritte international NEU 3 Hueber S. Hilpert и колектив
Гражданско образование "Просвета"-основано 1945 Христо Тодоров, Майя Грекова и колектив
Математика "Просвета"-основано 1945 Кирил Банков и колектив
Английски език Express Publishing Virginia Evens-Jenny Dooley
Български език Анубис/ Klett Маргарита Георгиева
Литература Анубис/ Klett Борис Минков

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:34

XI г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Гергана Стефанова
Руски език Анастасия Ролева
Математика Танер Язаджиев
Гражданско образование Борислава Иванова
ФВС Маргита Терзиева
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЧЕП - Английски език Наталия Енева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Електротехника и електроника Калоян Иванов
Хигиена на храните и хранително законодателство Славина Петкова
IV. Специфична професионална подготовка  
Процеси и апарати в ХВП Славина Петкова
Суровини и м-ли за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия Христина Тодорова
Технология по специалността Христина Тодорова
Приложна декорация Христина Тодорова
Технологично обзавеждане на специалността Христина Тодорова
Микробиология Христина Тодорова
УП по специалността Боряна Бозева
Производствена практика Христина Тодорова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Суровини и м-ли в ХВП Боряна Бозева
Основи на технологията на хр.продукти Славина Петкова
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Гергана Станчева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:27

XI в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Нели Ганева

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Гергана Станчева  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Икономика на предприятието Нели Ганева  
Право Нели Ганева  
Статистика Димитричка Петрова  
Управление на маркетинга Сунай Яхов  
УП - Статистика Димитричка Петрова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Стокознание Десислава Драгнева  
Счетоводство на предприятието Нели Ганева  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
УП - Счетоводство на предприятието Светла Колева  
Производствена практика Нели Ганева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Финанси Иванка Танева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Гергана Станчева  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:20

XI б

Написана от

ПОЛИГРАФИЯ

класен ръководител: Диана Колчакова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
История на изкуството Славина Петкова  
Компютърна графика Танер Язаджиев Диана Колчакова
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Технология на полиграфическите процеси Диана Колчакова  
Илюстрация и оформление на полиграфическите издания Славина Петкова  
Материалознание Славина Петкова  
Техническа механика и електротехника Диана Колчакова  
УП-Технология на полиграфическите процеси Диана Колчакова  
УП - Обща полиграфия Славина Петкова Диана Колчакова
Производствена практика Славина Петкова  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Дизайн на полиграфически продукти Славина Петкова Диана Колчакова
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Денис Нуф  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:12

XI a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Мариана Маринова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Денис Нуф  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Танер Язаджиев  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Мина Лютачки  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Право Мариана Маринова  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Счетоводство на предприятието Ганка Райчева  
Финанси  Иванка Танева  
Стокознание Десислава Драгнева  
УП - Счетоводство на предприятието Ганка Райчева  
УП - Финанси Иванка Танева  
УП - Стокознание Десислава Драгнева  
УП - РУП Нели Ганева Иванка Танева
Производствена практика Десислава Драгнева  
     
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Данъчна дейност Мариана Маринова  
Информационни системи в митнич.дейност Иванка Танева Иванка Танева
     
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Денис Нуф