Сряда, 15 Септември 2021 15:36

10г Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 10. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
Х - Г Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Ценка Часовникарова
История и цивилизации "Рива" М. Палангурски и колектив
Английски език-Legacy B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Милена Кирова
Български език "Анубис/ Klett" Владимир Жобов
Литература "Анубис/ Klett" Клео Протохристова
Руски език А1, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
Икономика "Мартилен" Цонка Лалева, Милена Първанова
География и икономика "Булвест 2000 Кlet" Румен Пенин
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев
Математика "Анубис /Klett" Теодоси  Витанов и колектив

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:35

10в Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 10. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
Х - В Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Ценка Часовникарова
История и цивилизации Рива М. Палангурски и колектив
Български език "Анубис/ Klett" Владимир Жобов
Литература "Анубис/ Klett" Клео Протохристова
Математика "Анубис /Klett" Теодоси  Витанов и колектив
 Schritte international NEU 2 Hueber  D. Niebisch
Основи на счетоводството с приложение  "Мартилен" Любен Петров
Бизнес комуникации за всички профенионални направления  "Мартилен" Е.Шаренска, М.Ризова
Английски език-Legacy B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Икономика "Мартилен" Цонка Лалева, Милена Първанова
Руски език А1, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
География и икономика "Булвест 2000 Кlet" Румен Пенин
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Милена Кирова
  Обща теория на счетоводната отчетност "Мартилен" Любен Петров

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:29

10а Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от
Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 10. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
Х - А Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Ценка Часовникарова
Български език "Анубис/ Klett" Владимир Жобов
Литература "Анубис /Klett" Клео Протохристова
Schritte international NEU 2 Hueber  D. Niebisch
История и цивилизации "Рива" М. Палангурски и колектив
Основи на счетоводството с приложение  "Мартилен" Любен Петров
Английски език-Legacy B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Математика "Анубис /Klett" Теодоси  Витанов и колектив
Руски език А1, част 2 "Klett" Татяна Алексиева, Олга Лазова
Икономика "Мартилен" Цонка Лалева, Милена Първанова
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Милена Кирова
Ръководство на дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев
География и икономика ,,Булвест 2000 Klet" Румен Пенин
  Обща теория на счетоводната отчетност Мартилен Любен Петров
  Ръководство за дейността на митническия представител Мартилен Момчил Антов

 

Сряда, 15 Септември 2021 15:29

10б Списък на учебниците за учебната 2022/2023 година

Написана от

 

Учебници и помагала за 2022/2023 учебна година за 10. клас
Клас Учебник, помагало Издателство Автор
Х - Б История и цивилизации Рива М. Палангурски и колектив
Биология и здравно образование "Просвета"-основано 1945 Ценка Часовникарова
Български език "Анубис/ Klett" Владимир Жобов
Литература "Анубис/ Klett" Клео Протохристова
 Schritte international NEU 2 Hueber  D. Niebisch
Английски език-Legacy B 1.1 'Express Publishing'' Jenny Dooley
Математика "Анубис /Klett" Теодоси  Витанов и колектив
Физика и астрономия "Булвест 2000" Максим Максимов, Ивелина Димитрова
Икономика "Мартилен" Цонка Лалева, Милена Първанова
Информационни технологии "Домино" Иван Първанов, Людмил Бонев
Химия и опазване на околната среда "Педагог 6" Митка Павлова, Милена Кирова
Философия "Просвета"-основано 1945 Евелина Варджийска, Анна Бешкова, Ясен Захариев
География и икономика "Булвест 2000 Кlet" Румен Пенин
  Бизнес комуникации за всички професионални направления "Мартилен" Е. Шаренска, М. Ризова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:59

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Боряна Бозева

 

Преподаватели:

