Печат на тази страница

IX a

Оценете
(3 гласа)

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Нели Александрова

Преподаватели:

Български език и литература Нели Александрова
Английски език Мина Лютачки
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Венцеслав Кочанов
Информационни технологии инж. Диана Колчакова/инж. Танер Язаджиев
История и цивилизации Росен Бонев
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
Здравословни и безопасни условия на труд Славина Петкова
Обща икономическа теория Мария Христова
Икономика на предприятието Нехриджан Мехмед
Бизнес комуникации Доцка Стефанова
Обща теория на счетоводната отчетност Ганка Райчева
Бизнес документация Димитричка Петрова/Мариана Маринова
Допълнителна подготовка - Математика  Венцеслав Кочанов

 

Прочетена 4916 пъти