IX г

Оценете
(3 гласа)

ПРОИЗВОДСТВО КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

ПРОИЗВОДСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ - ДУАЛНА

класен ръководител: Сунай Яхов

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Английски език Кольо Колев
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
ИТ Ивелина Христова
История и цивилизация Сунай Яхов
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Искрена Дечева
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЗБУТ Сунай Яхов
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в туристическата индустрия Мария Христова
Отчетност и работа с документи Димитричка Петрова
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Микробиология и хигиена на храненето Христина Тодорова
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
УП-Кулинарни техники и технологии Боряна Бозева
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Производство на кулинарни изделия Христина Тодорова
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - Математика  Светлана Стефанова
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева
  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Станева
Английски език Кольо Колев
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
ИТ Диана Колчакова
История и цивилизация Сунай Яхов
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Искрена Дечева
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
II. Обща професионална подготовка  
ЗБУТ Сунай Яхов
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
Гостоприемство в туристическата индустрия Мария Христова
   
IV. Специфична професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Безопасност и долекарска помощ в ресторанта Мария Христова
   
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Кулинарни техники и технологии Христина Тодорова
Производство на кулинарни изделия Боряна Бозева
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - Математика  Светлана Стефанова
ДП - БЕЛ Анастасия Ролева

 

Прочетена 5822 пъти