Понеделник, 28 Септември 2015 20:59

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

класен ръководител: Румяна Цанкова

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Английски език: 

Руски език: Димитричка Христова

Математика: Галина Панайотова

Информационни технологии: инж.Диана Колчакова / инж. Нина Върбева

История и цивилизация: Румяна Цанкова

География  и икономика: Дарина Василева

Етика и право: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Ваня Петкова

Химия и опазване на околната среда: Ваня Петкова

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Здравословни и безопасни условия на труд: инж.Соня Стоянова

Хигиена на храненето и хранително законодателство:инж.Соня Стоянова

Технология на кулинарната продукция:инж.Соня Стоянова

Микробиология:инж.Соня Стоянова

Технология на кулинарната продукция - УП: Доцка Христова

ЗИП: Български език и литература: Димитричка Христова


 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:50

X г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

класен ръководител: Невянка Ганчева

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Ганчева

Английски език: Димитър Неделчев

Руски език: Димитричка Христова

Математика: Наташа Иванова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизация: Румяна Цанкова

География  и икономика: Дарина Василева

Етика и право: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Румяна Русева

Здравословни и безопасни условия на труд: инж. Соня Стоянова

Хигиена на храненето и хранително законодателство: инж. Соня Стоянова

Технология на кулинарната продукция: инж. Соня Стоянова

Микробиология: инж. Соня Стоянова

Технология на кулинарната продукция - учебна практика: Боряна Събева / Доцка Христова

ЗИП Български език и литература: Невянка Ганчева

 


 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:45

X в

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ / МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

класен ръководител: Ганка Райчева

Преподаватели:

Български език и литература: Невянка Станева

Английски език: Елиз Тусчиева

Немски език: Ивалина Нешкова

Математика: Наташа Иванова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизация: Румяна Цанкова

География  и икономика: Дарина Василева

Етика и право: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Макроикономика: Иванка Танева

Право: Ивелина Кулева

Икономика на предприятието: Нехриджан Мехмед

Счетоводство на предприятието: Димитричка Петрова

Икономика на предприятието - учебна практика: Нехриджан Мехмед

Счетоводство на предприятието - учебна практика: Димитричка Петрова

Обща теория на счетоводната отчетност: Ганка Райчева

Маркетинг: инж. Искра Петкова

Организация и техника на търговските дейности: Ивелина Кулева

Счетоводство - учебна практика: Ганка Райчева

Организация и техника на търговските дейности - учебна практика: Ивелина Кулева

 


 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:54

X б

Написана от

ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

класен ръководител: Ивалина Нешкова

Преподаватели:

Български език и литература: Димитричка Христова

Немски език: Ивалина Нешкова

Английски език: Мина Лютачки

Математика: Наташа Иванова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизация: Румяна Цанкова

География  и икономика: Дарина Василева

Етика и право: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Макроикономика: Нели Ганева

Право: Ивелина Кулева

Икономика на предприятието: Нели Ганева

Счетоводство на предприятието: Димитричка Петрова

Икономика на предприятието - учебна практика: Нели Ганева

Счетоводство на предприятието - учебна практика: Димитричка Петрова


 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:26

X a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: инж. Светла Колева

Преподаватели:

Български език и литература: Димитричка Христова

Английски  език: Наталия Енева

Немски език: Ивалина Нешкова

Математика: Наташа Иванова

Информационни технологии: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

История и цивилизация: Румяна Цанкова

География  и икономика: Дарина Василева

Етика и право: Петър Попов

Биология и здравно образование: Анна Антонова

Физика и астрономия: Елена Петкова

Химия и опазване на околната среда: Искрена Дечева

Физическо възпитание и спорт: Станислав Димитров

Макроикономика: Нели Ганева

Бизнес комуникации: инж. Светла Колева

Счетоводство на предприятието: инж. Светла Колева

Стокознание: инж. Искра Петкова

Икономическа информатика - учебна практика: инж. Диана Колчакова / инж. Танер Язаджиев

Счетоводство - учебна практика: инж. Светла Колева

Стокознание - учебна практика: инж. Искра Петкова