XII в

Оценете
(1 глас)

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Дилбер Рюстем

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Дилбер Рюстем  
Немски език/Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Танер Тусчев  
ФВС Валентин Василев  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Наталия Енева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Икономика и управление на предприятието Мария Христова  
Търговско право Нели Ганева  
УП - Икономика и управление на предприятието Мария Христова  
УП - Разработване на бизнес проект Нели Ганева Мария Христова
УП - ФИАК Ганка Райчева  
УП - ФПП Десислава Драгнева Димитричка Петрова
УП - Търговско право Нели Ганева  
Производствена практика Десислава Драгнева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Икономика и мениджмънт Нели Ганева  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Дилбер Рюстем  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Дилбер Рюстем  

 

Прочетена 5801 пъти
Още в тази категория: « XII б XII г »