Понеделник, 28 Септември 2015 22:19

XII д

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

класен ръководител: Доцка Христова

Преподаватели:

Български език и литература: Атанас Ковачев

Математика: Наташа Иванова

Свят и личност: Светослав Неделчев

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Икономика: Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Английски: Димитър Неделчев

Отчетност на фирмата: инж. Светла Колева

Технология на кулинарната продукция: инж. Соня Стоянова

Технология на кулинарната продукция - учебна практика: Доцка Христова

Производствена практика: инж. Соня Стоянова

ЗИП Български език и литература: Атанас Ковачев

ЗИП Биология и здравно образование: Анна Антонова

СИП Български език и литература: Атанас Ковачев


 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:14

XII г

Написана от

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

класен ръководител: Румяна Русева

Преподаватели:

Български език и литература: Петя Стоянова

Математика: Наташа Иванова

Свят и личност: Светослав Неделчев

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Право: Ивелина Кулева

Бизнес комуникации: Димитричка Петрова

Финанси: Мариана Драгоева

Предприемачество: Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Английски: Мина Лютачки

Мениджмънт: Нехриджан Мехмед

Маркетинг: Ивелина Кулева

Интернет и УЕБ технологии - учебна практика: инж. Диана Колчакова

Бази от данни - учебна практика: инж. Танер Язаджиев

Електронна търговия: инж. Танер Язаджиев

Производствена практика: инж. Диана Колчакова

ЗИП Български език и литература: Петя Стоянова

ЗИП Биология и здравно образование: Анна Антонова

СИП Български език и литература: Петя Стоянова


 

 

 
Понеделник, 28 Септември 2015 22:09

XII в

Написана от

БАНКОВО ДЕЛО

класен ръководител: Петя Стоянова

Преподаватели:

Български език и литература: Петя Стоянова

Математика: Наташа Иванова

Свят и личност: Светослав Неделчев

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Предприемачество: Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Английски: Димитър Неделчев

Корпоративни финанси: Иванка Танева

Международни финанси: Мариана Драгоева

Банково дело: Мариана Драгоева

Банков мениджмънт: Димитричка Петрова

Бюджетно счетоводство: Димитричка Петрова

Финанси - учебна практика: Мариана Драгоева

Статистика - учебна практика: инж. Искра Петкова

Банково дело - учебна практика: Мариана Драгоева

Бюджетно счетоводство - учебна практика: Димитричка Петрова

ЗИП Български език и литература: Петя Стоянова

ЗИП Биология и здравно образование: Анна Антонова

СИП Български език и литература: Петя Стоянова


 

Понеделник, 28 Септември 2015 22:02

XII б

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Наташа Иванова

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Математика: Наташа Иванова

Свят и личност: Дарина Василева

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Предприемачество: Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията – Немски: Ивалина Нешкова

Мениджмънт: Нели Ганева

Икономика и организация на предприятията: Нехриджан Мехмед

Финансово икономически анализ и контрол: инж. Светла Колева

Икономическа информатика - учебна практика: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

Проектен мениджмънт - учебна практика: Нели Ганева

Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация - учебна практика: инж. Светла Колева

Икономика и организация на предприятията - учебна практика: Нехриджан Мехмед

ЗИП Български език и литература: Невянка Ганчева

ЗИП Биология и здравно образование: Анна Антонова

СИП Български език и литература: Невянка Ганчева


 

Понеделник, 28 Септември 2015 21:55

XII a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: инж. Диана Колчакова

Преподаватели:

Български език и литература: Атанас Ковачев

Математика: Наташа Иванова

Свят и личност: Дарина Василева

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Предприемачество: Нехриджан Мехмед

Чужд език по професията - Английски: Димитър Неделчев

Финанси: Мариана Драгоева

Икономика на предприятието: Ивелина Кулева

Международно и данъчно законодателство: Ивелина Кулева

Външна търговия: инж. Светла Колева

Организация и технология на митническата дейност: Иванка Танева

Организация и технологияна данъчната дейност: инж. Искра Петкова

Валута и валутен контрол: инж. Светла Колева

Международни плащания: Ганка Райчева

Организация и технология на митническата дейност - учебна практика: Иванка Танева

Организация и функциониране на данъчната дейност - учебна практика: инж. Искра Петкова

Международни плащания - учебна практика: Ганка Райчева

ЗИП Български език и литература: Атанас Ковачев

ЗИП Биология и здравно образование: Анна Антонова

СИП БЕЛ: Атанас Ковачев