Български език и литература Невянка Станева
Английски език Ивелина Друмева
Немски език Ивалина Нешкова
Математика Светлана Стефанова
Информационни технологии инж. Диана Колчакова
История и цивилизации Румяна Цанкова
География и икономика Дарина Василева
Философия Танер Тусчев
Биология и здравно образование Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
Физическо възпитание и спорт Валентин Василев
Спортни дейности Валентин Василев
Икономика Мария Христова
Учебна практика по професията Боряна Бозева
Производствена практика Боряна Бозева
Техннология по специалността Христина Тодорова
Технологично обзавеждане по специалността Христина Тодорова
Допълнителна подготовка - Български език и литература Невянка Станева
Допълнителна подготовка - Математика Светлана Стефанова

 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:50

X г

Написана от

ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

класен ръководител: Христина Тодорова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове  
I. Общообразователна подготовка  
БЕЛ Невянка Ганчева
Английски език Ивелина Друмева
Руски език Анастасия Ролева
Математика Петко Христов
ИТ Диана Колчакова
История и цивилизация Дарина Василева
География и икономика Анна Антонова
Философия Танер Тусчев
БЗО Анна Антонова
Физика и астрономия Елена Петкова
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева
ФВС Маргита Терзиева
Спортни дейности Маргита Терзиева
II. Обща професионална подготовка  
Икономика Нели Ганева
   
Б. Избираеми учебни часове  
III. Отраслова професионална подготовка  
   
   
   
IV. Специфична професионална подготовка  
УП по професията Боряна Бозева
Производствена практика Боряна Бозева
   
   
V. Разширена професионална подготовка  
Техннология по специалността Христина Тодорова
Технологично обзавеждане по специалността Христина Тодорова
   
   
   
В. Факултативни учебни часове  
VII. Допълнителна подготовка  
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева
ДП - Математика Петко Христов

 

Понеделник, 28 Септември 2015 20:45

X в

Написана от

Икономика и мениджмънт

класен ръководител: Нели Ганева

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нвянка Ганчева  
Английски език Велизара Димитрова  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Борислава Иванова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Нели Ганева  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОТСО Десислава Драгнева  
УП - ОТСО Десислава Драгнева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Нели Ганева  
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Светла Колева Десислава Драгнева
Бизнес документация Светла Колева Десислава Драгнева
Икономика Нели Ганева  
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Невянка Ганчева  
ДП - Математика Светлана Стефанова  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:54

X б

Написана от

ПОЛИГРАФИЯ

класен ръководител: Диана Колчакова

 

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Кольо Колев  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Светлана Стефанова  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Борислава Иванова  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Мария Христова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
Обща полиграфия Диана Колчакова  
УП - Обща полиграфия Диана Колчакова Диана Колчакова
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Славина Петкова  
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Диана Колчакова Диана Колчакова
Илюстрация и оформление на полиграфическите издания Славина Петкова  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Нели Александрова  
ДП - Математика Светлана Стефанова  

 

Понеделник, 28 Септември 2015 19:26

X a

Написана от

МИТНИЧЕСКА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

класен ръководител: Нели Александрова

  Преподаватели
А. Задължителни учебни часове    
I. Общообразователна подготовка    
БЕЛ Нели Александрова  
Английски език Мина Лютачки  
Немски език Ивалина Нешкова  
Математика Петко Христов  
ИТ Диана Колчакова Елена Петкова
История и цивилизация Росен Бонев  
География и икономика Дарина Василева  
Философия Танер Тусчев  
БЗО Анна Антонова  
Физика и астрономия Елена Петкова  
Химия и опазване на околната среда Искрена Дечева  
ФВС Маргита Терзиева  
Спортни дейности Маргита Терзиева  
II. Обща професионална подготовка    
Икономика Мария Христова  
     
Б. Избираеми учебни часове    
III. Отраслова професионална подготовка    
ОТСО Ганка Райчева  
УП - ОТСО Ганка Райчева  
     
IV. Специфична професионална подготовка    
Производствена практика Иванка Танева  
     
     
V. Разширена професионална подготовка    
Приложен софтуер Светла Колева Десислава Драгнева
Въведение в митническата дейност Иванка Танева  
     
     
В. Факултативни учебни часове    
VII. Допълнителна подготовка    
ДП - БЕЛ Нели Александрова  
ДП - Математика Петко Христов