Информация за онлайн обучение

  В изпълнение на Заповед № РД 01-154 от 26.03.2020 год. на Министъра на здравеопазванет...

  • Информация за онлайн обучение

    Петък, 27 Март 2020 12:39
Сряда, 19 Февруари 2020 10:47

Резултати от олимпиадата по математика

Резултатите на учениците от проведената олимпиада по математика може да намерите тук:

В срок от три работни дни след публикуване на резултатите на областния кръг, учениците могат да се запознаят с оценените си работи, в институцията, определена за координатор на областния кръг на олимпиадата.

Прочетена 191 пъти