Понеделник, 28 Септември 2015 19:36

IX г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

класен ръководител: Петър Попов

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Станева

Английски език: Светлозара Василева

Немски език: Ивалина Нешкова

Руски език: Димитричка Христова

Математика: Цветелина Христова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Светослав Неделчев

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Здравословни и безопасн условия на труд: инж. Соня Стоянова

Гостоприемство в туристическата индустрия: инж. Соня Стоянова

Микробиология и хигиена на храненето: инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии: инж. Соня Стоянова

Безопасност и долекарска помощ в ресторанта: инж. Соня Стоянова

Кулинарни техники и технологии - учебна практика: Боряна Събева / Доцка Христова

Организация на обслужването в ресторанта: инж. Соня Стоянова

Сомелиерство и барманство: Боряна Събева

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:18

IX в

Написана от

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО

класен ръководител: Дарина Василева

Преподаватели:

Български език и литература: Атанас Ковачев

Английски език: Елиз Тусчиева

Немски език: Ивалина Нешкова

Руски език: Димитричка Христова

Математика: Цветелина Христова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Румяна Цанкова

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Здравословни и безопасни условия на труд: инж. Соня Стоянова

Обща икономическа теория: Мариана Драгоева

Бизнес комуникации: Ганка Райчева

Обща теория на счетоводната отчетност: Доцка Стефанова

 


 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:12

IX б

Написана от

Оперативно счетоводство

класен ръководител: Иванка Танева

Преподаватели:

Български език и литература: Димитричка Христова

Английски език: Наталия Енева

Немски език: Ивалина Нешкова

Руски език: Димитричка Христова

Математика: Цветелина Христова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Румяна Цанкова

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Здравословни и безопасни условия на труд: инж. Соня Стоянова

Обща икономическа теория: Иванка Танева

Икономика на предприятието: Нехриджан Мехмед

Бизнес комуникации: Ганка Райчева

Обща теория на счетоводната отчетност: инж. Светла Колева

 

 


 

 

Понеделник, 28 Септември 2015 18:56

IX a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Цветелина Христова

Преподаватели:

Български език и литература: Атанас Ковачев

Английски език: Мина Лютачки

Немски език: Ивалина Нешкова

Руски език: Димитричка Христова

Математика: Цветелина Христова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизации: Румяна Цанкова

География и икономика: Дарина Василева

Философия: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Музика: Невянка Станева

Изобразително изкуство: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Маргита Терзиева

Здравословни и безопасни условия на труд: инж. Соня Стоянова

Обща икономическа теория: Мариана Драгоева

Икономика на предприятието: Нехриджан Мехмед

Бизнес комуникации: Димитричка Петрова

Обща теория на счетоводната отчетност: Доцка Стефанова