XII в

Оценете
(1 глас)

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ОСИГУРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

класен ръководител: Дарина Василева

 

 

Преподаватели:

Български език и литература Нели Александрова
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова/Невянка Станева
Математика инж. Танер Язаджиев
Гражданско образование Румяна Цанкова
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Чужд език по професията - Английски език Велизара Димитрова
Статистика Искра Петкова
Управление на застраховането Нехриджан Мехмед
Управление на социалното осигуряване Мариана Маринова
Застрахователно и осигурително счетоводство Доцка Стефанова
Учебна практика - Застраховане Нехриджан Мехмед
Учебна практика - Социално осигуряване Мариана Маринова
Учебна практика -Застрахователно и осигурително счетоводство Доцка Стефанова
Учебна практика - Статистика Искра Петкова
Учебна практика - Бизнес проект Ганка Райчева/Нехриджан Мехмед
Производствена практика Нехриджан Мехмед
Застрахователна и осигурителна дейност Нехриджан Мехмед
Разширена подготовка - Български език и литература Нели Александрова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Нели Александрова

 

Прочетена 4408 пъти
Още в тази категория: « XII б XII г »