XII д

Оценете
(0 гласа)

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯ

класен ръководител: Светлана Стефанова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Невянка Ганчева  
Немски език/ Руски език Ивалина Нешкова Анастасия Ролева
Математика Светлана Стефанова  
Гражданско образование Борислава Иванова  
ФВС Станислав Димитров  
Спортни дейности Валентин Василев  
II. Обща професионална подготовка    
ЧЕП - Английски език Велизара Димитрова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Гостоприемство в тур.индустрия Христина Тодорова  
Маркетинг в тур.индустрия Ганка Райчева  
     
     
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова  
Организация на обслужването в ресторанта Мария Христова  
Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева  
УП - Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева  
УП - Организация и отчетност на дейностите в ресторанта Ганка Райчева  
УП - Сомелиерство и барманство Славина Петкова  
Производствена практика Боряна Бозева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова  
     
VI. Разширена подготовка    
РП - БЕЛ Невянка Ганчева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  

 

Прочетена 2756 пъти