X a

Оценете
(4 гласа)

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Нели Александрова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Мария Христова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОТСО Ганка Райчева  
УП - ОТСО Ганка Райчева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Иванка Танева  
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Светла Колева Десислава Драгнева
Въведение в митническата дейност Иванка Танева  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Нели Александрова  
ДП - Математика Петко Христов  

 

Прочетена 4885 пъти
Още в тази категория: X б »