Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година

VIII клас Български език - издателство „Булвест 2000“, авторски колектив: Ангел...

Родителска среща

Ръководството на ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград, уведомява родителите на новоприетите учениц...

ЗА ВАС КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

  Във връзка с подаването на документи за участие в приема след завършен VІІ клас, ...

Четирима гимназисти на ПГИ „Робер Шуман“ спечелиха призови места във фотоконкурса „Живата природа“

Ива Йовчева от XIIб, Катерина Заркова от XIIд клас, Деан Димитров от Xв клас и Дес...

НАГРАДИ ЗА УСПЕШНИЯ ТРУД

В навечерието на 24 май в ПГИ „Робер Шуман“ пристигнаха наградите на учениците, участвали в състе...

 • Списък на учебниците за учебната 2020/2021 година

  Понеделник, 14 Септември 2020 19:59
 • Родителска среща

  Петък, 04 Септември 2020 16:04
 • ЗА ВАС КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ

  Понеделник, 29 Юни 2020 16:16
 • Четирима гимназисти на ПГИ „Робер Шуман“ спечелиха призови места във фотоконкурса „Живата природа“

  Събота, 06 Юни 2020 13:35
 • НАГРАДИ ЗА УСПЕШНИЯ ТРУД

  Събота, 23 Май 2020 11:12
Четвъртък, 07 Ноември 2019 20:11

Дигитални учебни материали, самопроверяващи се тестове и добавена реалност влизат в уроците в ПГИ „Робер Шуман“

30 педагогически специалисти от ПГИ „Робер Шуман“ в Разград успешно преминаха обучение за „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“.

Обучението с изнесен и с дистанционен модул се реализира по Проект BG05M20P001-2.010-0001 на МОН „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативната програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“.

Получаване на практически умения за създаване на учебно съдържание с електронен код, запознаване и усъвършенстване на уменията за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер, както и модифициране на вече създадени учебни материали към дигиталното поколение бяха целите на квалификационното обучение, проведено под вещото ръководство на преподавателите  Борис Михайлов и Борислава Иванова от „Орак Инженеринг“ ЕООД.

Усвоените по време на курса знания и умения за работа в дигитални класни стаи, за създаване и използване на електронни учебни ресурси, дигитални уроци и упражнения, самопроверяващи се тестове, инфографики и дори добавена реалност в уроците, са вече реално приложими в работата на педагозите от ПГИ „Робер Шуман“, благодарение на стремежа на училищното ръководство за модернизация и осигуряване на съвременни технологии и оборудване за целите на учебния процес.

Припомняме, че само през последната година, изцяло със собствени средства, гимназията модернизира и оборудва два нови кабинета по хуманитарни и природни науки, обнови кабинета за училищните учебно-тренировъчни фирми, а четвърти пореден компютърен кабинет в училището бе обезпечен с най-съвременно поколение лаптопи за нуждите на обучението по компютърно счетоводство, проектен мениджмънт и бизнес комуникация.

Прочетена 858 пъти