Информация за онлайн обучение

  В изпълнение на Заповед № РД 01-154 от 26.03.2020 год. на Министъра на здравеопазванет...

  • Информация за онлайн обучение

    Петък, 27 Март 2020 12:39
Събота, 14 Март 2020 14:19

Информация електронно обучение Избрана

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители на ПГИ „Робер Шуман“,

В изпълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев се отменят всички присъствени учебни занятия и извънкласни форми и дейности в ПГИ „Робер Шуман“в срок до 29.03.2020 година.

От 16.03 до 29.03.2020г. ПГИ „Робер Шуман“ – Разград, преминава в неприсъствено електронно обучение, като се спазва разписанието на учебните часове за 2-я учебен срок на учебната 2019/2020година.

Във връзка с въвеждането на електронно обучение:

  1. всички ученици са длъжни да се регистрират в електронния дневник на училището https://app-dnevnik.ciela.net в срок до 24.00 часа на 15.03.2020 година (ако все още нямат активиран акаунт);
  2. в срок до 16.03.2020г. ще бъдат създадена организация по създаване на  акаунти на учениците в система Google Classroom;
  3. обучението ще се осъществява основно чрез комбинация от двете платформи;
  4. часовият график, в който ще се осъществява обучението ще бъде допълнително съобщен.
  5. родителите са длъжни да контролират участието на техните ученици  в онлайн обучението;
  6. в процеса на работата – по преценка на отделните учители – могат да бъдат използвани и други онлайн платформи. Информация за това ще получите от конкретните учители на своята паралелка.

 

Овладяването на учебния материал е от особено важно значение за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.

Всички ученици, родители и педагогически персонал е необходимо да следят съобщенията и информацията, публикувани в електронната  платформа и да спазват официалните нареждания във връзка с обявеното извънредно положение в Република България.

Ще следим динамично променящата се обстановка и ще Ви информираме за всички новости.

Прочетена 468 пъти