Документи за ученика

Оценете
(2 гласа)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗИП: ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СИП: ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК: ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ: ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДИРЕКТОР: ТУК

Необходими документи за получаване на месечна стипендия: тук

Заявление за стипендия: тук

Процедура за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование, удостоверения, свидетелства, дипломи: тук

Процедура за издаване на удостоверения за професионално обучение и свидетелства за професионална квалификация: тук

Процедура за издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията и свидетелства за валидиране на професионална квалификация: тук

Процедура за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование: тук

Процедура за преместване на ученици: тук

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ: тук

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ: тук

Процедура за издаване на диплома за средно образование: тук

Процедура за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация: тук

Процедура за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование: тук

 

 

Прочетена 6425 пъти Последно променена в Вторник, 02 Февруари 2021 16:55