Печат на тази страница

IX д

Оценете
(0 гласа)

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Светлана Стефанова

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Английски език: Елиз Тусчиева

Немски език: Ивалина Нешкова

Руски език: Невянка Станева

Математика: Светлана Стефанова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Марина Бенова

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Светлана Стефанова

Изобразително изкуство: Светлана Стефанова

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Здравословни и безопасн условия на труд: инж. Соня Стоянова

Гостоприемство в туристическата индустрия: инж. Соня Стоянова

Микробиология и хигиена на храненето: инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии: инж. Соня Стоянова

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта: инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии РПП: Боряна Събинова

Организация на обслужването в ресторанта: Боряна Събинова

Учебна практика - Кулинарни техники и технологии: Доцка Христова

Учебна практика - Организация на обслужването в ресторанта: Боряна Събинова

Прочетена 679 пъти